Kjerstin Ongre

Denne siden viser opplysninger om Kjerstin Ongre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjerstin Ongre
NSD id-nummer: 135722
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2010 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 1383 advokat 01.01.2010 03.08.2016
2011 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 1383 advokat 01.01.2010 03.08.2016
2012 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 1383 advokat 01.01.2010 03.08.2016
2013 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 1383 advokat 01.01.2010 03.08.2016
2014 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 1383 advokat 01.01.2010 03.08.2016
2015 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 1383 advokat 01.01.2010 03.08.2016
2016 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 1383 advokat 01.01.2010 03.08.2016
2018 Utvalg skal vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer (Sjokolade- og sukkervareutvalget) Kongen 1383 Advokat 19.11.2018 01.04.2019
2019 Utvalg skal vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer (Sjokolade- og sukkervareutvalget) Kongen 1383 Advokat 19.11.2018 01.04.2019