Edith Midelfart

Denne siden viser opplysninger om Edith Midelfart fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Edith Midelfart
NSD id-nummer: 134652
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet 0 advokat 01.01.1991 30.04.2010
2004 Den norske ILO-komite 0 advokat 01.01.1994 31.12.2011
2004 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011
2005 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet 0 advokat 01.01.1991 30.04.2010
2005 Den norske ILO-komite 0 advokat 01.01.1994 31.12.2011
2005 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011
2006 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet 0 advokat 01.01.1991 30.04.2010
2006 Den norske ILO-komite 0 advokat 01.01.1994 31.12.2011
2006 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011
2007 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet 0 advokat 01.01.1991 30.04.2010
2007 Den norske ILO-komite 0 advokat 01.01.1994 31.12.2011
2007 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011
2008 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet 0 advokat 01.01.1991 30.04.2010
2008 Den norske ILO-komite 0 advokat 01.01.1994 31.12.2011
2008 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011
2009 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet 0 advokat 01.01.1991 30.04.2010
2009 Den norske ILO-komite 0 advokat 01.01.1994 31.12.2011
2009 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011
2010 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet 0 advokat 01.01.1991 30.04.2010
2010 Den norske ILO-komite 0 advokat 01.01.1994 31.12.2011
2010 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011
2011 Den norske ILO-komite 0 advokat 01.01.1994 31.12.2011
2011 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011