Per Langballe

Denne siden viser opplysninger om Per Langballe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Langballe
NSD id-nummer: 133633
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 statsautorisert revisor 01.01.1992 31.12.2012
2005 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 statsautorisert revisor 01.01.1992 31.12.2012
2006 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 statsautorisert revisor 01.01.1992 31.12.2012
2007 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 statsautorisert revisor 01.01.1992 31.12.2012
2008 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 statsautorisert revisor 01.01.1992 31.12.2012
2009 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 statsautorisert revisor 01.01.1992 31.12.2012
2010 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 statsautorisert revisor 01.01.1992 31.12.2012
2011 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 statsautorisert revisor 01.01.1992 31.12.2012
2012 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 statsautorisert revisor 01.01.1992 31.12.2012