Ola J. Strømmen

Denne siden viser opplysninger om Ola J. Strømmen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ola J. Strømmen
NSD id-nummer: 13071
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Overingeniør
1983 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Overingeniør
1984 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Overingeniør
1985 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Overingeniør
1986 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Overingeniør
1987 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Overingeniør
1988 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Overingeniør
1989 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Overingeniør
1990 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Overingeniør
1991 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Overingeniør
1992 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Overingeniør 1992 1992
1996 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 301 Overingeniør 1992 1996