Tron Dalheim

Denne siden viser opplysninger om Tron Dalheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tron Dalheim
NSD id-nummer: 129433
Fødselsår: 1971
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 advokat 01.01.1999 17.12.2004
2016 Varslingsutvalget 0 advokat 01.01.2016 01.03.2018
2017 Varslingsutvalget 0 advokat 01.01.2016 01.03.2018
2018 Varslingsutvalget 0 advokat 01.01.2016 01.03.2018