Hilde Gunn Avløyp

Denne siden viser opplysninger om Hilde Gunn Avløyp fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hilde Gunn Avløyp
NSD id-nummer: 128140
Fødselsår: 1963
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2009 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet 0 generalsekretær 01.01.2009 30.04.2010
2010 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet 0 generalsekretær 01.01.2009 30.04.2010
2011 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 generalsekretær 01.01.2011 31.08.2015
2012 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 generalsekretær 01.01.2011 31.08.2015
2013 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 generalsekretær 01.01.2011 31.08.2015
2014 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 generalsekretær 01.01.2011 31.08.2015
2015 Disiplinærnemnden for advokater 0 generalsekretær 01.01.2015 31.12.2016
2015 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 generalsekretær 01.01.2011 31.08.2015
2016 Disiplinærnemnden for advokater 0 generalsekretær 01.01.2015 31.12.2016