Mariann Andersen

Denne siden viser opplysninger om Mariann Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mariann Andersen
NSD id-nummer: 127870
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 advokat 01.01.1994 31.12.2009
2004 Riksskattenemnda Av departement 0 advokat 01.01.1996 31.12.2008
2005 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 advokat 01.01.1994 31.12.2009
2005 Riksskattenemnda Av departement 0 advokat 01.01.1996 31.12.2008
2006 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 advokat 01.01.1994 31.12.2009
2006 Riksskattenemnda Av departement 0 advokat 01.01.1996 31.12.2008
2007 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 advokat 01.01.1994 31.12.2009
2007 Riksskattenemnda Av departement 0 advokat 01.01.1996 31.12.2008
2008 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 advokat 01.01.1994 31.12.2009
2008 Riksskattenemnda Av departement 0 advokat 01.01.1996 31.12.2008
2009 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 advokat 01.01.1994 31.12.2009