Arne Lothe

Denne siden viser opplysninger om Arne Lothe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Lothe
NSD id-nummer: 1154
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1106 Advokat
1981 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1106 Advokat
1982 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1106 Advokat 1978 1982
1987 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1106 Advokat 1987
1988 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1106 Advokat 1987
1989 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1106 Advokat 1987
1990 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1106 Advokat 1987
1991 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1106 Advokat 1987