Liv Solberg

Denne siden viser opplysninger om Liv Solberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Solberg
NSD id-nummer: 11350
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret i Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 703 Restaurantbetjen 1982 1982
1982 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 703 Stewerdess 1982 1982
1983 Styret i Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 703 Stewerdess 1982
1983 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 703 Stewerdess 1982
1984 Styret i Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 703 Stewardess 1982
1984 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 703 Stewardess 1982
1985 Styret i Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 703 Stewardess 1982
1986 Styret i Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 703 Stewardess 1982
1987 Styret i Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 703 Stewardess 1982
1991 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 703 1991
1991 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 703 1982 1991
1992 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 703 Cateringmedarbe 1991
1993 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 703 Cateringmedarbe 1991
1994 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 717 Forpleiningsass 1991
1995 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 717 Forpleiningsass 1991