Rigmund Storøy

Denne siden viser opplysninger om Rigmund Storøy fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rigmund Storøy
NSD id-nummer: 110491
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Nestleder
2003 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder
2004 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder
2005 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Nestleder
2005 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Nestleder
2006 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Nestleder
2006 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Nestleder
2007 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Nestleder
2007 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Nestleder
2008 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Nestleder
2009 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Nestleder