Edith Midelfart

Denne siden viser opplysninger om Edith Midelfart fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Edith Midelfart
NSD id-nummer: 107219
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan 301 Advokat
2002 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Advokat
2002 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Advokat
2003 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Advokat
2003 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Advokat
2003 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Advokat
2004 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Advokat
2004 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Advokat
2004 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Advokat
2005 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan 301 Advokat
2005 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Advokat
2005 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Advokat
2006 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan 301 Advokat
2006 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Advokat
2006 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Advokat
2007 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan 301 Advokat
2007 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Advokat
2007 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Advokat
2008 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan 301 Advokat
2008 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Advokat
2008 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Advokat
2009 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan 301 Advokat
2009 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Advokat
2009 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Advokat
2010 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan 301 Advokat
2010 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Advokat
2010 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Advokat