Siv Bjørklid

Denne siden viser opplysninger om Siv Bjørklid fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Siv Bjørklid
NSD id-nummer: 100743
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Advokat
2002 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans 301 Advokat
2003 Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Advokat
2003 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Advokat
2004 Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Advokat
2004 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Advokat
2005 Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Advokat
2005 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans 301 Advokat
2006 Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Advokat
2007 Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Advokat
2008 Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Advokat
2009 Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Advokat
2010 Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Advokat
2011 Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Advokat
2012 Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Advokat
2013 Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Advokat