Norsk EDIPRO

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Norsk EDIPRO" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Norsk EDIPRO
Utvalgsnummer: 9120000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Nærings- og energidepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 01.01.94 av Nærings- og energidepartementet.
Mandat:
Norsk EDIPRO ble etablert som en privat stiftelse med virkning fra 01.01.94. Den nye stiftelsen medfører en integrering av de ulike aktiviteter som tidligere har ligget i Norsk TEDIS (Trade Electronic Data Interchange System), NORPRO (Handelsprosedyreutva
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Næringsdepartementet 7 0 25 46000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Leder Kristian Stokke 1 301 Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Evelyn Johansen 2 235 Daglig Leder Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Helge Lindalen 1 301 Finansdirektør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Arve Kobbersletten 1 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Torgeir Jonvik 1 301 Sjefskonsulent Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Frode Alm Eriksen 1 627 Daglig Leder Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Annlaug Haukvik 2 1201 Skipningssjef Av departement 1994