Styre for fond for informasjon om krigstiden i Norge

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styre for fond for informasjon om krigstiden i Norge" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styre for fond for informasjon om krigstiden i Norge
Utvalgsnummer: 9000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1995
Tilhørende departement: Statsministerens kontor
Hjemmel:
Opprettet 05.09.95 av Statsministerens kontor.
Mandat:
Styret fordeler midler fra et fond for informasjon om krigstiden i Norge.
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Statsministerens kontor 5 0 1 0
1996 Statsministerens kontor 5 0 3 0
1997 Statsministerens kontor 5 0 3 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Leder Dag Berggrav 1 301 Pensjonist Av andre 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Tor Borgenvik 1 829 Rådgiver Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Anne-Karin Sønsteby 2 301 Førstesekretær Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Tor Holtan-Hartwig 1 301 Rådgiver Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Kirsti Dahn 2 626 Husmor Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Redaktør Av andre 1995
1996 Leder Dag Berggrav 1 301 Pensjonist Av andre 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Tor Borgenvik 1 829 Rådgiver Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Anne-Karin Sønsteby 2 301 Førstesekretær Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Tor Holtan-Hartwig 1 301 Rådgiver Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Kirsti Dahn 2 626 Husmor Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Redaktør Av andre 1995
1997 Leder Dag Berggrav 1 301 Pensjonist Av andre 1995
1997 Sekretær, ikke medlem Tor Borgenvik 1 829 Spesialrådgiver Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Anne-Karin Sønsteby 2 301 Førstesekretær Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Tor Holtan-Hartwig 1 301 Rådgiver Av andre 1995 1997
1997 Vanlig medlem Kirsti Dahn 2 626 Husmor Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Redaktør Av andre 1995