Den rettsmedisinske kommisjon

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den rettsmedisinske kommisjon" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den rettsmedisinske kommisjon
Utvalgsnummer: 88
Opprettelsesår: 1900
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Lov
Mandat:
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
2005 Justis- og politidepartementet
2006 Justis- og politidepartementet
2007 Justis- og politidepartementet
2008 Justis- og politidepartementet
2009 Justis- og politidepartementet
2010 Justis- og politidepartementet
2011 Justis- og politidepartementet
2012 Justis- og beredskapsdepartementet
2013 Justis- og beredskapsdepartementet
2014 Justis- og beredskapsdepartementet
2015 Justis- og beredskapsdepartementet
2016 Justis- og beredskapsdepartementet
2017 Justis- og beredskapsdepartementet
2018 Justis- og beredskapsdepartementet
2019 Justis- og beredskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Randi Rosenqvist 2 0 Leder Departementet 01.01.1983 31.03.2009
2004 Bjørnar Olaisen 1 0 professor Departementet 01.01.1992 01.03.2006
2004 Olav Anton Haugen 1 0 professor Departementet 01.01.1992 31.03.2009
2004 Odd M. Herder 1 0 fylkeslege Departementet 01.01.1994 31.03.2009
2004 Stein Egil Ikdahl 1 0 lege Departementet 01.01.1998 01.04.2006
2004 Sidsel Rogde 2 0 professor Departementet 01.01.1998 31.03.2009
2004 Andreas Hamnes 1 0 overlege Departementet 01.01.1999 31.03.2018
2004 Ann Torhild Døvre 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2001 01.11.2007
2004 Knut K. Waterloo 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 31.03.2018
2004 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003
2004 Harald Olsen 1 0 overlege Departementet 01.01.2003 01.04.2006
2004 Synne Sørheim 2 0 overlege Departementet 01.01.2003 22.11.2010
2004 Brita Teige 2 0 1. amanuensis Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2004 Tarjej Rygnestad 1 0 professor Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2004 Jørg Mørland 1 374 divisjonsdirektør Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2004 Jannike Engelstad Snoek 2 378 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2004 Agneta Nilsson 2 4950 psykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2005 Randi Rosenqvist 2 0 Leder Departementet 01.01.1983 31.03.2009
2005 Bjørnar Olaisen 1 0 professor Departementet 01.01.1992 01.03.2006
2005 Olav Anton Haugen 1 0 professor Departementet 01.01.1992 31.03.2009
2005 Odd M. Herder 1 0 fylkeslege Departementet 01.01.1994 31.03.2009
2005 Stein Egil Ikdahl 1 0 lege Departementet 01.01.1998 01.04.2006
2005 Sidsel Rogde 2 0 professor Departementet 01.01.1998 31.03.2009
2005 Andreas Hamnes 1 0 overlege Departementet 01.01.1999 31.03.2018
2005 Ann Torhild Døvre 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2001 01.11.2007
2005 Knut K. Waterloo 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 31.03.2018
2005 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003
2005 Harald Olsen 1 0 overlege Departementet 01.01.2003 01.04.2006
2005 Synne Sørheim 2 0 overlege Departementet 01.01.2003 22.11.2010
2005 Brita Teige 2 0 1. amanuensis Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2005 Tarjej Rygnestad 1 0 professor Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2005 Jørg Mørland 1 374 divisjonsdirektør Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2005 Jannike Engelstad Snoek 2 378 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2005 Agneta Nilsson 2 4950 psykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2006 Randi Rosenqvist 2 0 Leder Departementet 01.01.1983 31.03.2009
2006 Bjørnar Olaisen 1 0 professor Departementet 01.01.1992 01.03.2006
2006 Olav Anton Haugen 1 0 professor Departementet 01.01.1992 31.03.2009
2006 Odd M. Herder 1 0 fylkeslege Departementet 01.01.1994 31.03.2009
2006 Stein Egil Ikdahl 1 0 lege Departementet 01.01.1998 01.04.2006
2006 Sidsel Rogde 2 0 professor Departementet 01.01.1998 31.03.2009
2006 Andreas Hamnes 1 0 overlege Departementet 01.01.1999 31.03.2018
2006 Ann Torhild Døvre 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2001 01.11.2007
2006 Knut K. Waterloo 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 31.03.2018
2006 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003
2006 Harald Olsen 1 0 overlege Departementet 01.01.2003 01.04.2006
2006 Synne Sørheim 2 0 overlege Departementet 01.01.2003 22.11.2010
2006 Brita Teige 2 0 1. amanuensis Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2006 Tarjej Rygnestad 1 0 professor Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2006 Bettina Riedel 2 0 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2006 Kristin Louise Eiklid 2 286 seksjonsleder Departementet 01.01.2006 31.03.2009
2006 Jørg Mørland 1 374 divisjonsdirektør Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2006 Jannike Engelstad Snoek 2 378 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2006 Mimi Oppdahl 2 773 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2009
2006 Åshild Vege 2 871 professor Departementet 01.01.2006 01.04.2015
2006 Gunnar Johannessen 1 4879 psykiater Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2006 Agneta Nilsson 2 4950 psykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2006 Kirsten Rasmussen 2 7020 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2006 Lars Slørdahl 1 7051 professor Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2006 Lars Uhlin-Hansen 1 9013 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2006 Hans Geir Eiken 1 9925 direktør Departementet 01.01.2006 30.03.2018
2007 Randi Rosenqvist 2 0 Leder Departementet 01.01.1983 31.03.2009
2007 Olav Anton Haugen 1 0 professor Departementet 01.01.1992 31.03.2009
2007 Odd M. Herder 1 0 fylkeslege Departementet 01.01.1994 31.03.2009
2007 Sidsel Rogde 2 0 professor Departementet 01.01.1998 31.03.2009
2007 Andreas Hamnes 1 0 overlege Departementet 01.01.1999 31.03.2018
2007 Ann Torhild Døvre 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2001 01.11.2007
2007 Knut K. Waterloo 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 31.03.2018
2007 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003
2007 Synne Sørheim 2 0 overlege Departementet 01.01.2003 22.11.2010
2007 Brita Teige 2 0 1. amanuensis Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2007 Tarjej Rygnestad 1 0 professor Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2007 Bettina Riedel 2 0 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2007 Thor Arthur Hilberg 1 0 overlege Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2007 Kristin Louise Eiklid 2 286 seksjonsleder Departementet 01.01.2006 31.03.2009
2007 Jørg Mørland 1 374 divisjonsdirektør Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2007 Jannike Engelstad Snoek 2 378 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2007 Mimi Oppdahl 2 773 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2009
2007 Åshild Vege 2 871 professor Departementet 01.01.2006 01.04.2015
2007 Gunnar Johannessen 1 4879 psykiater Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2007 Agneta Nilsson 2 4950 psykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2007 Kirsten Rasmussen 2 7020 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2007 Lars Slørdahl 1 7051 professor Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2007 Lars Uhlin-Hansen 1 9013 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2007 Hans Geir Eiken 1 9925 direktør Departementet 01.01.2006 30.03.2018
2008 Randi Rosenqvist 2 0 Leder Departementet 01.01.1983 31.03.2009
2008 Olav Anton Haugen 1 0 professor Departementet 01.01.1992 31.03.2009
2008 Odd M. Herder 1 0 fylkeslege Departementet 01.01.1994 31.03.2009
2008 Sidsel Rogde 2 0 professor Departementet 01.01.1998 31.03.2009
2008 Andreas Hamnes 1 0 overlege Departementet 01.01.1999 31.03.2018
2008 Knut K. Waterloo 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 31.03.2018
2008 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003
2008 Synne Sørheim 2 0 overlege Departementet 01.01.2003 22.11.2010
2008 Brita Teige 2 0 1. amanuensis Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2008 Tarjej Rygnestad 1 0 professor Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2008 Bettina Riedel 2 0 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2008 Thor Arthur Hilberg 1 0 overlege Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2008 Kristin Louise Eiklid 2 286 seksjonsleder Departementet 01.01.2006 31.03.2009
2008 Jørg Mørland 1 374 divisjonsdirektør Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2008 Jannike Engelstad Snoek 2 378 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2008 Mimi Oppdahl 2 773 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2009
2008 Åshild Vege 2 871 professor Departementet 01.01.2006 01.04.2015
2008 Gunnar Johannessen 1 4879 psykiater Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2008 Agneta Nilsson 2 4950 psykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2008 Kirsten Rasmussen 2 7020 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2008 Lars Slørdahl 1 7051 professor Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2008 Lars Uhlin-Hansen 1 9013 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2008 Hans Geir Eiken 1 9925 direktør Departementet 01.01.2006 30.03.2018
2009 Randi Rosenqvist 2 0 Leder Departementet 01.01.1983 31.03.2009
2009 Olav Anton Haugen 1 0 professor Departementet 01.01.1992 31.03.2009
2009 Odd M. Herder 1 0 fylkeslege Departementet 01.01.1994 31.03.2009
2009 Sidsel Rogde 2 0 professor Departementet 01.01.1998 31.03.2009
2009 Andreas Hamnes 1 0 overlege Departementet 01.01.1999 31.03.2018
2009 Knut K. Waterloo 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 31.03.2018
2009 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003
2009 Synne Sørheim 2 0 overlege Departementet 01.01.2003 22.11.2010
2009 Brita Teige 2 0 1. amanuensis Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2009 Tarjej Rygnestad 1 0 professor Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2009 Bettina Riedel 2 0 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2009 Thor Arthur Hilberg 1 0 overlege Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2009 Ragnhild A. Lothe 2 0 professor Departementet 01.01.2009 01.04.2012
2009 Dag Undlien 1 0 professor Departementet 01.01.2009 01.04.2012
2009 Rune J. Andreassen 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2009 Hege Saltnes 2 0 overlege Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2009 Annika Melinder 2 0 postdoktor Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2009 Ingrid Eftedal 2 0 professor Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2009 Marie Louise Allen 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2009 Toril Fagerheim 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2009 Per Morten Knappskog 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2009 Ivar Skjåk Nordrum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2009 Torleiv Ole Rognum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2009 Eldar Søreide 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2009 Kristin Louise Eiklid 2 286 seksjonsleder Departementet 01.01.2006 31.03.2009
2009 Jørg Mørland 1 374 divisjonsdirektør Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2009 Jannike Engelstad Snoek 2 378 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2009 Mimi Oppdahl 2 773 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2009
2009 Åshild Vege 2 871 professor Departementet 01.01.2006 01.04.2015
2009 Gunnar Johannessen 1 4879 psykiater Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2009 Agneta Nilsson 2 4950 psykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2009 Kirsten Rasmussen 2 7020 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2009 Arne Kristian Myhre 1 7021 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2009 Lars Slørdahl 1 7051 professor Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2009 Lars Uhlin-Hansen 1 9013 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2009 Hans Geir Eiken 1 9925 direktør Departementet 01.01.2006 30.03.2018
2010 Andreas Hamnes 1 0 overlege Departementet 01.01.1999 31.03.2018
2010 Knut K. Waterloo 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 31.03.2018
2010 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003
2010 Synne Sørheim 2 0 overlege Departementet 01.01.2003 22.11.2010
2010 Brita Teige 2 0 1. amanuensis Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2010 Tarjej Rygnestad 1 0 professor Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2010 Bettina Riedel 2 0 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2010 Thor Arthur Hilberg 1 0 overlege Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2010 Ragnhild A. Lothe 2 0 professor Departementet 01.01.2009 01.04.2012
2010 Dag Undlien 1 0 professor Departementet 01.01.2009 01.04.2012
2010 Rune J. Andreassen 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2010 Hege Saltnes 2 0 overlege Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2010 Annika Melinder 2 0 postdoktor Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2010 Ingrid Eftedal 2 0 professor Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2010 Marie Louise Allen 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2010 Toril Fagerheim 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2010 Per Morten Knappskog 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2010 Ivar Skjåk Nordrum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2010 Torleiv Ole Rognum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2010 Eldar Søreide 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2010 Karl Henrik Melle 1 0 psykiater Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2010 Jens Grøgaard 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2010 Jørg Mørland 1 374 divisjonsdirektør Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2010 Jannike Engelstad Snoek 2 378 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2010 Åshild Vege 2 871 professor Departementet 01.01.2006 01.04.2015
2010 Gunnar Johannessen 1 4879 psykiater Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2010 Agneta Nilsson 2 4950 psykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2010 Kirsten Rasmussen 2 7020 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2010 Arne Kristian Myhre 1 7021 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2010 Lars Slørdahl 1 7051 professor Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2010 Lars Uhlin-Hansen 1 9013 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2010 Hans Geir Eiken 1 9925 direktør Departementet 01.01.2006 30.03.2018
2011 Andreas Hamnes 1 0 overlege Departementet 01.01.1999 31.03.2018
2011 Knut K. Waterloo 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 31.03.2018
2011 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003
2011 Brita Teige 2 0 1. amanuensis Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2011 Tarjej Rygnestad 1 0 professor Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2011 Bettina Riedel 2 0 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2011 Thor Arthur Hilberg 1 0 overlege Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2011 Ragnhild A. Lothe 2 0 professor Departementet 01.01.2009 01.04.2012
2011 Dag Undlien 1 0 professor Departementet 01.01.2009 01.04.2012
2011 Rune J. Andreassen 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2011 Hege Saltnes 2 0 overlege Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2011 Annika Melinder 2 0 postdoktor Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2011 Ingrid Eftedal 2 0 professor Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2011 Marie Louise Allen 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2011 Toril Fagerheim 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2011 Per Morten Knappskog 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2011 Ivar Skjåk Nordrum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2011 Torleiv Ole Rognum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2011 Eldar Søreide 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2011 Karl Henrik Melle 1 0 psykiater Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2011 Jens Grøgaard 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2011 Christian Lund 1 0 overlege Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2011 Niels Morling 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2011 Jørg Mørland 1 374 divisjonsdirektør Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2011 Jannike Engelstad Snoek 2 378 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2011 Åshild Vege 2 871 professor Departementet 01.01.2006 01.04.2015
2011 Gunnar Johannessen 1 4879 psykiater Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2011 Agneta Nilsson 2 4950 psykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2011 Kirsten Rasmussen 2 7020 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2011 Arne Kristian Myhre 1 7021 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2011 Lars Slørdahl 1 7051 professor Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2011 Lars Uhlin-Hansen 1 9013 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2011 Hans Geir Eiken 1 9925 direktør Departementet 01.01.2006 30.03.2018
2012 Andreas Hamnes 1 0 overlege Departementet 01.01.1999 31.03.2018
2012 Knut K. Waterloo 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 31.03.2018
2012 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003
2012 Brita Teige 2 0 1. amanuensis Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2012 Tarjej Rygnestad 1 0 professor Departementet 01.01.2003 01.04.2012
2012 Bettina Riedel 2 0 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2012 Thor Arthur Hilberg 1 0 overlege Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2012 Ragnhild A. Lothe 2 0 professor Departementet 01.01.2009 01.04.2012
2012 Dag Undlien 1 0 professor Departementet 01.01.2009 01.04.2012
2012 Rune J. Andreassen 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2012 Hege Saltnes 2 0 overlege Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2012 Annika Melinder 2 0 postdoktor Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2012 Ingrid Eftedal 2 0 professor Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2012 Marie Louise Allen 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2012 Toril Fagerheim 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2012 Per Morten Knappskog 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2012 Ivar Skjåk Nordrum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2012 Torleiv Ole Rognum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2012 Eldar Søreide 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2012 Karl Henrik Melle 1 0 psykiater Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2012 Jens Grøgaard 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2012 Christian Lund 1 0 overlege Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2012 Niels Morling 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2012 Gudrun Høiseth 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 01.04.2015
2012 Alexandra Lie 2 0 professor Departementet 01.01.2012 01.04.2015
2012 Petra Råsten Almqvist 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2012 Berit Schei 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2012 Vigdis Vindenes 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2012 Inge Morild 1 0 professor Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2012 Jørg Mørland 1 374 divisjonsdirektør Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2012 Jannike Engelstad Snoek 2 378 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2012 Åshild Vege 2 871 professor Departementet 01.01.2006 01.04.2015
2012 Gunnar Johannessen 1 4879 psykiater Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2012 Agneta Nilsson 2 4950 psykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2012 Kirsten Rasmussen 2 7020 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2012 Arne Kristian Myhre 1 7021 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2012 Lars Slørdahl 1 7051 professor Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2012 Lars Uhlin-Hansen 1 9013 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2012 Hans Geir Eiken 1 9925 direktør Departementet 01.01.2006 30.03.2018
2013 Andreas Hamnes 1 0 overlege Departementet 01.01.1999 31.03.2018
2013 Knut K. Waterloo 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 31.03.2018
2013 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003
2013 Bettina Riedel 2 0 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2013 Thor Arthur Hilberg 1 0 overlege Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2013 Rune J. Andreassen 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2013 Hege Saltnes 2 0 overlege Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2013 Annika Melinder 2 0 postdoktor Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2013 Ingrid Eftedal 2 0 professor Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2013 Marie Louise Allen 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2013 Toril Fagerheim 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2013 Per Morten Knappskog 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2013 Ivar Skjåk Nordrum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2013 Torleiv Ole Rognum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2013 Eldar Søreide 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2013 Karl Henrik Melle 1 0 psykiater Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2013 Jens Grøgaard 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2013 Christian Lund 1 0 overlege Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2013 Niels Morling 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2013 Gudrun Høiseth 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 01.04.2015
2013 Alexandra Lie 2 0 professor Departementet 01.01.2012 01.04.2015
2013 Petra Råsten Almqvist 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2013 Berit Schei 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2013 Vigdis Vindenes 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2013 Inge Morild 1 0 professor Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2013 Ketil Arne Espnes 1 0 overlege Departementet 01.01.2013 01.04.2015
2013 Arne Helland 1 0 overlege Departementet 01.01.2013 31.03.2018
2013 Jørg Mørland 1 374 divisjonsdirektør Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2013 Jannike Engelstad Snoek 2 378 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2013 Åshild Vege 2 871 professor Departementet 01.01.2006 01.04.2015
2013 Gunnar Johannessen 1 4879 psykiater Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2013 Agneta Nilsson 2 4950 psykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2013 Kirsten Rasmussen 2 7020 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2013 Arne Kristian Myhre 1 7021 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2013 Lars Slørdahl 1 7051 professor Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2013 Lars Uhlin-Hansen 1 9013 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2013 Hans Geir Eiken 1 9925 direktør Departementet 01.01.2006 30.03.2018
2014 Andreas Hamnes 1 0 overlege Departementet 01.01.1999 31.03.2018
2014 Knut K. Waterloo 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 31.03.2018
2014 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003
2014 Bettina Riedel 2 0 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2014 Thor Arthur Hilberg 1 0 overlege Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2014 Rune J. Andreassen 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2014 Hege Saltnes 2 0 overlege Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2014 Annika Melinder 2 0 postdoktor Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2014 Ingrid Eftedal 2 0 professor Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2014 Marie Louise Allen 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2014 Toril Fagerheim 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2014 Per Morten Knappskog 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2014 Ivar Skjåk Nordrum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2014 Torleiv Ole Rognum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2014 Eldar Søreide 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2014 Karl Henrik Melle 1 0 psykiater Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2014 Jens Grøgaard 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2014 Christian Lund 1 0 overlege Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2014 Niels Morling 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2014 Gudrun Høiseth 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 01.04.2015
2014 Alexandra Lie 2 0 professor Departementet 01.01.2012 01.04.2015
2014 Petra Råsten Almqvist 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2014 Berit Schei 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2014 Vigdis Vindenes 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2014 Inge Morild 1 0 professor Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2014 Ketil Arne Espnes 1 0 overlege Departementet 01.01.2013 01.04.2015
2014 Arne Helland 1 0 overlege Departementet 01.01.2013 31.03.2018
2014 Henning Mørland 1 0 kommuneoverlege Departementet 01.01.2014 31.03.2015
2014 Margrete Larsen Burns 2 0 overlege Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2014 Jørg Mørland 1 374 divisjonsdirektør Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2014 Jannike Engelstad Snoek 2 378 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2014 Åshild Vege 2 871 professor Departementet 01.01.2006 01.04.2015
2014 Gunnar Johannessen 1 4879 psykiater Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2014 Agneta Nilsson 2 4950 psykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2014 Kirsten Rasmussen 2 7020 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2014 Arne Kristian Myhre 1 7021 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2014 Lars Uhlin-Hansen 1 9013 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2014 Hans Geir Eiken 1 9925 direktør Departementet 01.01.2006 30.03.2018
2015 Andreas Hamnes 1 0 overlege Departementet 01.01.1999 31.03.2018
2015 Knut K. Waterloo 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 31.03.2018
2015 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003
2015 Bettina Riedel 2 0 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2015 Thor Arthur Hilberg 1 0 overlege Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2015 Rune J. Andreassen 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2015 Hege Saltnes 2 0 overlege Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2015 Annika Melinder 2 0 postdoktor Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2015 Ingrid Eftedal 2 0 professor Departementet 01.01.2009 01.04.2015
2015 Marie Louise Allen 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2015 Toril Fagerheim 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2015 Per Morten Knappskog 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2015 Ivar Skjåk Nordrum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2015 Torleiv Ole Rognum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2015 Eldar Søreide 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2015 Karl Henrik Melle 1 0 psykiater Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2015 Jens Grøgaard 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2015 Christian Lund 1 0 overlege Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2015 Niels Morling 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2015 Gudrun Høiseth 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 01.04.2015
2015 Alexandra Lie 2 0 professor Departementet 01.01.2012 01.04.2015
2015 Petra Råsten Almqvist 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2015 Berit Schei 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2015 Vigdis Vindenes 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2015 Inge Morild 1 0 professor Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2015 Ketil Arne Espnes 1 0 overlege Departementet 01.01.2013 01.04.2015
2015 Arne Helland 1 0 overlege Departementet 01.01.2013 31.03.2018
2015 Henning Mørland 1 0 kommuneoverlege Departementet 01.01.2014 31.03.2015
2015 Margrete Larsen Burns 2 0 overlege Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2015 Margrethe Stenersen 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2015 Thomas Berg 1 0 forsker Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2015 Linda Ferrante 2 0 forsker Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2015 Sten Holger Hansen 1 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2015 Jon Johnsen 1 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2015 Kjersti Narud 2 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2015 Helle Margrethe Floor Nesvold 2 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2015 Arne Stray-Pedersen 1 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2015 Andsnes Jon Berg 1 0 overlege (kst.) Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2015 Johannes Hendrik Langeveld 1 0 postdok Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2015 Hans Petter Hougen 1 0 professor Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2015 Berit Myhre Dupuy 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2015 Jørg Mørland 1 374 divisjonsdirektør Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2015 Jannike Engelstad Snoek 2 378 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2015 Åshild Vege 2 871 professor Departementet 01.01.2006 01.04.2015
2015 Knut Dalen 1 3577 professor Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2015 Gunnar Johannessen 1 4879 psykiater Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2015 Agneta Nilsson 2 4950 psykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2015 Kirsten Rasmussen 2 7020 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2015 Arne Kristian Myhre 1 7021 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2015 Lars Uhlin-Hansen 1 9013 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2015 Hans Geir Eiken 1 9925 direktør Departementet 01.01.2006 30.03.2018
2016 Andreas Hamnes 1 0 overlege Departementet 01.01.1999 31.03.2018
2016 Knut K. Waterloo 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 31.03.2018
2016 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003
2016 Bettina Riedel 2 0 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2016 Thor Arthur Hilberg 1 0 overlege Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2016 Marie Louise Allen 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2016 Toril Fagerheim 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2016 Per Morten Knappskog 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2016 Ivar Skjåk Nordrum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2016 Torleiv Ole Rognum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2016 Eldar Søreide 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2016 Karl Henrik Melle 1 0 psykiater Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2016 Jens Grøgaard 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2016 Christian Lund 1 0 overlege Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2016 Niels Morling 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2016 Petra Råsten Almqvist 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2016 Berit Schei 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2016 Vigdis Vindenes 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2016 Inge Morild 1 0 professor Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2016 Arne Helland 1 0 overlege Departementet 01.01.2013 31.03.2018
2016 Margrete Larsen Burns 2 0 overlege Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2016 Margrethe Stenersen 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2016 Thomas Berg 1 0 forsker Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2016 Linda Ferrante 2 0 forsker Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2016 Sten Holger Hansen 1 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2016 Jon Johnsen 1 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2016 Kjersti Narud 2 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2016 Helle Margrethe Floor Nesvold 2 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2016 Arne Stray-Pedersen 1 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2016 Andsnes Jon Berg 1 0 overlege (kst.) Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2016 Johannes Hendrik Langeveld 1 0 postdok Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2016 Hans Petter Hougen 1 0 professor Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2016 Berit Myhre Dupuy 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2016 Jørg Mørland 1 374 divisjonsdirektør Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2016 Jannike Engelstad Snoek 2 378 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2016 Knut Dalen 1 3577 professor Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2016 Gunnar Johannessen 1 4879 psykiater Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2016 Agneta Nilsson 2 4950 psykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2016 Kirsten Rasmussen 2 7020 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2016 Arne Kristian Myhre 1 7021 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2016 Lars Uhlin-Hansen 1 9013 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2016 Hans Geir Eiken 1 9925 direktør Departementet 01.01.2006 30.03.2018
2017 Andreas Hamnes 1 0 overlege Departementet 01.01.1999 31.03.2018
2017 Knut K. Waterloo 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 31.03.2018
2017 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003
2017 Bettina Riedel 2 0 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2017 Thor Arthur Hilberg 1 0 overlege Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2017 Marie Louise Allen 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2017 Toril Fagerheim 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2017 Per Morten Knappskog 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2017 Ivar Skjåk Nordrum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2017 Torleiv Ole Rognum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2017 Eldar Søreide 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2017 Karl Henrik Melle 1 0 psykiater Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2017 Jens Grøgaard 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2017 Christian Lund 1 0 overlege Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2017 Niels Morling 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2017 Petra Råsten Almqvist 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2017 Berit Schei 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2017 Vigdis Vindenes 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2017 Inge Morild 1 0 professor Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2017 Arne Helland 1 0 overlege Departementet 01.01.2013 31.03.2018
2017 Margrete Larsen Burns 2 0 overlege Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2017 Margrethe Stenersen 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2017 Thomas Berg 1 0 forsker Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2017 Linda Ferrante 2 0 forsker Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2017 Sten Holger Hansen 1 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2017 Jon Johnsen 1 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2017 Kjersti Narud 2 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2017 Helle Margrethe Floor Nesvold 2 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2017 Arne Stray-Pedersen 1 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2017 Andsnes Jon Berg 1 0 overlege (kst.) Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2017 Johannes Hendrik Langeveld 1 0 postdok Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2017 Hans Petter Hougen 1 0 professor Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2017 Berit Myhre Dupuy 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2017 Jørg Mørland 1 374 divisjonsdirektør Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2017 Jannike Engelstad Snoek 2 378 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2017 Knut Dalen 1 3577 professor Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2017 Gunnar Johannessen 1 4879 psykiater Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2017 Agneta Nilsson 2 4950 psykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2017 Kirsten Rasmussen 2 7020 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2017 Arne Kristian Myhre 1 7021 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2017 Lars Uhlin-Hansen 1 9013 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2017 Hans Geir Eiken 1 9925 direktør Departementet 01.01.2006 30.03.2018
2018 Andreas Hamnes 1 0 overlege Departementet 01.01.1999 31.03.2018
2018 Knut K. Waterloo 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 31.03.2018
2018 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003
2018 Bettina Riedel 2 0 overlege Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2018 Thor Arthur Hilberg 1 0 overlege Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2018 Marie Louise Allen 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2018 Toril Fagerheim 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2018 Per Morten Knappskog 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2018 Ivar Skjåk Nordrum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2018 Torleiv Ole Rognum 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2018 Eldar Søreide 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2018 Karl Henrik Melle 1 0 psykiater Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2018 Jens Grøgaard 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2018 Christian Lund 1 0 overlege Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2018 Niels Morling 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.03.2018
2018 Petra Råsten Almqvist 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2018 Berit Schei 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2018 Vigdis Vindenes 2 0 overlege Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2018 Inge Morild 1 0 professor Departementet 01.01.2012 31.03.2018
2018 Arne Helland 1 0 overlege Departementet 01.01.2013 31.03.2018
2018 Margrete Larsen Burns 2 0 overlege Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2018 Margrethe Stenersen 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2018 Thomas Berg 1 0 forsker Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2018 Linda Ferrante 2 0 forsker Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2018 Sten Holger Hansen 1 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2018 Jon Johnsen 1 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2018 Kjersti Narud 2 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2018 Helle Margrethe Floor Nesvold 2 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2018 Arne Stray-Pedersen 1 0 overlege Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2018 Andsnes Jon Berg 1 0 overlege (kst.) Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2018 Johannes Hendrik Langeveld 1 0 postdok Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2018 Hans Petter Hougen 1 0 professor Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2018 Berit Myhre Dupuy 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2018 Jørg Mørland 1 374 divisjonsdirektør Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2018 Jannike Engelstad Snoek 2 378 barne- og ungdomspsykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2018 Knut Dalen 1 3577 professor Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2018 Gunnar Johannessen 1 4879 psykiater Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2018 Agneta Nilsson 2 4950 psykiater Departementet 01.01.2003 31.03.2018
2018 Kirsten Rasmussen 2 7020 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2018 Arne Kristian Myhre 1 7021 professor Departementet 01.01.2009 31.03.2018
2018 Lars Uhlin-Hansen 1 9013 professor Departementet 01.01.2006 31.03.2018
2018 Hans Geir Eiken 1 9925 direktør Departementet 01.01.2006 30.03.2018
2019 Kari Ormstad 2 0 professor II Departementet 01.01.2003