Bemanningsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bemanningsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bemanningsrådet
Utvalgsnummer: 8021000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Hjemmel:
Opprettet 05.08.1977 ved kongelig resolusjon i henhold til paragraf 17 i lov av 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip.
Mandat:
Rådets oppgave er å gi uttalelse i forbindelse med søknader om dispensasjon fra bemanningsforskriftene samt arbeidstidslovens bestemmelser, og dessuten i forbindelse med andre spørsmål vedrørende bemanning og arbeidstid.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 8 0 5 23000 Vedkommende departement
1981 Departementet for handel og skipsfart 8 8 7 37000 Vedkommende departement
1982 Departementet for handel og skipsfart 8 8 6 31467 Vedkommende departement
1983 Departementet for handel og skipsfart 8 8 3 26835 Vedkommende departement
1984 Departementet for handel og skipsfart 8 8 7 53880 Vedkommende departement
1985 Departementet for handel og skipsfart 8 8 6 32130 Vedkommende departement
1986 Departementet for handel og skipsfart 8 8 8 53955 Vedkommende departement
1987 Departementet for handel og skipsfart 8 8 2 35098
1988 Utenriksdepartementet 8 8 2 11186
1989 Utenriksdepartementet 8 8 1 4918
1990 Utenriksdepartementet 8 8 2 5903
1991 Utenriksdepartementet 8 8 3 51412
1992 Utenriksdepartementet 8 8 2 21817
1993 Utenriksdepartementet 8 8 0 0
1994 Utenriksdepartementet 8 8 2 11463
1995 Utenriksdepartementet 8 8 0 0
1996 Utenriksdepartementet 8 8 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Bjørn Sivertsen 1 216 Bestyrer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Roald Mikkelsen 1 219 Disponent Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Per Holt 1 301 Direktør Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Frode Gross 1 301 Sekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Simon Møkster 1 1103 Skipsreder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Trygve Stoltenberg 1 216 Reisesekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Gudmund Åsheim 1 238 Sjøkaptein Av departement
1980 Vanlig varamedlem Harald Thomassen 1 301 Konsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Nils K. Hammarstrøm 1 301 Maritim Opplæringssjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement
1980 Vanlig varamedlem Nils Wetlesen 1 301 Personalsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Anders I. Hagen 1 301 Sekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Helgesen 1 1201 Avdelingssjef Av departement
1981 Vanlig medlem Roald Mikkelsen 1 219 Disponent Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Per Holt 1 301 Direktør Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Trygve Stoltenberg 1 216 Reisesekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Roald Torgersen 1 220 Driftssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gudmund Åsheim 1 238 Sjøkaptein Av departement
1981 Vanlig varamedlem Harald Thomassen 1 301 Konsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Nils K. Hammarstrøm 1 301 Maritim Opplæringssjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ole Tom Røed 1 301 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Trond Hystad 1 1037 Skipsreder Av departement 1981 1981
1983 Vanlig medlem Inge Johnsen 1 219 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Ole Tom Røed 1 301 Sekretær Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Inge Johnsen 1 219 Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Ole Tom Røed 1 301 Sekretær Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Per Holt 1 219 Direktør Av departement 1978 1985
1985 Vanlig medlem Inge Johnsen 1 219 Direktør Av departement 1983 1985
1985 Vanlig medlem Roald Mikkelsen 1 220 Skipsreder Av departement 1979 1985
1985 Vanlig medlem Henrik Aasarød 1 301 Forbundsformann Av departement 1973 1985
1985 Vanlig medlem Frode Gross 1 602 Generalsekretær Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Bjarne Kyrkjebø 1 1201 Skipsreder Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Steinar Roseid 1 219 Kaptein Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Roald Torgersen 1 220 Direktør Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Harald Thomassen 1 301 Konsulent Av departement 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Ole Tom Røed 1 301 Sekretær Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Degerud 1 301 Sekretær Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Tore Gjestrum 1 708 Sekretær Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Trond Hystad 1 1037 Skipsreder Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Kolbein B. Hausken 1 1103 Personalsjef Av departement 1979 1985
1986 Vanlig medlem Arne H. Hansen 1 301 Generalsekretær Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Bjarne Kyrkjebø 1 1201 Skipsreder Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Steinar Roseid 1 219 Kaptein Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Trygve Stoltenberg 1 301 Reisesekretær Av departement 1979 1986
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Degerud 1 301 Sekretær Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Tore Gjestrum 1 708 Sekretær Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Inge Johnsen 1 219 Direktør Av departement 1983 1988
1987 Vanlig medlem Roald Mikkelsen 1 220 Skipsreder Av departement 1979 1988
1987 Vanlig medlem Gudmund Åsheim 1 238 Direktør Av departement 1979 1988
1987 Vanlig medlem Harald Thomassen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1979 1988
1987 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement 1979 1988
1987 Vanlig medlem Arne H. Hansen 1 301 Generalsekretær Av departement 1986 1988
1987 Vanlig medlem Frode Gross 1 602 Generalsekretær Av departement 1980 1988
1987 Vanlig varamedlem Steinar Roseid 1 219 Kaptein Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Trygve Stoltenberg 1 301 Generalsekretær Av departement 1979 1988
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Degerud 1 301 Sekretær Av departement 1985 1988
1987 Vanlig varamedlem Tore Gjestrum 1 708 Sekretær Av departement 1985 1988
1987 Vanlig varamedlem Kolbein B. Hausken 1 1103 Personalsjef Av departement 1979 1988
1988 Vanlig medlem Inge Johnsen 1 219 Direktør Av departement 1983 1988
1988 Vanlig medlem Roald Mikkelsen 1 220 Skipsreder Av departement 1979 1988
1988 Vanlig medlem Gudmund Åsheim 1 238 Sjøkaptein Av departement 1979 1988
1988 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Forbundsformann Av departement 1979 1988
1988 Vanlig medlem Harald Thomassen 1 301 Kontorsjef Av departement 1979 1988
1988 Vanlig medlem Arne H. Hansen 1 301 Generalsekretær Av departement 1986 1988
1988 Vanlig medlem Frode Gross 1 602 Generalsekretær Av departement 1980 1988
1988 Vanlig medlem Geo Wilson 1 1201 Skipsreder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Olav Rotnes 1 216 Befrakter Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Tor Wang 1 217 Mannskapssjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Trygve Stoltenberg 1 301 Generalsekretær Av departement 1979 1988
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Degerud 1 301 Sekretær Av departement 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Geir Hagerupsen 1 301 Sekretær Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Johnny Tollefsen 1 602 Seksjonsleder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Tore Gjestrum 1 707 Forhandlingsled Av departement 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Kolbein B. Hausken 1 1103 Personalsjef Av departement 1979 1988
1989 Vanlig medlem Johnny Tollefsen 1 602 Seksjonsleder Av departement 1988 1989
1989 Vanlig medlem Geo Wilson 1 1201 Skipsreder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Morten Bøhlerengen 1 215 Seksjonsleder Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Olav Rotnes 1 216 Befrakter Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Tor Wang 1 217 Mannskapssjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Geir Hagerupsen 1 301 Sekretær Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Geo Wilson 1 1201 Skipsreder Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Olav Rotnes 1 216 Befrakter Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Morten Bøhlerengen 1 216 Seksjonsleder Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Tor Wang 1 217 Mannskapssjef Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Geir Hagerupsen 1 301 Sekretær Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Ole Kristian Knapp 1 706 Sjøkaptein Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Jan Fridtjof Fredriksen 1 220 Skipsmegler Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Per Haram 1 1103 Maritim Driftss Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Geo Wilson 1 1201 Skipsreder Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Olav Rotnes 1 216 Befrakter Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Morten Bøhlerengen 1 216 Seksjonsleder Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Tor Wang 1 217 Mannskapssjef Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Sundet 1 220 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Forhandlingsled Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Geir Hagerupsen 1 301 Sekretær Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Ingerid Bjercke 2 301 Maritim Rådgive Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Ole Kristian Knapp 1 706 Kaptein Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Jan Fridtjof Fredriksen 1 220 Skipsmegler Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Per Haram 1 1103 Maritim Driftss Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Morten Bøhlerengen 1 216 Seksjonsleder Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Tor Wang 1 217 Mannskapssjef Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Sundet 1 220 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Forhandlingsled Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Geir Hagerupsen 1 301 Sekretær Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Ingerid Bjercke 2 301 Maritim Rådgive Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Jann H. Greger 1 301 Maritim Rådgive Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Ole Kristian Knapp 1 706 Kaptein Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Jan Fridtjof Fredriksen 1 220 Skipsmegler Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Per Haram 1 1103 Maritim Driftss Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Morten Bøhlerengen 1 216 Seksjonsleder Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Tor Wang 1 217 Mannskapssjef Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Sundet 1 220 Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Forhandlingsled Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Geir Hagerupsen 1 301 Sekretær Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Jann H. Greger 1 301 Maritim Ridgive Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Ole Kristian Knapp 1 706 Kaptein Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Arne H. Hansen 1 219 Generalsekretár Av departement 1986 1994
1994 Vanlig medlem Jan Fridtjof Fredriksen 1 220 Skipsmegler Av departement 1991 1994
1994 Vanlig medlem Harald Thomassen 1 301 Adm Direktør Av departement 1979 1994
1994 Vanlig medlem Geir Hagerupsen 1 301 Saksbehandler Av departement 1988 1994
1994 Vanlig medlem Frode Gross 1 602 Generalsekretær Av departement 1980 1994
1994 Vanlig medlem Johnny Tollefsen 1 602 Seksjonsleder Av departement 1988 1994
1994 Vanlig medlem Tore Gjestrum 1 707 Direktør Av departement 1985 1994
1994 Vanlig medlem Per Haram 1 1103 Adm Direktør Av departement 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Morten Bøhlerengen 1 215 Seksjonsleder Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Erik Raeng 1 216 Seksjonsleder Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Tor Wang 1 217 Mannskapssjef Av departement 1988 1994
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Sundet 1 220 Av departement 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Hans Ola Isaksen 1 231 Forhandlingsled Av departement 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Degerud 1 301 Førstesekretær Av departement 1985 1994
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Haave 1 705 Organisasjonsse Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Ole Kristian Knapp 1 706 Kaptein Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Harald Særsten 1 1224 Saksbehandler Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Jann H. Greger Winsents 1 1805 Maritim Persona Av departement 1992 1994
1995 Vanlig varamedlem Erik Raeng 1 216 Seksjonsleder Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Haave 1 705 Avdelingsleder Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Harald Særsten 1 1224 Forbundssekretæ Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Erik Raeng 1 216 Seksjonsleder Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Haave 1 705 Avdelingsleder Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Harald Særstein 1 1224 Forbundssekretæ Av departement 1994