Utdanningsprogram for helsesøstre

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utdanningsprogram for helsesøstre" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utdanningsprogram for helsesøstre
Utvalgsnummer: 6408900
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 6 0 4 8000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Ingrid Reinan 2 301 Ledende Helsesøster 1980 1980
1980 Vanlig medlem Brit Olimstad 2 1014 Kst. Rektor 1980 1980