Regionaliseringsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Regionaliseringsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Regionaliseringsutvalget
Utvalgsnummer: 6408700
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 10 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Finn Høvik 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement
1980 Medlem og sekretær Frank Svendsen 1 301 Konsulent
1980 Vanlig medlem Erik G. Asbjørnsen 1 301 Byråsjef Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Reidar Tunby 1 301 Førstekonsulent 1976
1980 Vanlig medlem Eilif Beranek Holm 1 301 Kontorsjef Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Liv Wisnes Haugen 2 301 Underdirektør Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Arvid E. Lyche 1 301 Utredningsleder Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Kjell Bohlin 1 806 Stortingsrepresentant Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Finn Sætre 1 1106 Slipeformann Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Bjørn Johannes Brobak 1 1804 Trygdesekretariatsleder Av departement 1976