Lovutvalg-psykisk helsevern

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Lovutvalg-psykisk helsevern" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Lovutvalg-psykisk helsevern
Utvalgsnummer: 6212000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 15.05.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utrede behov for nye rettsregler i psykisk helsevern, bedre ressursutnyttelse, bedre pasientservice, forbedre ettervern, øke rettssikkerhet, søke administrativ tilnærming til somatikken.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Sosialdepartementet 12 0 7 123292 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 12 0 5 179118 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 12 0 10 263972 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 12 0 8 315095 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 12 0 11 627709
1988 Sosialdepartementet 12 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Leder Jan Fridthjof Bernt 1 1201 Professor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ole Herman Robak 1 703 Overlege I statsråd 1981
1985 Leder Jan Fridthjof Bernt 1 1201 Professor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Knut Okkenhaug 1 104 Sykehussjef I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Hans T. Bendiksby 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Ketil Lund 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Karen Hassel 2 301 Psykolog I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Underdirektør I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Åse Klundelien 2 624 Fylkesordfører I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Marit Lund Hamkoll 2 628 Sjefssykepleier I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Ole Herman Robak 1 703 Overlege I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Elisabet Fidjestøl 2 705 Arkitekt I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Odd Reidar Zakariassen 1 1201 Fylkeslege I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Ørnulf Rasmussen 1 1201 Universitetslekto I statsråd 1981
1986 Leder Jan Fridthjof Bernt 1 1201 Professor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Knut Okkenhaug 1 104 Sykehussjef I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Hans T. Bendiksby 1 301 Byrettsjustitiari I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Ketil Lund 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Karen Hassel 2 301 Psykolog I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Underdirektør I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Åse Klundelien 2 624 Fylkesordfører I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Marit Lund Hamkoll 2 628 Sjefssykepleier I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Ole Herman Robak 1 703 Overlege I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Elisabet Fidjestøl 2 705 Arkitekt I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Odd Reidar Zakariassen 1 1201 Fylkeslege I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Ørnulf Rasmussen 1 1201 Universitetslekto I statsråd 1981
1987 Leder Jan Fridthjof Bernt 1 1201 Professor Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Knut Okkenhaug 1 104 Sykehussjef I statsråd 1981
1987 Vanlig medlem Hans T. Bendiksby 1 301 Byrettsjustitia I statsråd 1981
1987 Vanlig medlem Ketil Lund 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1981
1987 Vanlig medlem Karen Hassel 2 301 Psykolog I statsråd 1981
1987 Vanlig medlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Underdirektør I statsråd 1981
1987 Vanlig medlem Åse Klundelien 2 624 Fylkesordfører I statsråd 1981
1987 Vanlig medlem Marit Lund Hamkoll 2 628 Sjefssykepleier I statsråd 1981
1987 Vanlig medlem Ole Herman Robak 1 703 Overlege I statsråd 1981
1987 Vanlig medlem Elisabet Fidjestøl 2 705 Arkitekt I statsråd 1981
1987 Vanlig medlem Odd Reidar Zakariassen 1 1201 Fylkeslege I statsråd 1981
1987 Vanlig medlem Ørnulf Rasmussen 1 1201 Universitetslek I statsråd 1981
1988 Leder Jan Fridthjof Bernt 1 1201 Professor Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Knut Okkenhaug 1 104 Sykehussjef I statsråd 1981
1988 Vanlig medlem Hans T. Bendiksby 1 301 Byrettsjustitia I statsråd 1981
1988 Vanlig medlem Ketil Lund 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1981
1988 Vanlig medlem Karen Hassel 2 301 Psykolog I statsråd 1981
1988 Vanlig medlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Underdirektør I statsråd 1981
1988 Vanlig medlem Åse Klundelien 2 624 Fylkeskultursje I statsråd 1981
1988 Vanlig medlem Marit Lund Hamkoll 2 628 Sjefssykepleier I statsråd 1981
1988 Vanlig medlem Ole Herman Robak 1 703 Overlege I statsråd 1981
1988 Vanlig medlem Elisabet Fidjestøl 2 705 Arkitekt I statsråd 1981
1988 Vanlig medlem Odd Reidar Zakariassen 1 1201 Fylkeslege I statsråd 1981
1988 Vanlig medlem Ørnulf Rasmussen 1 1201 Universitetslek I statsråd 1981