Nordisk råds 29. sesjon København 1981

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nordisk råds 29. sesjon København 1981" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nordisk råds 29. sesjon København 1981
Utvalgsnummer: 6000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Statsministerens kontor
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet ved kongelig resolusjon i henhold til Regjeringsdelegasjon: Oppnevnt 6. februar 1981.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Statsministerens kontor 29 0 0 0
1981 Statsministerens kontor 29 18 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Ulf Sand 1 0 Finansminister
1980 Vanlig medlem Liv Stubberud 2 128 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Inger Louise Valle 2 219 Kommunalminister
1980 Vanlig medlem Jo Benkow 1 219 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Sissel Rønbeck 2 301 Forbruker- Og Administras
1980 Vanlig medlem Reiulf Steen 1 301 Handelsminister
1980 Vanlig medlem Lars Skytøen 1 301 Industriminister
1980 Vanlig medlem Einar Førde 1 301 Kirke- Og Undervisningsmi
1980 Vanlig medlem Bjartmar Gjerde 1 301 Olje- Og Energiminister
1980 Vanlig medlem Ronald Bye 1 301 Samferdselsminister
1980 Vanlig medlem Knut Frydenlund 1 301 Utenriksminister
1980 Vanlig medlem Trygve Bratteli 1 301 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Gro Harlem Brundtland 2 301 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Kåre Willoch 1 301 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Odvar Nordli 1 417 Statsminister
1980 Vanlig medlem Liv Andersen 2 502 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Lars Korvald 1 625 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Astrid Gjertsen 2 914 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Thor Lund 1 918 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Gunnar Berge 1 1103 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Odelstingspresident Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Arne Nilsen 1 1235 Sosialminister
1980 Vanlig medlem Sigrid Utkilen 2 1246 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Kjell Magne Bondevik 1 1502 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Rolf Fjeldvær 1 1617 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Guttorm Hansen 1 1703 Stortingspresident Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Johan J. Jacobsen 1 1703 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Bjarne Mørk Eidem 1 1815 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Håkon Kyllingmark 1 1865 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Ingvar Bakken 1 119 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Helen Bøsterud 2 211 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Jan P. Syse 1 301 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Kirsti Kolle Grøndahl 2 627 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Torstein Tynning 1 805 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Jørgen Sønstebo 1 821 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Engly Lie 1 1014 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Marit Løvvig 2 1106 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Knut Haus 1 1120 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Hallvard Bakke 1 1201 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Harry Hansen 1 1201 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Ambjørg Sælthun 2 1422 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Gunvor Margaret Schnitler 2 1601 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Odd With 1 1833 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Anne-Lise Steinbach 2 1867 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Per A. Utsi 1 2030 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Thor Listau 1 2030 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Leder Gro Harlem Brundtland 2 301 Statsminister 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ulf Sand 1 0 Finansminister
1981 Vanlig medlem Finn Kristensen 1 0 Statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Liv Stubberud 2 128 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Jo Benkow 1 219 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 230 Statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Einar Førde 1 301 Kirke- Og Undervisningsmi
1981 Vanlig medlem Ronald Bye 1 301 Samferdselsminister
1981 Vanlig medlem Knut Frydenlund 1 301 Utenriksminister
1981 Vanlig medlem Trygve Bratteli 1 301 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Kåre Willoch 1 301 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Arvid H. Johanson 1 301 Statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Rolf Hansen 1 301 Statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Reiulf Steen 1 301 Stortingsrepresentant 1981 1981
1981 Vanlig medlem Liv Andersen 2 502 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Bjørn Skau 1 602 Statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Lars Korvald 1 625 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Astrid Gjertsen 2 914 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Thor Lund 1 918 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Gunnar Berge 1 1103 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Odelstingspresident Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Arne Nilsen 1 1235 Sosialminister
1981 Vanlig medlem Sigrid Utkilen 2 1246 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Kjell Magne Bondevik 1 1502 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Rolf Fjeldvær 1 1617 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Guttorm Hansen 1 1703 Stortingspresident Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Johan J. Jacobsen 1 1703 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Bjarne Mørk Eidem 1 1815 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Håkon Kyllingmark 1 1865 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Ingvar Bakken 1 119 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Jan P. Syse 1 301 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Kirsti Kolle Grøndahl 2 627 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Astrid Murberg Martinsen 2 702 Stortingsrepresentant 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Torstein Tynning 1 805 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Jørgen Sønstebo 1 821 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Engly Lie 1 1014 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Marit Løvvig 2 1106 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Knut Haus 1 1120 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Hallvard Bakke 1 1201 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Harry Hansen 1 1201 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Ambjørg Sælthun 2 1422 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Gunvor Margaret Schnitler 2 1601 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Odd With 1 1833 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Anne-Lise Steinbach 2 1867 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Per A. Utsi 1 2030 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Thor Listau 1 2030 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979