Banklovkommisjonen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Banklovkommisjonen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Banklovkommisjonen
Utvalgsnummer: 53
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 2018
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Finansdepartementet
2005 Finansdepartementet
2006 Finansdepartementet
2007 Finansdepartementet
2008 Finansdepartementet
2009 Finansdepartementet
2010 Finansdepartementet
2011 Finansdepartementet
2012 Finansdepartementet
2013 Finansdepartementet
2014 Finansdepartementet
2015 Finansdepartementet
2016 Finansdepartementet
2017 Finansdepartementet
2018 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Øystein Løining 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990
2004 Sverre Dyrhaug 1 0 Direktør Kongen 01.01.1990
2004 Sven Iver Steen 1 0 advokat Kongen 01.01.1990 01.01.2005
2004 Tor Kobberstad 1 0 direktør Kongen 01.01.1990 01.01.2005
2004 Bernt Nyhagen 1 0 direktør Kongen 01.01.1990 01.01.2005
2004 Ragnhild Fusdahl 2 0 disponent Kongen 01.01.1990 01.01.2005
2004 Eva Nygaard Ottesen 2 0 dommer Kongen 01.01.1990 01.01.2005
2004 Jan Arild Halvorsen 1 0 ekspedisjonssjef Kongen 01.01.1990 01.01.2005
2004 Olav Vannebo 1 0 direktør Kongen 01.01.1990 19.12.2006
2004 Per Anders Stalheim 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.1990 27.10.2009
2004 Arnhild Dordi Gjønnes 2 0 advokat Kongen 01.01.1990 12.06.2012
2004 Per Durmann Melsom 1 0 juridisk rådgiver Kongen 01.01.1990 16.12.2014
2004 Erling Chr. Selvig 1 0 professor Kongen 01.01.1991
2004 Rolf A. Skomsvold 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1992
2004 Kari Lærum 2 0 bankrådgiver Kongen 01.01.1994 30.11.2012
2004 Erling G. Rikheim 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995
2004 Ottar Dalsøren 1 0 banksjef Kongen 01.01.1995
2004 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1995
2004 Olav Breck 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995 14.12.2012
2004 Arne Lyng 1 0 dommer Kongen 01.01.1998 01.01.2005
2004 Grete Faremo 2 0 justisminister Kongen 01.01.1998 01.01.2006
2004 Øivind Fegth Knutsen 1 0 advokat Kongen 01.01.1998 01.01.2013
2004 Hilde Merethe Berg 2 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2005
2004 Gudrun Rogdaberg 2 0 førstekonsulent Kongen 01.01.2001 01.01.2005
2004 Kari Sjørholt 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2001 01.01.2005
2004 Sverre Dyrhaug 1 0 direktør Kongen 01.01.2003 01.05.2012
2004 Kjersti Elvestad 2 270 seksjonssjef Kongen 01.01.1998 28.06.2011
2004 Kristin Skrede 2 270 advokat Kongen 01.01.2004 28.11.2008
2004 Kyrre Knudsen 1 455 rådgiver Kongen 01.01.2004 31.03.2006
2004 Jo Gjedrem 1 462 fagdirektør Kongen 01.01.2002 10.11.2006
2004 Lise Ljungmann Haugen 2 2022 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002
2004 Liv Synnøve Taraldsrud 2 3616 Sorenskriver Kongen 01.01.2002 19.08.2013
2005 Øystein Løining 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990
2005 Sverre Dyrhaug 1 0 Direktør Kongen 01.01.1990
2005 Sven Iver Steen 1 0 advokat Kongen 01.01.1990 01.01.2005
2005 Tor Kobberstad 1 0 direktør Kongen 01.01.1990 01.01.2005
2005 Bernt Nyhagen 1 0 direktør Kongen 01.01.1990 01.01.2005
2005 Ragnhild Fusdahl 2 0 disponent Kongen 01.01.1990 01.01.2005
2005 Eva Nygaard Ottesen 2 0 dommer Kongen 01.01.1990 01.01.2005
2005 Jan Arild Halvorsen 1 0 ekspedisjonssjef Kongen 01.01.1990 01.01.2005
2005 Olav Vannebo 1 0 direktør Kongen 01.01.1990 19.12.2006
2005 Per Anders Stalheim 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.1990 27.10.2009
2005 Arnhild Dordi Gjønnes 2 0 advokat Kongen 01.01.1990 12.06.2012
2005 Per Durmann Melsom 1 0 juridisk rådgiver Kongen 01.01.1990 16.12.2014
2005 Erling Chr. Selvig 1 0 professor Kongen 01.01.1991
2005 Rolf A. Skomsvold 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1992
2005 Kari Lærum 2 0 bankrådgiver Kongen 01.01.1994 30.11.2012
2005 Erling G. Rikheim 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995
2005 Ottar Dalsøren 1 0 banksjef Kongen 01.01.1995
2005 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1995
2005 Olav Breck 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995 14.12.2012
2005 Arne Lyng 1 0 dommer Kongen 01.01.1998 01.01.2005
2005 Grete Faremo 2 0 justisminister Kongen 01.01.1998 01.01.2006
2005 Øivind Fegth Knutsen 1 0 advokat Kongen 01.01.1998 01.01.2013
2005 Hilde Merethe Berg 2 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2005
2005 Gudrun Rogdaberg 2 0 førstekonsulent Kongen 01.01.2001 01.01.2005
2005 Kari Sjørholt 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2001 01.01.2005
2005 Sverre Dyrhaug 1 0 direktør Kongen 01.01.2003 01.05.2012
2005 Kjersti Elvestad 2 270 seksjonssjef Kongen 01.01.1998 28.06.2011
2005 Kristin Skrede 2 270 advokat Kongen 01.01.2004 28.11.2008
2005 Kyrre Knudsen 1 455 rådgiver Kongen 01.01.2004 31.03.2006
2005 Jo Gjedrem 1 462 fagdirektør Kongen 01.01.2002 10.11.2006
2005 Lise Ljungmann Haugen 2 2022 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002
2005 Liv Synnøve Taraldsrud 2 3616 Sorenskriver Kongen 01.01.2002 19.08.2013
2005 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Kongen 01.01.2005 01.05.2012
2005 Astrid Nyberget 2 5003 rådgiver Kongen 01.01.2005 02.02.2013
2006 Øystein Løining 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990
2006 Sverre Dyrhaug 1 0 Direktør Kongen 01.01.1990
2006 Olav Vannebo 1 0 direktør Kongen 01.01.1990 19.12.2006
2006 Per Anders Stalheim 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.1990 27.10.2009
2006 Arnhild Dordi Gjønnes 2 0 advokat Kongen 01.01.1990 12.06.2012
2006 Per Durmann Melsom 1 0 juridisk rådgiver Kongen 01.01.1990 16.12.2014
2006 Erling Chr. Selvig 1 0 professor Kongen 01.01.1991
2006 Rolf A. Skomsvold 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1992
2006 Kari Lærum 2 0 bankrådgiver Kongen 01.01.1994 30.11.2012
2006 Erling G. Rikheim 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995
2006 Ottar Dalsøren 1 0 banksjef Kongen 01.01.1995
2006 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1995
2006 Olav Breck 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995 14.12.2012
2006 Grete Faremo 2 0 justisminister Kongen 01.01.1998 01.01.2006
2006 Øivind Fegth Knutsen 1 0 advokat Kongen 01.01.1998 01.01.2013
2006 Sverre Dyrhaug 1 0 direktør Kongen 01.01.2003 01.05.2012
2006 Marius Ryel 1 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2006
2006 Mirella Wassiluk 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2006
2006 Anne-Lise Løfsgaard 2 0 Adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.05.2012
2006 Anne Nesheim Egeberg 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2006 05.12.2013
2006 Kjersti Elvestad 2 270 seksjonssjef Kongen 01.01.1998 28.06.2011
2006 Kristin Skrede 2 270 advokat Kongen 01.01.2004 28.11.2008
2006 Kyrre Knudsen 1 455 rådgiver Kongen 01.01.2004 31.03.2006
2006 Jo Gjedrem 1 462 fagdirektør Kongen 01.01.2002 10.11.2006
2006 Lise Ljungmann Haugen 2 2022 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002
2006 Bente Øverli 2 3409 nestleder Kongen 01.01.2006
2006 Liv Synnøve Taraldsrud 2 3616 Sorenskriver Kongen 01.01.2002 19.08.2013
2006 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Kongen 01.01.2005 01.05.2012
2006 Astrid Nyberget 2 5003 rådgiver Kongen 01.01.2005 02.02.2013
2007 Øystein Løining 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990
2007 Sverre Dyrhaug 1 0 Direktør Kongen 01.01.1990
2007 Per Anders Stalheim 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.1990 27.10.2009
2007 Arnhild Dordi Gjønnes 2 0 advokat Kongen 01.01.1990 12.06.2012
2007 Per Durmann Melsom 1 0 juridisk rådgiver Kongen 01.01.1990 16.12.2014
2007 Erling Chr. Selvig 1 0 professor Kongen 01.01.1991
2007 Rolf A. Skomsvold 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1992
2007 Kari Lærum 2 0 bankrådgiver Kongen 01.01.1994 30.11.2012
2007 Erling G. Rikheim 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995
2007 Ottar Dalsøren 1 0 banksjef Kongen 01.01.1995
2007 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1995
2007 Olav Breck 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995 14.12.2012
2007 Øivind Fegth Knutsen 1 0 advokat Kongen 01.01.1998 01.01.2013
2007 Sverre Dyrhaug 1 0 direktør Kongen 01.01.2003 01.05.2012
2007 Marius Ryel 1 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2006
2007 Mirella Wassiluk 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2006
2007 Anne-Lise Løfsgaard 2 0 Adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.05.2012
2007 Anne Nesheim Egeberg 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2006 05.12.2013
2007 Jørgen Keiserud 1 0 juridisk sekretær Kongen 01.01.2007
2007 Kjersti Elvestad 2 270 seksjonssjef Kongen 01.01.1998 28.06.2011
2007 Kristin Skrede 2 270 advokat Kongen 01.01.2004 28.11.2008
2007 Tone Meldalen 2 1185 seniorrådgiver Kongen 01.01.2007 01.02.2009
2007 Lise Ljungmann Haugen 2 2022 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002
2007 Bente Øverli 2 3409 nestleder Kongen 01.01.2006
2007 Liv Synnøve Taraldsrud 2 3616 Sorenskriver Kongen 01.01.2002 19.08.2013
2007 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Kongen 01.01.2005 01.05.2012
2007 Astrid Nyberget 2 5003 rådgiver Kongen 01.01.2005 02.02.2013
2008 Øystein Løining 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990
2008 Sverre Dyrhaug 1 0 Direktør Kongen 01.01.1990
2008 Per Anders Stalheim 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.1990 27.10.2009
2008 Arnhild Dordi Gjønnes 2 0 advokat Kongen 01.01.1990 12.06.2012
2008 Per Durmann Melsom 1 0 juridisk rådgiver Kongen 01.01.1990 16.12.2014
2008 Erling Chr. Selvig 1 0 professor Kongen 01.01.1991
2008 Rolf A. Skomsvold 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1992
2008 Kari Lærum 2 0 bankrådgiver Kongen 01.01.1994 30.11.2012
2008 Erling G. Rikheim 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995
2008 Ottar Dalsøren 1 0 banksjef Kongen 01.01.1995
2008 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1995
2008 Olav Breck 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995 14.12.2012
2008 Øivind Fegth Knutsen 1 0 advokat Kongen 01.01.1998 01.01.2013
2008 Sverre Dyrhaug 1 0 direktør Kongen 01.01.2003 01.05.2012
2008 Marius Ryel 1 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2006
2008 Mirella Wassiluk 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2006
2008 Anne-Lise Løfsgaard 2 0 Adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.05.2012
2008 Anne Nesheim Egeberg 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2006 05.12.2013
2008 Jørgen Keiserud 1 0 juridisk sekretær Kongen 01.01.2007
2008 Hilde Johanne Vihovde 2 0 advokat Kongen 01.01.2008 14.05.2012
2008 Kjersti Elvestad 2 270 seksjonssjef Kongen 01.01.1998 28.06.2011
2008 Kristin Skrede 2 270 advokat Kongen 01.01.2004 28.11.2008
2008 Tone Meldalen 2 1185 seniorrådgiver Kongen 01.01.2007 01.02.2009
2008 Lise Ljungmann Haugen 2 2022 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002
2008 Bente Øverli 2 3409 nestleder Kongen 01.01.2006
2008 Liv Synnøve Taraldsrud 2 3616 Sorenskriver Kongen 01.01.2002 19.08.2013
2008 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Kongen 01.01.2005 01.05.2012
2008 Astrid Nyberget 2 5003 rådgiver Kongen 01.01.2005 02.02.2013
2009 Øystein Løining 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990
2009 Sverre Dyrhaug 1 0 Direktør Kongen 01.01.1990
2009 Per Anders Stalheim 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.1990 27.10.2009
2009 Arnhild Dordi Gjønnes 2 0 advokat Kongen 01.01.1990 12.06.2012
2009 Per Durmann Melsom 1 0 juridisk rådgiver Kongen 01.01.1990 16.12.2014
2009 Erling Chr. Selvig 1 0 professor Kongen 01.01.1991
2009 Rolf A. Skomsvold 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1992
2009 Kari Lærum 2 0 bankrådgiver Kongen 01.01.1994 30.11.2012
2009 Erling G. Rikheim 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995
2009 Ottar Dalsøren 1 0 banksjef Kongen 01.01.1995
2009 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1995
2009 Olav Breck 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995 14.12.2012
2009 Øivind Fegth Knutsen 1 0 advokat Kongen 01.01.1998 01.01.2013
2009 Sverre Dyrhaug 1 0 direktør Kongen 01.01.2003 01.05.2012
2009 Marius Ryel 1 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2006
2009 Mirella Wassiluk 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2006
2009 Anne-Lise Løfsgaard 2 0 Adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.05.2012
2009 Anne Nesheim Egeberg 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2006 05.12.2013
2009 Jørgen Keiserud 1 0 juridisk sekretær Kongen 01.01.2007
2009 Hilde Johanne Vihovde 2 0 advokat Kongen 01.01.2008 14.05.2012
2009 Jacob Hanssen 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2009 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2009 Erik Orskaug 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2009 Kjersti Elvestad 2 270 seksjonssjef Kongen 01.01.1998 28.06.2011
2009 Egil Rokhaug 1 469 seniorrådgiver Kongen 01.01.2009
2009 Tone Meldalen 2 1185 seniorrådgiver Kongen 01.01.2007 01.02.2009
2009 Lise Ljungmann Haugen 2 2022 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002
2009 Bente Øverli 2 3409 nestleder Kongen 01.01.2006
2009 Liv Synnøve Taraldsrud 2 3616 Sorenskriver Kongen 01.01.2002 19.08.2013
2009 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Kongen 01.01.2005 01.05.2012
2009 Astrid Nyberget 2 5003 rådgiver Kongen 01.01.2005 02.02.2013
2010 Øystein Løining 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990
2010 Sverre Dyrhaug 1 0 Direktør Kongen 01.01.1990
2010 Arnhild Dordi Gjønnes 2 0 advokat Kongen 01.01.1990 12.06.2012
2010 Per Durmann Melsom 1 0 juridisk rådgiver Kongen 01.01.1990 16.12.2014
2010 Erling Chr. Selvig 1 0 professor Kongen 01.01.1991
2010 Rolf A. Skomsvold 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1992
2010 Kari Lærum 2 0 bankrådgiver Kongen 01.01.1994 30.11.2012
2010 Erling G. Rikheim 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995
2010 Ottar Dalsøren 1 0 banksjef Kongen 01.01.1995
2010 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1995
2010 Olav Breck 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995 14.12.2012
2010 Øivind Fegth Knutsen 1 0 advokat Kongen 01.01.1998 01.01.2013
2010 Sverre Dyrhaug 1 0 direktør Kongen 01.01.2003 01.05.2012
2010 Marius Ryel 1 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2006
2010 Mirella Wassiluk 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2006
2010 Anne-Lise Løfsgaard 2 0 Adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.05.2012
2010 Anne Nesheim Egeberg 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2006 05.12.2013
2010 Jørgen Keiserud 1 0 juridisk sekretær Kongen 01.01.2007
2010 Hilde Johanne Vihovde 2 0 advokat Kongen 01.01.2008 14.05.2012
2010 Jacob Hanssen 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2010 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2010 Erik Orskaug 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2010 Kjersti Elvestad 2 270 seksjonssjef Kongen 01.01.1998 28.06.2011
2010 Egil Rokhaug 1 469 seniorrådgiver Kongen 01.01.2009
2010 Lise Ljungmann Haugen 2 2022 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002
2010 Bente Øverli 2 3409 nestleder Kongen 01.01.2006
2010 Liv Synnøve Taraldsrud 2 3616 Sorenskriver Kongen 01.01.2002 19.08.2013
2010 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Kongen 01.01.2005 01.05.2012
2010 Astrid Nyberget 2 5003 rådgiver Kongen 01.01.2005 02.02.2013
2011 Øystein Løining 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990
2011 Sverre Dyrhaug 1 0 Direktør Kongen 01.01.1990
2011 Arnhild Dordi Gjønnes 2 0 advokat Kongen 01.01.1990 12.06.2012
2011 Per Durmann Melsom 1 0 juridisk rådgiver Kongen 01.01.1990 16.12.2014
2011 Erling Chr. Selvig 1 0 professor Kongen 01.01.1991
2011 Rolf A. Skomsvold 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1992
2011 Kari Lærum 2 0 bankrådgiver Kongen 01.01.1994 30.11.2012
2011 Erling G. Rikheim 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995
2011 Ottar Dalsøren 1 0 banksjef Kongen 01.01.1995
2011 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1995
2011 Olav Breck 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995 14.12.2012
2011 Øivind Fegth Knutsen 1 0 advokat Kongen 01.01.1998 01.01.2013
2011 Sverre Dyrhaug 1 0 direktør Kongen 01.01.2003 01.05.2012
2011 Marius Ryel 1 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2006
2011 Mirella Wassiluk 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2006
2011 Anne-Lise Løfsgaard 2 0 Adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.05.2012
2011 Anne Nesheim Egeberg 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2006 05.12.2013
2011 Jørgen Keiserud 1 0 juridisk sekretær Kongen 01.01.2007
2011 Hilde Johanne Vihovde 2 0 advokat Kongen 01.01.2008 14.05.2012
2011 Jacob Hanssen 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2011 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2011 Erik Orskaug 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2011 Kjersti Elvestad 2 270 seksjonssjef Kongen 01.01.1998 28.06.2011
2011 Egil Rokhaug 1 469 seniorrådgiver Kongen 01.01.2009
2011 Runa Kristiane Sæther 2 1395 seksjonssjef Kongen 01.01.2011
2011 Lise Ljungmann Haugen 2 2022 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002
2011 Bente Øverli 2 3409 nestleder Kongen 01.01.2006
2011 Liv Synnøve Taraldsrud 2 3616 Sorenskriver Kongen 01.01.2002 19.08.2013
2011 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Kongen 01.01.2005 01.05.2012
2011 Astrid Nyberget 2 5003 rådgiver Kongen 01.01.2005 02.02.2013
2012 Øystein Løining 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990
2012 Sverre Dyrhaug 1 0 Direktør Kongen 01.01.1990
2012 Arnhild Dordi Gjønnes 2 0 advokat Kongen 01.01.1990 12.06.2012
2012 Per Durmann Melsom 1 0 juridisk rådgiver Kongen 01.01.1990 16.12.2014
2012 Erling Chr. Selvig 1 0 professor Kongen 01.01.1991
2012 Rolf A. Skomsvold 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1992
2012 Kari Lærum 2 0 bankrådgiver Kongen 01.01.1994 30.11.2012
2012 Erling G. Rikheim 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995
2012 Ottar Dalsøren 1 0 banksjef Kongen 01.01.1995
2012 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1995
2012 Olav Breck 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995 14.12.2012
2012 Øivind Fegth Knutsen 1 0 advokat Kongen 01.01.1998 01.01.2013
2012 Sverre Dyrhaug 1 0 direktør Kongen 01.01.2003 01.05.2012
2012 Marius Ryel 1 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2006
2012 Mirella Wassiluk 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2006
2012 Anne-Lise Løfsgaard 2 0 Adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.05.2012
2012 Anne Nesheim Egeberg 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2006 05.12.2013
2012 Jørgen Keiserud 1 0 juridisk sekretær Kongen 01.01.2007
2012 Hilde Johanne Vihovde 2 0 advokat Kongen 01.01.2008 14.05.2012
2012 Jacob Hanssen 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2012 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2012 Erik Orskaug 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2012 Olav Heldal 1 0 advokat Kongen 01.01.2012
2012 Camilla Forgaard Rukin 2 0 advokat Kongen 01.01.2012
2012 Stefi Kierulf Prytz 2 0 direktør Kongen 01.01.2012
2012 Trond Søyland 1 0 seksjonsdirektør Kongen 01.01.2012 11.02.2014
2012 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2012 07.05.2015
2012 Kristin Juliussen 2 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2012 07.05.2015
2012 Egil Rokhaug 1 469 seniorrådgiver Kongen 01.01.2009
2012 Runa Kristiane Sæther 2 1395 seksjonssjef Kongen 01.01.2011
2012 Lise Ljungmann Haugen 2 2022 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002
2012 Bente Øverli 2 3409 nestleder Kongen 01.01.2006
2012 Liv Synnøve Taraldsrud 2 3616 Sorenskriver Kongen 01.01.2002 19.08.2013
2012 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Kongen 01.01.2005 01.05.2012
2012 Astrid Nyberget 2 5003 rådgiver Kongen 01.01.2005 02.02.2013
2013 Øystein Løining 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990
2013 Sverre Dyrhaug 1 0 Direktør Kongen 01.01.1990
2013 Per Durmann Melsom 1 0 juridisk rådgiver Kongen 01.01.1990 16.12.2014
2013 Erling Chr. Selvig 1 0 professor Kongen 01.01.1991
2013 Rolf A. Skomsvold 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1992
2013 Erling G. Rikheim 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995
2013 Ottar Dalsøren 1 0 banksjef Kongen 01.01.1995
2013 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1995
2013 Øivind Fegth Knutsen 1 0 advokat Kongen 01.01.1998 01.01.2013
2013 Marius Ryel 1 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2006
2013 Mirella Wassiluk 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2006
2013 Anne Nesheim Egeberg 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2006 05.12.2013
2013 Jørgen Keiserud 1 0 juridisk sekretær Kongen 01.01.2007
2013 Jacob Hanssen 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2013 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2013 Erik Orskaug 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2013 Olav Heldal 1 0 advokat Kongen 01.01.2012
2013 Camilla Forgaard Rukin 2 0 advokat Kongen 01.01.2012
2013 Stefi Kierulf Prytz 2 0 direktør Kongen 01.01.2012
2013 Trond Søyland 1 0 seksjonsdirektør Kongen 01.01.2012 11.02.2014
2013 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2012 07.05.2015
2013 Kristin Juliussen 2 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2012 07.05.2015
2013 Toril Melander Stene 2 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2013 20.01.2017
2013 Egil Rokhaug 1 469 seniorrådgiver Kongen 01.01.2009
2013 Runa Kristiane Sæther 2 1395 seksjonssjef Kongen 01.01.2011
2013 Lise Ljungmann Haugen 2 2022 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002
2013 Bente Øverli 2 3409 nestleder Kongen 01.01.2006
2013 Liv Synnøve Taraldsrud 2 3616 Sorenskriver Kongen 01.01.2002 19.08.2013
2013 Astrid Nyberget 2 5003 rådgiver Kongen 01.01.2005 02.02.2013
2013 Linn Tordal Halvorsen 2 5239 seniorrådgiver Kongen 01.01.2013 15.09.2015
2014 Øystein Løining 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990
2014 Sverre Dyrhaug 1 0 Direktør Kongen 01.01.1990
2014 Per Durmann Melsom 1 0 juridisk rådgiver Kongen 01.01.1990 16.12.2014
2014 Erling Chr. Selvig 1 0 professor Kongen 01.01.1991
2014 Rolf A. Skomsvold 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1992
2014 Erling G. Rikheim 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995
2014 Ottar Dalsøren 1 0 banksjef Kongen 01.01.1995
2014 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1995
2014 Marius Ryel 1 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2006
2014 Mirella Wassiluk 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2006
2014 Jørgen Keiserud 1 0 juridisk sekretær Kongen 01.01.2007
2014 Jacob Hanssen 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2014 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2014 Erik Orskaug 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2014 Olav Heldal 1 0 advokat Kongen 01.01.2012
2014 Camilla Forgaard Rukin 2 0 advokat Kongen 01.01.2012
2014 Stefi Kierulf Prytz 2 0 direktør Kongen 01.01.2012
2014 Trond Søyland 1 0 seksjonsdirektør Kongen 01.01.2012 11.02.2014
2014 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2012 07.05.2015
2014 Kristin Juliussen 2 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2012 07.05.2015
2014 Toril Melander Stene 2 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2013 20.01.2017
2014 Egil Rokhaug 1 469 seniorrådgiver Kongen 01.01.2009
2014 Jan Digranes 1 1394 direktør Kongen 01.01.2014 11.05.2017
2014 Runa Kristiane Sæther 2 1395 seksjonssjef Kongen 01.01.2011
2014 Lise Ljungmann Haugen 2 2022 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002
2014 Bente Øverli 2 3409 nestleder Kongen 01.01.2006
2014 Linn Tordal Halvorsen 2 5239 seniorrådgiver Kongen 01.01.2013 15.09.2015
2015 Øystein Løining 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990
2015 Sverre Dyrhaug 1 0 Direktør Kongen 01.01.1990
2015 Erling Chr. Selvig 1 0 professor Kongen 01.01.1991
2015 Rolf A. Skomsvold 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1992
2015 Erling G. Rikheim 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995
2015 Ottar Dalsøren 1 0 banksjef Kongen 01.01.1995
2015 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1995
2015 Marius Ryel 1 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2006
2015 Mirella Wassiluk 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2006
2015 Jørgen Keiserud 1 0 juridisk sekretær Kongen 01.01.2007
2015 Jacob Hanssen 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2015 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2015 Erik Orskaug 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.2009 07.05.2015
2015 Olav Heldal 1 0 advokat Kongen 01.01.2012
2015 Camilla Forgaard Rukin 2 0 advokat Kongen 01.01.2012
2015 Stefi Kierulf Prytz 2 0 direktør Kongen 01.01.2012
2015 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2012 07.05.2015
2015 Kristin Juliussen 2 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2012 07.05.2015
2015 Toril Melander Stene 2 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2013 20.01.2017
2015 Maj Hines Grape 2 0 advokat Kongen 01.01.2015
2015 Marita Skjæveland 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2015
2015 Egil Rokhaug 1 469 seniorrådgiver Kongen 01.01.2009
2015 Jan Digranes 1 1394 direktør Kongen 01.01.2014 11.05.2017
2015 Runa Kristiane Sæther 2 1395 seksjonssjef Kongen 01.01.2011
2015 Lise Ljungmann Haugen 2 2022 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002
2015 Bente Øverli 2 3409 nestleder Kongen 01.01.2006
2015 Linn Tordal Halvorsen 2 5239 seniorrådgiver Kongen 01.01.2013 15.09.2015
2016 Øystein Løining 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990
2016 Sverre Dyrhaug 1 0 Direktør Kongen 01.01.1990
2016 Erling Chr. Selvig 1 0 professor Kongen 01.01.1991
2016 Rolf A. Skomsvold 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1992
2016 Erling G. Rikheim 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995
2016 Ottar Dalsøren 1 0 banksjef Kongen 01.01.1995
2016 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1995
2016 Marius Ryel 1 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2006
2016 Mirella Wassiluk 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2006
2016 Jørgen Keiserud 1 0 juridisk sekretær Kongen 01.01.2007
2016 Olav Heldal 1 0 advokat Kongen 01.01.2012
2016 Camilla Forgaard Rukin 2 0 advokat Kongen 01.01.2012
2016 Stefi Kierulf Prytz 2 0 direktør Kongen 01.01.2012
2016 Toril Melander Stene 2 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2013 20.01.2017
2016 Maj Hines Grape 2 0 advokat Kongen 01.01.2015
2016 Marita Skjæveland 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2015
2016 Egil Rokhaug 1 469 seniorrådgiver Kongen 01.01.2009
2016 Jan Digranes 1 1394 direktør Kongen 01.01.2014 11.05.2017
2016 Runa Kristiane Sæther 2 1395 seksjonssjef Kongen 01.01.2011
2016 Lise Ljungmann Haugen 2 2022 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002
2016 Bente Øverli 2 3409 nestleder Kongen 01.01.2006
2017 Øystein Løining 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990
2017 Sverre Dyrhaug 1 0 Direktør Kongen 01.01.1990
2017 Erling Chr. Selvig 1 0 professor Kongen 01.01.1991
2017 Rolf A. Skomsvold 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1992
2017 Erling G. Rikheim 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995
2017 Ottar Dalsøren 1 0 banksjef Kongen 01.01.1995
2017 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1995
2017 Marius Ryel 1 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2006
2017 Mirella Wassiluk 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2006
2017 Jørgen Keiserud 1 0 juridisk sekretær Kongen 01.01.2007
2017 Olav Heldal 1 0 advokat Kongen 01.01.2012
2017 Camilla Forgaard Rukin 2 0 advokat Kongen 01.01.2012
2017 Stefi Kierulf Prytz 2 0 direktør Kongen 01.01.2012
2017 Toril Melander Stene 2 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2013 20.01.2017
2017 Maj Hines Grape 2 0 advokat Kongen 01.01.2015
2017 Marita Skjæveland 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2015
2017 Marianne Uppman 2 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2017
2017 Egil Rokhaug 1 469 seniorrådgiver Kongen 01.01.2009
2017 Jan Digranes 1 1394 direktør Kongen 01.01.2014 11.05.2017
2017 Runa Kristiane Sæther 2 1395 seksjonssjef Kongen 01.01.2011
2017 Lise Ljungmann Haugen 2 2022 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002
2017 Bente Øverli 2 3409 nestleder Kongen 01.01.2006
2018 Øystein Løining 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990
2018 Sverre Dyrhaug 1 0 Direktør Kongen 01.01.1990
2018 Erling Chr. Selvig 1 0 professor Kongen 01.01.1991
2018 Rolf A. Skomsvold 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1992
2018 Erling G. Rikheim 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.1995
2018 Ottar Dalsøren 1 0 banksjef Kongen 01.01.1995
2018 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Kongen 01.01.1995
2018 Marius Ryel 1 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2006
2018 Mirella Wassiluk 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2006
2018 Jørgen Keiserud 1 0 juridisk sekretær Kongen 01.01.2007
2018 Olav Heldal 1 0 advokat Kongen 01.01.2012
2018 Camilla Forgaard Rukin 2 0 advokat Kongen 01.01.2012
2018 Stefi Kierulf Prytz 2 0 direktør Kongen 01.01.2012
2018 Maj Hines Grape 2 0 advokat Kongen 01.01.2015
2018 Marita Skjæveland 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2015
2018 Marianne Uppman 2 0 juridisk direktør Kongen 01.01.2017
2018 Egil Rokhaug 1 469 seniorrådgiver Kongen 01.01.2009
2018 Runa Kristiane Sæther 2 1395 seksjonssjef Kongen 01.01.2011
2018 Lise Ljungmann Haugen 2 2022 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002
2018 Bente Øverli 2 3409 nestleder Kongen 01.01.2006