Sametingsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sametingsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sametingsrådet
Utvalgsnummer: 5126000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Sametinget 9.10.89 i henhold til Sameloven paragraf 2-14.
Mandat:
Sametingsrådet har ansvaret for ledelse og drift av Sametingets virksomhet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Kommunaldepartementet 5 0 12 645780
1991 Kommunaldepartementet 5 0 13 676059
1992 Kommunaldepartementet 5 0 0 0
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 0 14 342031
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 0 15 414506
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 0 0 0
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 0 0 0
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 0 0 0
2002 Kommunal- og regionaldepartementet 13 3745000
2003 Kommunal- og regionaldepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Ole Henrik Magga 1 2011 President Av andre 1989
1990 Nestleder Mary Konstanse Mikalsen 2 1940 Husflidskonsule Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Ella Holm-Bull 2 1736 Stipendiat Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Lennart Mikkelsen 1 1804 Student Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Alf Edvard Nystad 1 2020 Trafikklærer Av andre 1989
1991 Leder Ole Henrik Magga 1 2011 President Av andre 1989
1991 Nestleder Mary Konstanse Mikalsen 2 1940 Husmor Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Ella Holm-Bull 2 1736 Stipendiat Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Lennart Mikkelsen 1 2011 Næringskonsulen Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Alf Edvard Nystad 1 2020 Trafikklærer Av andre 1989
1992 Leder Ole Henrik Magga 1 2011 President Av andre 1989
1992 Nestleder Mary Konstanse Mikalsen 2 1940 Husmor Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Ella Holm-Bull 2 1736 Stipendiat Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Lennart Mikkelsen 1 2011 Næringskonsulen Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Alf Edvard Nystad 1 2020 Trafikklærer Av andre 1989
1993 Leder Ole Henrik Magga 1 2011 President Av andre 1989 1993
1993 Nestleder Ing Lill Pavall 2 1841 Sivilagronom Av andre 1993
1993 Nestleder Mary Konstanse Mikalsen 2 1940 Husmor Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Máret Guhttor 2 301 Økonomisjef Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Jarle Jonassen 1 1640 Reineier Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Ella Holm-Bull 2 1736 Stipendiat Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Lennart Mikkelsen 1 2011 Næringskonsulen Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Alf Edvard Nystad 1 2020 Trafikklærer Av andre 1989 1993
1994 Nestleder Ing Lill Pavall 2 1841 Sivilagronom Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Máret Guhttor 2 301 Økonomisjef Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Jarle Jonassen 1 1640 Reineier Av andre 1993
1995 Nestleder Ing Lill Pavall 2 1841 Sivilagronom Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Máret Guhttor 2 301 Økonomisjef Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Jarle Jonassen 1 1640 Reineier Av andre 1993
1996 Nestleder Ing Lill Pavall 2 1841 Visepresident Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Jarle Jonassen 1 1640 Reineier Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Máret Guhttor 2 2011 Direktør Av andre 1993
1997 Vanlig medlem Jarle Jonassen 1 1640 Reineier Av andre 1993 1997
1997 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Førstekonsulent Av andre 1993 1997
1997 Vanlig medlem Máret Guhttor 2 2011 Direktør Av andre 1993
2002 Johan Mikkel Sara 301 Lastebileier
2002 Randi Skum 1902 Student
2002 Svein Petter Pedersen 1940
2002 Leder Sven-Roald Nystø 1902 Sametingspresident
2002 Nestleder Ragnhild Nystad 2021 Visepresident
2003 Svein Petter Pedersen
2003 Johan Mikkel Sara Lastebileier
2003 Randi Skum Student
2003 Leder Sven-Roald Nystø Sametingspresident
2003 Nestleder Ragnhild Nystad Visepresident