Rådgivende utvalg for "God byggeskikk"

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg for "God byggeskikk"" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg for "God byggeskikk"
Utvalgsnummer: 5104000
Opprettelsesmåte: Ved kronprinsregentens resolusjon
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 14.05.1982 ved Kronprinsregentens resolusjon.
Mandat:
En av de viktigste arbeidsoppgavene for utvalget vil være å komme med forslag til tiltak for å bedre byggeskikken og nytte utvalget som rådgivende organ ved bruk av bevilgninger som kan nyttes til tiltak som kan fremme god byggeskikk, eller til å fordele
Tidsfrist: 1989
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 5 145000 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 15 106237 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 5 484195 Vedkommende departement
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 5 368512 Vedkommende departement
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 7 75313 Vedkommende departement
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 7 410967
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 8 80207
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 9 58766
1990 Kommunaldepartementet 9 0 4 687618
1991 Kommunaldepartementet 9 0 16 696507
1992 Kommunaldepartementet 7 0 11 828969
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 5 237521
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 4 659385
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 5 679000
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 0 6 967308
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 0 6 310000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Leder Inger Lise Skarstein 2 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Ingeborg Gaare 2 216 Overarkitekt I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Arnulf Bjerke 1 219 Avd.Direktør 1982
1982 Vanlig medlem Astrid Bonesmo 2 220 Byråsjef I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Torun Ramberg 2 301 Antikvar 1982
1982 Vanlig medlem Jan Kristiansen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Gullik Kollandsrud 1 301 Overarkitekt I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Bjarne Howlid 1 301 Sjefsarkitekt 1982
1982 Vanlig medlem Steinar Gjertsen 1 1102 Adm. Direktør I statsråd 1982
1985 Leder Inger Lise Skarstein 2 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig medlem Astrid Bonesmo 2 220 Byråsjef I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig medlem Torun Ramberg 2 301 Antikvar Av andre 1982 1985
1985 Vanlig medlem Jan Kristiansen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig medlem Gullik Kollandsrud 1 301 Overarkitekt I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig medlem Bjarne Howlid 1 301 Sjefsarkitekt Av andre 1982 1985
1985 Vanlig medlem Vilhelm Vilhelmsen 1 412 Markedssjef I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Ralph Norberg 1 1601 Avdelingsdirektør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Håkon Wæhre 1 1601 Avdelingsdirektør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Vilhelm Vilhelmsen 1 412 Markedssjef I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Ralph Norberg 1 1601 Avdelingsdirektør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Håkon Wæhre 1 1601 Avdelingsdirektør I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Vilhelm Vilhelmsen 1 412 Markedssjef I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Ralph Norberg 1 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Håkon Wæhre 1 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Vilhelm Vilhelmsen 1 412 Markedssjef I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Ralph Norberg 1 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Håkon Wæhre 1 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1985
1989 Vanlig medlem Jon Erik Evensen 1 301 Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Anne Sæterdal 2 301 Forskningssjef I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Trude Lund 2 301 Sjefsarkitekt I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Roar Jalland 1 703 Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Ralph Norberg 1 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1985
1989 Vanlig medlem Håkon Wæhre 1 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1985
1990 Medlem og sekretær Inger Lise Sivertsen 2 301 Sekretær I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Jon Erik Evensen 1 301 Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Anne Sæterdal 2 301 Forskningssjef I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Trude Lund 2 301 Sjefsarkitekt I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Roar Jalland 1 703 Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Ralph Norberg 1 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1985
1990 Vanlig medlem Håkon Wæhre 1 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1985
1991 Medlem og sekretær Inger Lise Sivertsen 2 301 Sekretær I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Jon Erik Evensen 1 301 Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Anne Sæterdal 2 301 Forsker I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Trude Lund 2 301 Sjefsarkitekt I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Roar Jalland 1 703 Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Ralph Norberg 1 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1985
1991 Vanlig medlem Håkon Wæhre 1 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1985
1992 Leder Sissel Rønbeck 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1992
1992 Medlem og sekretær Inger Lise Sivertsen 2 301 Sekretær I statsråd 1990
1992 Medlem og sekretær Lene Schmidt 2 301 Arkitekt Av andre 1992
1992 Nestleder Peter Butenschøn 1 301 Arkitekt Av departement 1992
1992 Sekretær, ikke medlem Mette Cranner 2 219 Arkitekt Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Frode Sandvik 1 220 Underdirektør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Trude Lund 2 301 Sjefsarkitekt I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Ralph Norberg 1 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1985
1992 Vanlig medlem Håkon Wæhre 1 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1985
1992 Vanlig medlem Bruno Lundstrøm 1 1601 Professor Av departement 1992
1993 Andre tilknyttede personer Dag Leyre Olsen 1 219 Sivilarkitekt Av departement 1993
1993 Leder Sissel Rønbeck 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1992
1993 Sekretær, ikke medlem Mette Cranner 2 219 Arkitekt Av andre 1992
1993 Sekretær, ikke medlem Lene Schmidt 2 301 Arkitekt Av andre 1992
1993 Vanlig medlem Frode Sandvik 1 220 Underdirektør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Peter Butenschøn 1 301 Arkitekt Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Kirsten Arge 2 301 Forskningssjef Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Ellen S. De Vibe 2 806 Byplansjef Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Andreas Hestis 1 1027 Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Bruno Lundstrøm 1 1601 Professor Av departement 1992
1994 Leder Sissel Rønbeck 2 301 Ass Direktør Av departement 1992
1994 Sekretær, ikke medlem Mette Cranner 2 219 Arkitekt Av andre 1992
1994 Sekretær, ikke medlem Dag Leyre Olsen 1 219 Sivilarkitekt Av departement 1993
1994 Sekretær, ikke medlem Lene Schmidt 2 301 Arkitekt Av andre 1992
1994 Vanlig medlem Frode Sandvik 1 220 Underdirektør Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Peter Butenschøn 1 301 Arkitekt Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Kirsten Arge 2 301 Forskningssjef Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Ellen S. De Vibe 2 806 Byplansjef Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Andreas Hestås 1 1027 Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Bruno Lundstrøm 1 1601 Professor Av departement 1992
1995 Leder Sissel Rønbeck 2 301 Ass. Direktør Av departement 1992
1995 Leder Ellen S. De Vibe 2 806 Byplansjef Av departement 1993
1995 Sekretær, ikke medlem Hanne Wiehjelm 2 Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Ingolf Westbø 1 216 Arkitekt Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Lene Schmidt 2 301 Arkitekt Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Frode Sandvik 1 220 Underdirektør Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Peter Butenschøn 1 301 Arkitekt Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Andreas Hestås 1 1027 Pensjonist Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Bruno Lundstrøm 1 1601 Professor Av departement 1992
1996 Leder Anna Elisa Tryti 2 1201 Stipendiat Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Unni Dahl Grue 2 214 Statskonsulent Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Svein Bjørberg 1 219 Avdelingssjef Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Arnulf Melbye 1 220 Direktør Av departement 1996
1996 Vanlig medlem K. Helge Oftedahl 1 1102 Adm. Direktør Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Nina Kielland 2 1601 Arkitekt Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Jens E.E. Nylund 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1996
1997 Leder Anna Elisa Tryti 2 1201 Stipendiat Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Unni Dahl Grue 2 214 Statskonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Svein Bjørberg 1 219 Avdelingssjef Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Arnulf Melbye 1 220 Direktør Av departement 1996
1997 Vanlig medlem K. Helge Oftedahl 1 1102 Adm. Direktør Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Nina Kielland 2 1601 Arkitekt Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Jens E.E. Nylund 1 1601 Sivilingeniør Av departement 1996