Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Tromsø

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Tromsø" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Tromsø
Utvalgsnummer: 5103000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1948
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 1948 av Kommunaldepartementet i henhold til lov av 27. juni 1947 om tiltak til å fremme sysselsetting, paragraf 16.
Mandat:
Tilsyn av sjømannskontoret og behandling av klager og disiplinærforseelser.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 5 2 1584 Annen instans
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 1 836 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 1 872 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 1 979 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 1 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Vanlig varamedlem Arnold Eliassen 1 1902 Sekretær Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Arnold Eliassen 1 1902 Sekretær Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Arnold Eliassen 1 1902 Sekretær Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Arnold Eliassen 1 1902 Sekretær Av departement 1983
1988 Leder Ingeborg Bredrup 2 1902 Konsulent Av departement 1976 1988
1988 Vanlig medlem Olav Bjørklund 1 1902 Nestleder Av departement 1968 1988
1988 Vanlig medlem William Pettersen 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1972 1988
1988 Vanlig varamedlem Einar Erdahl 1 1902 Maskinsjef Av departement 1976 1988
1988 Vanlig varamedlem Stein Hellesvik 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Jan Leinebø 1 1902 Økonomisjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Emil C. Lorentzen 1 1902 Skipsfører Av departement 1988
1988 Varamedlem og nestleder Ole Gjerdrum 1 1902 Advokat Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Stein Hellesvik 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Jan Leinebø 1 1902 Økonomisjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Emil C. Lorentzen 1 1902 Skipsfører Av departement 1988
1989 Varamedlem og nestleder Ole Gjerdrum 1 1902 Advokat Av departement 1988