Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Haugesund

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Haugesund" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Haugesund
Utvalgsnummer: 5096000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1948
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 1948 av Kommunaldepartementet i henhold til lov av 27. juni 1947 om tiltak til å fremme sysselsetting, paragraf 16.
Mandat:
Tilsyn av sjømannskontoret og behandling av klager og disiplinærforseelser.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 5 1 940 Annen instans
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 1 1084 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 1 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Nestleder Torbjørg Sætre 2 1106 Kontorfullmektig Av departement 1980
1984 Leder Karl Vikse 1 1106 H.R.Advokat Av departement 1983
1984 Nestleder Torbjørg Sætre 2 1106 Kontorfullmektig Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Erik Andreas Søndervik 1 1106 Faglærer Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Ragnar Solberg 1 1106 Maskinsjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Jon B. Hausken 1 1149 Personalsjef Av departement 1983
1985 Leder Karl Vikse 1 1106 H.R.Advokat Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Erik Andreas Søndervik 1 1106 Faglærer Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Ragnar Solberg 1 1106 Maskinsjef Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Jon B. Hausken 1 1149 Personalsjef Av departement 1983
1986 Leder Karl Vikse 1 1106 H.R.Advokat Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Erik Andreas Søndervik 1 1106 Faglærer Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Ragnar Solberg 1 1106 Maskinsjef Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Jon B. Hausken 1 1149 Personalsjef Av departement 1983
1987 Leder Karl Vikse 1 1106 H.R.Advokat Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Erik Andreas Søndervik 1 1106 Faglærer Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Ragnar Solberg 1 1106 Maskinsjef Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Jon B. Hausken 1 1149 Personalsjef Av departement 1983
1988 Leder Karl Vikse 1 1106 H.R.Advokat Av departement 1983 1988
1988 Vanlig medlem John Egil Næsheim 1 1106 Skipsreder Av departement 1964 1988
1988 Vanlig varamedlem Kjell A. Fauskanger 1 1106 Styrmann Av departement 1972 1988
1988 Vanlig varamedlem Torbjørg Sætre 2 1106 Kontorfullmekti Av departement 1980 1988
1988 Vanlig varamedlem Erik Andreas Søndervik 1 1106 Faglærer Av departement 1983 1988
1988 Vanlig varamedlem Rasmus Pedersen 1 1106 Maskinsjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Jon B. Hausken 1 1149 Personalsjef Av departement 1983 1988
1989 Vanlig varamedlem Rasmus Pedersen 1 1106 Maskinsjef Av departement 1988