Styret i Pensjonstrygden for sjømenn

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i Pensjonstrygden for sjømenn" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i Pensjonstrygden for sjømenn
Utvalgsnummer: 498
Opprettelsesår: 1949
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Arbeidsdepartementet
2005 Arbeidsdepartementet
2006 Arbeidsdepartementet
2007 Arbeidsdepartementet
2008 Arbeidsdepartementet
2009 Arbeidsdepartementet
2010 Arbeidsdepartementet
2011 Arbeidsdepartementet
2012 Arbeidsdepartementet
2013 Arbeidsdepartementet
2014 Arbeids- og sosialdepartementet
2015 Arbeids- og sosialdepartementet
2016 Arbeids- og sosialdepartementet
2017 Arbeids- og sosialdepartementet
2018 Arbeids- og sosialdepartementet
2019 Arbeids- og sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Edith Midelfart 2 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011
2004 Bente C. Sæbø Vogt 2 0 rådgiver 01.01.1987 17.12.2004
2004 Ralf Stahlke 1 0 sekretær 01.01.1990 17.12.2004
2004 Egil Langseth 1 0 organisasjonssekretær 01.01.1991 17.12.2004
2004 Bente Sletbak 2 0 rådgiver 01.01.1995 01.09.2007
2004 Tron Dalheim 1 0 advokat 01.01.1999 17.12.2004
2004 Rune Mjøs 1 0 ass. direktør 01.01.1999 17.12.2004
2004 Jan M. Leinebø 1 0 direktør 01.01.1999 31.08.2007
2004 Rigmund Storøy 1 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2004 Arnljot Muren 1 0 spesialrådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2004 Marit Torsnes 2 0 administrasjonssekretær 01.01.2003 30.08.2007
2004 Anita Furuvik 2 0 forbundssekretær 01.01.2003 13.09.2011
2004 Rune Larsen Røine 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2004 Pål Tangen 1 1386 advokat 01.01.2003 31.08.2015
2004 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2005 Edith Midelfart 2 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011
2005 Bente Sletbak 2 0 rådgiver 01.01.1995 01.09.2007
2005 Jan M. Leinebø 1 0 direktør 01.01.1999 31.08.2007
2005 Rigmund Storøy 1 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2005 Arnljot Muren 1 0 spesialrådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2005 Marit Torsnes 2 0 administrasjonssekretær 01.01.2003 30.08.2007
2005 Anita Furuvik 2 0 forbundssekretær 01.01.2003 13.09.2011
2005 Rune Larsen Røine 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2005 Pål Tangen 1 1386 advokat 01.01.2003 31.08.2015
2005 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2006 Edith Midelfart 2 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011
2006 Bente Sletbak 2 0 rådgiver 01.01.1995 01.09.2007
2006 Jan M. Leinebø 1 0 direktør 01.01.1999 31.08.2007
2006 Rigmund Storøy 1 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2006 Arnljot Muren 1 0 spesialrådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2006 Marit Torsnes 2 0 administrasjonssekretær 01.01.2003 30.08.2007
2006 Anita Furuvik 2 0 forbundssekretær 01.01.2003 13.09.2011
2006 Rune Larsen Røine 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2006 Pål Tangen 1 1386 advokat 01.01.2003 31.08.2015
2006 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2007 Edith Midelfart 2 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011
2007 Bente Sletbak 2 0 rådgiver 01.01.1995 01.09.2007
2007 Jan M. Leinebø 1 0 direktør 01.01.1999 31.08.2007
2007 Rigmund Storøy 1 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2007 Arnljot Muren 1 0 spesialrådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2007 Marit Torsnes 2 0 administrasjonssekretær 01.01.2003 30.08.2007
2007 Anita Furuvik 2 0 forbundssekretær 01.01.2003 13.09.2011
2007 Rune Larsen Røine 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2007 Janne Husvæg 2 0 lønningssjef 01.01.2007 13.09.2011
2007 Anita Mølmesdal Sivertsen 2 0 seksjonssjef 01.01.2007 13.09.2011
2007 Klaus Værnø 1 0 senior claims handler & adjuster 01.01.2007 30.11.2013
2007 Pål Tangen 1 1386 advokat 01.01.2003 31.08.2015
2007 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2008 Edith Midelfart 2 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011
2008 Rigmund Storøy 1 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2008 Arnljot Muren 1 0 spesialrådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2008 Anita Furuvik 2 0 forbundssekretær 01.01.2003 13.09.2011
2008 Rune Larsen Røine 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2008 Janne Husvæg 2 0 lønningssjef 01.01.2007 13.09.2011
2008 Anita Mølmesdal Sivertsen 2 0 seksjonssjef 01.01.2007 13.09.2011
2008 Klaus Værnø 1 0 senior claims handler & adjuster 01.01.2007 30.11.2013
2008 Pål Tangen 1 1386 advokat 01.01.2003 31.08.2015
2008 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2009 Edith Midelfart 2 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011
2009 Rigmund Storøy 1 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2009 Arnljot Muren 1 0 spesialrådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2009 Anita Furuvik 2 0 forbundssekretær 01.01.2003 13.09.2011
2009 Rune Larsen Røine 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2009 Janne Husvæg 2 0 lønningssjef 01.01.2007 13.09.2011
2009 Anita Mølmesdal Sivertsen 2 0 seksjonssjef 01.01.2007 13.09.2011
2009 Klaus Værnø 1 0 senior claims handler & adjuster 01.01.2007 30.11.2013
2009 Pål Tangen 1 1386 advokat 01.01.2003 31.08.2015
2009 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2010 Edith Midelfart 2 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011
2010 Rigmund Storøy 1 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2010 Arnljot Muren 1 0 spesialrådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2010 Anita Furuvik 2 0 forbundssekretær 01.01.2003 13.09.2011
2010 Rune Larsen Røine 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2010 Janne Husvæg 2 0 lønningssjef 01.01.2007 13.09.2011
2010 Anita Mølmesdal Sivertsen 2 0 seksjonssjef 01.01.2007 13.09.2011
2010 Klaus Værnø 1 0 senior claims handler & adjuster 01.01.2007 30.11.2013
2010 Pål Tangen 1 1386 advokat 01.01.2003 31.08.2015
2010 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2011 Edith Midelfart 2 0 advokat 01.01.1982 13.09.2011
2011 Rigmund Storøy 1 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2011 Arnljot Muren 1 0 spesialrådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2011 Anita Furuvik 2 0 forbundssekretær 01.01.2003 13.09.2011
2011 Rune Larsen Røine 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2011 Janne Husvæg 2 0 lønningssjef 01.01.2007 13.09.2011
2011 Anita Mølmesdal Sivertsen 2 0 seksjonssjef 01.01.2007 13.09.2011
2011 Klaus Værnø 1 0 senior claims handler & adjuster 01.01.2007 30.11.2013
2011 Kjersti Sivertsen 2 0 controller 01.01.2011 31.12.2011
2011 Steffen Sutorius 1 0 direktør 01.01.2011 30.11.2013
2011 Hilde Gunn Avløyp 2 0 generalsekretær 01.01.2011 31.08.2015
2011 Hellen Solhaug 2 0 saksbehandler 01.01.2011 31.08.2015
2011 Elisabeth Pedersen 2 0 teamleder 01.01.2011 31.08.2015
2011 Bjørg Borger 2 0 saksbehandler 01.01.2011 04.05.2016
2011 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2011 30.04.2020
2011 Tor Kristoffersen 1 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2011 Kari Lund 2 0 områdedirektør 01.01.2011 30.04.2020
2011 Kristine Godal Mohr 2 0 personalkonsulent 01.01.2011 30.04.2020
2011 Pål Tangen 1 1386 advokat 01.01.2003 31.08.2015
2011 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2012 Rune Larsen Røine 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2012 Klaus Værnø 1 0 senior claims handler & adjuster 01.01.2007 30.11.2013
2012 Steffen Sutorius 1 0 direktør 01.01.2011 30.11.2013
2012 Hilde Gunn Avløyp 2 0 generalsekretær 01.01.2011 31.08.2015
2012 Hellen Solhaug 2 0 saksbehandler 01.01.2011 31.08.2015
2012 Elisabeth Pedersen 2 0 teamleder 01.01.2011 31.08.2015
2012 Bjørg Borger 2 0 saksbehandler 01.01.2011 04.05.2016
2012 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2011 30.04.2020
2012 Tor Kristoffersen 1 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2012 Kari Lund 2 0 områdedirektør 01.01.2011 30.04.2020
2012 Kristine Godal Mohr 2 0 personalkonsulent 01.01.2011 30.04.2020
2012 Pål Tangen 1 1386 advokat 01.01.2003 31.08.2015
2013 Rune Larsen Røine 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2013 Klaus Værnø 1 0 senior claims handler & adjuster 01.01.2007 30.11.2013
2013 Steffen Sutorius 1 0 direktør 01.01.2011 30.11.2013
2013 Hilde Gunn Avløyp 2 0 generalsekretær 01.01.2011 31.08.2015
2013 Hellen Solhaug 2 0 saksbehandler 01.01.2011 31.08.2015
2013 Elisabeth Pedersen 2 0 teamleder 01.01.2011 31.08.2015
2013 Bjørg Borger 2 0 saksbehandler 01.01.2011 04.05.2016
2013 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2011 30.04.2020
2013 Tor Kristoffersen 1 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2013 Kari Lund 2 0 områdedirektør 01.01.2011 30.04.2020
2013 Kristine Godal Mohr 2 0 personalkonsulent 01.01.2011 30.04.2020
2013 Pål Tangen 1 1386 advokat 01.01.2003 31.08.2015
2014 Rune Larsen Røine 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2014 Hilde Gunn Avløyp 2 0 generalsekretær 01.01.2011 31.08.2015
2014 Hellen Solhaug 2 0 saksbehandler 01.01.2011 31.08.2015
2014 Elisabeth Pedersen 2 0 teamleder 01.01.2011 31.08.2015
2014 Bjørg Borger 2 0 saksbehandler 01.01.2011 04.05.2016
2014 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2011 30.04.2020
2014 Tor Kristoffersen 1 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2014 Kari Lund 2 0 områdedirektør 01.01.2011 30.04.2020
2014 Kristine Godal Mohr 2 0 personalkonsulent 01.01.2011 30.04.2020
2014 Pål Tangen 1 1386 advokat 01.01.2003 31.08.2015
2015 Rune Larsen Røine 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2015 Hilde Gunn Avløyp 2 0 generalsekretær 01.01.2011 31.08.2015
2015 Hellen Solhaug 2 0 saksbehandler 01.01.2011 31.08.2015
2015 Elisabeth Pedersen 2 0 teamleder 01.01.2011 31.08.2015
2015 Bjørg Borger 2 0 saksbehandler 01.01.2011 04.05.2016
2015 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2011 30.04.2020
2015 Tor Kristoffersen 1 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2015 Kari Lund 2 0 områdedirektør 01.01.2011 30.04.2020
2015 Kristine Godal Mohr 2 0 personalkonsulent 01.01.2011 30.04.2020
2015 Pål Tangen 1 1386 advokat 01.01.2003 31.08.2015
2016 Rune Larsen Røine 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2016 Bjørg Borger 2 0 saksbehandler 01.01.2011 04.05.2016
2016 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2011 30.04.2020
2016 Tor Kristoffersen 1 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2016 Kari Lund 2 0 områdedirektør 01.01.2011 30.04.2020
2016 Kristine Godal Mohr 2 0 personalkonsulent 01.01.2011 30.04.2020
2016 Mari Kimsås-Otterbech 2 0 advokat 04.05.2016 30.04.2020
2016 Hege-Merethe H. Bengtsson 2 0 Generalsekretær 04.05.2016 30.04.2020
2016 Berit E. Grassdal 2 0 HR-direktør 04.05.2016 30.04.2020
2016 Hellen Solhaug 2 0 Saksbehandler 04.05.2016 30.04.2020
2016 Gro L. Losvik 2 4070 forbundssekretær 04.05.2016 30.04.2020
2017 Rune Larsen Røine 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2017 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2011 30.04.2020
2017 Tor Kristoffersen 1 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2017 Kari Lund 2 0 områdedirektør 01.01.2011 30.04.2020
2017 Kristine Godal Mohr 2 0 personalkonsulent 01.01.2011 30.04.2020
2017 Mari Kimsås-Otterbech 2 0 advokat 04.05.2016 30.04.2020
2017 Hege-Merethe H. Bengtsson 2 0 Generalsekretær 04.05.2016 30.04.2020
2017 Berit E. Grassdal 2 0 HR-direktør 04.05.2016 30.04.2020
2017 Hellen Solhaug 2 0 Saksbehandler 04.05.2016 30.04.2020
2017 Anders Hansson 1 0 Assisterende direktør 01.03.2017 30.04.2020
2017 Gro L. Losvik 2 4070 forbundssekretær 04.05.2016 30.04.2020
2018 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2011 30.04.2020
2018 Tor Kristoffersen 1 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2018 Kari Lund 2 0 områdedirektør 01.01.2011 30.04.2020
2018 Kristine Godal Mohr 2 0 personalkonsulent 01.01.2011 30.04.2020
2018 Mari Kimsås-Otterbech 2 0 advokat 04.05.2016 30.04.2020
2018 Hege-Merethe H. Bengtsson 2 0 Generalsekretær 04.05.2016 30.04.2020
2018 Berit E. Grassdal 2 0 HR-direktør 04.05.2016 30.04.2020
2018 Hellen Solhaug 2 0 Saksbehandler 04.05.2016 30.04.2020
2018 Anders Hansson 1 0 Assisterende direktør 01.03.2017 30.04.2020
2018 Gro L. Losvik 2 4070 forbundssekretær 04.05.2016 30.04.2020
2019 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2011 30.04.2020
2019 Tor Kristoffersen 1 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2019 Kari Lund 2 0 områdedirektør 01.01.2011 30.04.2020
2019 Kristine Godal Mohr 2 0 personalkonsulent 01.01.2011 30.04.2020
2019 Mari Kimsås-Otterbech 2 0 advokat 04.05.2016 30.04.2020
2019 Hege-Merethe H. Bengtsson 2 0 Generalsekretær 04.05.2016 30.04.2020
2019 Berit E. Grassdal 2 0 HR-direktør 04.05.2016 30.04.2020
2019 Hellen Solhaug 2 0 Saksbehandler 04.05.2016 30.04.2020
2019 Anders Hansson 1 0 Assisterende direktør 01.03.2017 30.04.2020
2019 Gro L. Losvik 2 4070 forbundssekretær 04.05.2016 30.04.2020