Bergeutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bergeutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bergeutvalget
Utvalgsnummer: 496
Opprettelsesår: 2009
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 2011
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2008 Justis- og politidepartementet
2009 Justis- og politidepartementet
2010 Justis- og politidepartementet
2011 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2009 Atle Hamar 1 0 direktør 01.01.2009 01.06.2011
2009 Berit Berg 2 0 forsker 01.01.2009 01.06.2011
2009 Sylo Taraku 1 0 generalsekretær 01.01.2009 01.06.2011
2009 Simin Sabri 2 0 lege 01.01.2009 01.06.2011
2009 Gunnar Berge 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2009 01.06.2011
2009 Nina Gran 2 0 spesialrådgiver 01.01.2009 01.06.2011
2009 Petter Drefvelin 1 373 ekspedisjonssjef 01.01.2009 01.06.2011
2010 Atle Hamar 1 0 direktør 01.01.2009 01.06.2011
2010 Berit Berg 2 0 forsker 01.01.2009 01.06.2011
2010 Sylo Taraku 1 0 generalsekretær 01.01.2009 01.06.2011
2010 Simin Sabri 2 0 lege 01.01.2009 01.06.2011
2010 Gunnar Berge 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2009 01.06.2011
2010 Nina Gran 2 0 spesialrådgiver 01.01.2009 01.06.2011
2010 Petter Drefvelin 1 373 ekspedisjonssjef 01.01.2009 01.06.2011
2011 Atle Hamar 1 0 direktør 01.01.2009 01.06.2011
2011 Berit Berg 2 0 forsker 01.01.2009 01.06.2011
2011 Sylo Taraku 1 0 generalsekretær 01.01.2009 01.06.2011
2011 Simin Sabri 2 0 lege 01.01.2009 01.06.2011
2011 Gunnar Berge 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2009 01.06.2011
2011 Nina Gran 2 0 spesialrådgiver 01.01.2009 01.06.2011
2011 Petter Drefvelin 1 373 ekspedisjonssjef 01.01.2009 01.06.2011