Styret for Språkrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Språkrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Språkrådet
Utvalgsnummer: 464
Opprettelsesår: 2006
Tilhørende departement: Kultur- og kirkedepartementet
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon: Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2005 Kultur- og kirkedepartementet
2006 Kultur- og kirkedepartementet
2007 Kultur- og kirkedepartementet
2008 Kultur- og kirkedepartementet
2009 Kultur- og kirkedepartementet
2010 Kulturdepartementet
2011 Kulturdepartementet
2012 Kulturdepartementet
2013 Kulturdepartementet
2014 Kulturdepartementet
2015 Kulturdepartementet
2016 Kulturdepartementet
2017 Kulturdepartementet
2018 Kulturdepartementet
2019 Kulturdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2006 Ola Breivega 1 0 pensjonist 01.01.2006 01.10.2007
2006 Tor Fuglevik 1 0 direktør 01.01.2006 28.10.2010
2006 Magni Øvrebotten 2 0 Leder 01.01.2006 28.10.2010
2006 Jan Hoel 1 0 rådgiver 01.01.2006 28.10.2010
2006 Silje Solheim Karlsen 2 0 stipendiat 01.01.2006 28.10.2010
2006 Helene Uri 2 0 forfatter 01.01.2006 20.02.2013
2006 Lars Rottem Krangnes 1 0 utreder 01.01.2006 31.12.2015
2006 Curt Rice 1 0 01.01.2006 12.02.2019
2006 Eli Bjørhusdal 2 0 Førsteamanuensis 01.01.2006 27.06.2019
2006 Trond Trosterud 1 0 Professor 01.01.2006 27.06.2019
2006 Liv Kari Eskeland 2 0 Prosjektleder i Unitec 01.01.2006 27.06.2019
2006 Jan Erik Knarbakk 1 0 Redaktør/medieleder 01.01.2006 27.06.2019
2006 Guri Melby 2 550 Bystyrerepresentant i Oslo 01.01.2006 12.03.2019
2006 Tora Aasland 2 4346 pensjonist 01.01.2006 18.10.2007
2006 Ottar Grepstad 1 6100 direktør 01.01.2006 31.12.2015
2006 Jan Olav Fretland 1 6887 førsteamanuensis 01.01.2006 28.10.2010
2007 Ola Breivega 1 0 pensjonist 01.01.2006 01.10.2007
2007 Tor Fuglevik 1 0 direktør 01.01.2006 28.10.2010
2007 Magni Øvrebotten 2 0 Leder 01.01.2006 28.10.2010
2007 Jan Hoel 1 0 rådgiver 01.01.2006 28.10.2010
2007 Silje Solheim Karlsen 2 0 stipendiat 01.01.2006 28.10.2010
2007 Helene Uri 2 0 forfatter 01.01.2006 20.02.2013
2007 Lars Rottem Krangnes 1 0 utreder 01.01.2006 31.12.2015
2007 Curt Rice 1 0 01.01.2006 12.02.2019
2007 Eli Bjørhusdal 2 0 Førsteamanuensis 01.01.2006 27.06.2019
2007 Trond Trosterud 1 0 Professor 01.01.2006 27.06.2019
2007 Liv Kari Eskeland 2 0 Prosjektleder i Unitec 01.01.2006 27.06.2019
2007 Jan Erik Knarbakk 1 0 Redaktør/medieleder 01.01.2006 27.06.2019
2007 Marit Hovdenak 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 28.10.2010
2007 Guri Melby 2 550 Bystyrerepresentant i Oslo 01.01.2006 12.03.2019
2007 Tora Aasland 2 4346 pensjonist 01.01.2006 18.10.2007
2007 Ottar Grepstad 1 6100 direktør 01.01.2006 31.12.2015
2007 Jan Olav Fretland 1 6887 førsteamanuensis 01.01.2006 28.10.2010
2008 Tor Fuglevik 1 0 direktør 01.01.2006 28.10.2010
2008 Magni Øvrebotten 2 0 Leder 01.01.2006 28.10.2010
2008 Jan Hoel 1 0 rådgiver 01.01.2006 28.10.2010
2008 Silje Solheim Karlsen 2 0 stipendiat 01.01.2006 28.10.2010
2008 Helene Uri 2 0 forfatter 01.01.2006 20.02.2013
2008 Lars Rottem Krangnes 1 0 utreder 01.01.2006 31.12.2015
2008 Curt Rice 1 0 01.01.2006 12.02.2019
2008 Eli Bjørhusdal 2 0 Førsteamanuensis 01.01.2006 27.06.2019
2008 Trond Trosterud 1 0 Professor 01.01.2006 27.06.2019
2008 Liv Kari Eskeland 2 0 Prosjektleder i Unitec 01.01.2006 27.06.2019
2008 Jan Erik Knarbakk 1 0 Redaktør/medieleder 01.01.2006 27.06.2019
2008 Marit Hovdenak 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 28.10.2010
2008 Ida Berntsen 2 0 forlagssjef 01.01.2008 18.08.2010
2008 Guri Melby 2 550 Bystyrerepresentant i Oslo 01.01.2006 12.03.2019
2008 Ottar Grepstad 1 6100 direktør 01.01.2006 31.12.2015
2008 Jan Olav Fretland 1 6887 førsteamanuensis 01.01.2006 28.10.2010
2009 Tor Fuglevik 1 0 direktør 01.01.2006 28.10.2010
2009 Magni Øvrebotten 2 0 Leder 01.01.2006 28.10.2010
2009 Jan Hoel 1 0 rådgiver 01.01.2006 28.10.2010
2009 Silje Solheim Karlsen 2 0 stipendiat 01.01.2006 28.10.2010
2009 Helene Uri 2 0 forfatter 01.01.2006 20.02.2013
2009 Lars Rottem Krangnes 1 0 utreder 01.01.2006 31.12.2015
2009 Curt Rice 1 0 01.01.2006 12.02.2019
2009 Eli Bjørhusdal 2 0 Førsteamanuensis 01.01.2006 27.06.2019
2009 Trond Trosterud 1 0 Professor 01.01.2006 27.06.2019
2009 Liv Kari Eskeland 2 0 Prosjektleder i Unitec 01.01.2006 27.06.2019
2009 Jan Erik Knarbakk 1 0 Redaktør/medieleder 01.01.2006 27.06.2019
2009 Marit Hovdenak 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 28.10.2010
2009 Ida Berntsen 2 0 forlagssjef 01.01.2008 18.08.2010
2009 Guri Melby 2 550 Bystyrerepresentant i Oslo 01.01.2006 12.03.2019
2009 Ottar Grepstad 1 6100 direktør 01.01.2006 31.12.2015
2009 Jan Olav Fretland 1 6887 førsteamanuensis 01.01.2006 28.10.2010
2010 Tor Fuglevik 1 0 direktør 01.01.2006 28.10.2010
2010 Magni Øvrebotten 2 0 Leder 01.01.2006 28.10.2010
2010 Jan Hoel 1 0 rådgiver 01.01.2006 28.10.2010
2010 Silje Solheim Karlsen 2 0 stipendiat 01.01.2006 28.10.2010
2010 Helene Uri 2 0 forfatter 01.01.2006 20.02.2013
2010 Lars Rottem Krangnes 1 0 utreder 01.01.2006 31.12.2015
2010 Curt Rice 1 0 01.01.2006 12.02.2019
2010 Eli Bjørhusdal 2 0 Førsteamanuensis 01.01.2006 27.06.2019
2010 Trond Trosterud 1 0 Professor 01.01.2006 27.06.2019
2010 Liv Kari Eskeland 2 0 Prosjektleder i Unitec 01.01.2006 27.06.2019
2010 Jan Erik Knarbakk 1 0 Redaktør/medieleder 01.01.2006 27.06.2019
2010 Marit Hovdenak 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 28.10.2010
2010 Ida Berntsen 2 0 forlagssjef 01.01.2008 18.08.2010
2010 Daniel Gusfre Ims 1 0 rådgiver 01.01.2010 06.02.2014
2010 Åse Wetås 2 0 prosjektdirektør 01.01.2010 01.07.2015
2010 Bente Christensen 2 0 oversetter 01.01.2010 31.12.2015
2010 Sigrun Høgetveit Berg 2 0 postdoktor 01.01.2010 31.12.2015
2010 Trond Trosterud 1 0 professor 01.01.2010 31.12.2015
2010 Kamil Øzerk 1 0 professor 01.01.2010 31.12.2015
2010 Åse Lill Kimestad 2 0 rektor 01.01.2010 31.12.2015
2010 Margrethe Kvarenes 2 0 seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2015
2010 Guri Melby 2 550 Bystyrerepresentant i Oslo 01.01.2006 12.03.2019
2010 Ottar Grepstad 1 6100 direktør 01.01.2006 31.12.2015
2010 Jan Olav Fretland 1 6887 førsteamanuensis 01.01.2006 28.10.2010
2010 Ola T. Lånke 1 7393 ordfører 01.01.2010 31.12.2015
2011 Helene Uri 2 0 forfatter 01.01.2006 20.02.2013
2011 Lars Rottem Krangnes 1 0 utreder 01.01.2006 31.12.2015
2011 Curt Rice 1 0 01.01.2006 12.02.2019
2011 Eli Bjørhusdal 2 0 Førsteamanuensis 01.01.2006 27.06.2019
2011 Trond Trosterud 1 0 Professor 01.01.2006 27.06.2019
2011 Liv Kari Eskeland 2 0 Prosjektleder i Unitec 01.01.2006 27.06.2019
2011 Jan Erik Knarbakk 1 0 Redaktør/medieleder 01.01.2006 27.06.2019
2011 Daniel Gusfre Ims 1 0 rådgiver 01.01.2010 06.02.2014
2011 Åse Wetås 2 0 prosjektdirektør 01.01.2010 01.07.2015
2011 Bente Christensen 2 0 oversetter 01.01.2010 31.12.2015
2011 Sigrun Høgetveit Berg 2 0 postdoktor 01.01.2010 31.12.2015
2011 Trond Trosterud 1 0 professor 01.01.2010 31.12.2015
2011 Kamil Øzerk 1 0 professor 01.01.2010 31.12.2015
2011 Åse Lill Kimestad 2 0 rektor 01.01.2010 31.12.2015
2011 Margrethe Kvarenes 2 0 seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2015
2011 Guri Melby 2 550 Bystyrerepresentant i Oslo 01.01.2006 12.03.2019
2011 Ottar Grepstad 1 6100 direktør 01.01.2006 31.12.2015
2011 Ola T. Lånke 1 7393 ordfører 01.01.2010 31.12.2015
2012 Helene Uri 2 0 forfatter 01.01.2006 20.02.2013
2012 Lars Rottem Krangnes 1 0 utreder 01.01.2006 31.12.2015
2012 Curt Rice 1 0 01.01.2006 12.02.2019
2012 Eli Bjørhusdal 2 0 Førsteamanuensis 01.01.2006 27.06.2019
2012 Trond Trosterud 1 0 Professor 01.01.2006 27.06.2019
2012 Liv Kari Eskeland 2 0 Prosjektleder i Unitec 01.01.2006 27.06.2019
2012 Jan Erik Knarbakk 1 0 Redaktør/medieleder 01.01.2006 27.06.2019
2012 Daniel Gusfre Ims 1 0 rådgiver 01.01.2010 06.02.2014
2012 Åse Wetås 2 0 prosjektdirektør 01.01.2010 01.07.2015
2012 Bente Christensen 2 0 oversetter 01.01.2010 31.12.2015
2012 Sigrun Høgetveit Berg 2 0 postdoktor 01.01.2010 31.12.2015
2012 Trond Trosterud 1 0 professor 01.01.2010 31.12.2015
2012 Kamil Øzerk 1 0 professor 01.01.2010 31.12.2015
2012 Åse Lill Kimestad 2 0 rektor 01.01.2010 31.12.2015
2012 Margrethe Kvarenes 2 0 seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2015
2012 Guri Melby 2 550 Bystyrerepresentant i Oslo 01.01.2006 12.03.2019
2012 Ottar Grepstad 1 6100 direktør 01.01.2006 31.12.2015
2012 Ola T. Lånke 1 7393 ordfører 01.01.2010 31.12.2015
2013 Helene Uri 2 0 forfatter 01.01.2006 20.02.2013
2013 Lars Rottem Krangnes 1 0 utreder 01.01.2006 31.12.2015
2013 Curt Rice 1 0 01.01.2006 12.02.2019
2013 Eli Bjørhusdal 2 0 Førsteamanuensis 01.01.2006 27.06.2019
2013 Trond Trosterud 1 0 Professor 01.01.2006 27.06.2019
2013 Liv Kari Eskeland 2 0 Prosjektleder i Unitec 01.01.2006 27.06.2019
2013 Jan Erik Knarbakk 1 0 Redaktør/medieleder 01.01.2006 27.06.2019
2013 Daniel Gusfre Ims 1 0 rådgiver 01.01.2010 06.02.2014
2013 Åse Wetås 2 0 prosjektdirektør 01.01.2010 01.07.2015
2013 Bente Christensen 2 0 oversetter 01.01.2010 31.12.2015
2013 Sigrun Høgetveit Berg 2 0 postdoktor 01.01.2010 31.12.2015
2013 Trond Trosterud 1 0 professor 01.01.2010 31.12.2015
2013 Kamil Øzerk 1 0 professor 01.01.2010 31.12.2015
2013 Åse Lill Kimestad 2 0 rektor 01.01.2010 31.12.2015
2013 Margrethe Kvarenes 2 0 seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2015
2013 Bodil Aurstad 2 0 seniorrådgiver 01.01.2013 31.12.2015
2013 Guri Melby 2 550 Bystyrerepresentant i Oslo 01.01.2006 12.03.2019
2013 Ottar Grepstad 1 6100 direktør 01.01.2006 31.12.2015
2013 Ola T. Lånke 1 7393 ordfører 01.01.2010 31.12.2015
2014 Lars Rottem Krangnes 1 0 utreder 01.01.2006 31.12.2015
2014 Curt Rice 1 0 01.01.2006 12.02.2019
2014 Eli Bjørhusdal 2 0 Førsteamanuensis 01.01.2006 27.06.2019
2014 Trond Trosterud 1 0 Professor 01.01.2006 27.06.2019
2014 Liv Kari Eskeland 2 0 Prosjektleder i Unitec 01.01.2006 27.06.2019
2014 Jan Erik Knarbakk 1 0 Redaktør/medieleder 01.01.2006 27.06.2019
2014 Daniel Gusfre Ims 1 0 rådgiver 01.01.2010 06.02.2014
2014 Åse Wetås 2 0 prosjektdirektør 01.01.2010 01.07.2015
2014 Bente Christensen 2 0 oversetter 01.01.2010 31.12.2015
2014 Sigrun Høgetveit Berg 2 0 postdoktor 01.01.2010 31.12.2015
2014 Trond Trosterud 1 0 professor 01.01.2010 31.12.2015
2014 Kamil Øzerk 1 0 professor 01.01.2010 31.12.2015
2014 Åse Lill Kimestad 2 0 rektor 01.01.2010 31.12.2015
2014 Margrethe Kvarenes 2 0 seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2015
2014 Bodil Aurstad 2 0 seniorrådgiver 01.01.2013 31.12.2015
2014 Kjetil Aasen 1 0 rådgiver 01.01.2014 01.11.2015
2014 Guri Melby 2 550 Bystyrerepresentant i Oslo 01.01.2006 12.03.2019
2014 Ottar Grepstad 1 6100 direktør 01.01.2006 31.12.2015
2014 Ola T. Lånke 1 7393 ordfører 01.01.2010 31.12.2015
2015 Lars Rottem Krangnes 1 0 utreder 01.01.2006 31.12.2015
2015 Curt Rice 1 0 01.01.2006 12.02.2019
2015 Eli Bjørhusdal 2 0 Førsteamanuensis 01.01.2006 27.06.2019
2015 Trond Trosterud 1 0 Professor 01.01.2006 27.06.2019
2015 Liv Kari Eskeland 2 0 Prosjektleder i Unitec 01.01.2006 27.06.2019
2015 Jan Erik Knarbakk 1 0 Redaktør/medieleder 01.01.2006 27.06.2019
2015 Åse Wetås 2 0 prosjektdirektør 01.01.2010 01.07.2015
2015 Bente Christensen 2 0 oversetter 01.01.2010 31.12.2015
2015 Sigrun Høgetveit Berg 2 0 postdoktor 01.01.2010 31.12.2015
2015 Trond Trosterud 1 0 professor 01.01.2010 31.12.2015
2015 Kamil Øzerk 1 0 professor 01.01.2010 31.12.2015
2015 Åse Lill Kimestad 2 0 rektor 01.01.2010 31.12.2015
2015 Margrethe Kvarenes 2 0 seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2015
2015 Bodil Aurstad 2 0 seniorrådgiver 01.01.2013 31.12.2015
2015 Kjetil Aasen 1 0 rådgiver 01.01.2014 01.11.2015
2015 Guri Melby 2 550 Bystyrerepresentant i Oslo 01.01.2006 12.03.2019
2015 Ottar Grepstad 1 6100 direktør 01.01.2006 31.12.2015
2015 Ola T. Lånke 1 7393 ordfører 01.01.2010 31.12.2015
2016 Curt Rice 1 0 01.01.2006 12.02.2019
2016 Eli Bjørhusdal 2 0 Førsteamanuensis 01.01.2006 27.06.2019
2016 Trond Trosterud 1 0 Professor 01.01.2006 27.06.2019
2016 Liv Kari Eskeland 2 0 Prosjektleder i Unitec 01.01.2006 27.06.2019
2016 Jan Erik Knarbakk 1 0 Redaktør/medieleder 01.01.2006 27.06.2019
2016 Guri Melby 2 550 Bystyrerepresentant i Oslo 01.01.2006 12.03.2019
2017 Curt Rice 1 0 01.01.2006 12.02.2019
2017 Eli Bjørhusdal 2 0 Førsteamanuensis 01.01.2006 27.06.2019
2017 Trond Trosterud 1 0 Professor 01.01.2006 27.06.2019
2017 Liv Kari Eskeland 2 0 Prosjektleder i Unitec 01.01.2006 27.06.2019
2017 Jan Erik Knarbakk 1 0 Redaktør/medieleder 01.01.2006 27.06.2019
2017 Guri Melby 2 550 Bystyrerepresentant i Oslo 01.01.2006 12.03.2019
2018 Curt Rice 1 0 01.01.2006 12.02.2019
2018 Eli Bjørhusdal 2 0 Førsteamanuensis 01.01.2006 27.06.2019
2018 Trond Trosterud 1 0 Professor 01.01.2006 27.06.2019
2018 Liv Kari Eskeland 2 0 Prosjektleder i Unitec 01.01.2006 27.06.2019
2018 Jan Erik Knarbakk 1 0 Redaktør/medieleder 01.01.2006 27.06.2019
2018 Guri Melby 2 550 Bystyrerepresentant i Oslo 01.01.2006 12.03.2019
2019 Curt Rice 1 0 01.01.2006 12.02.2019
2019 Eli Bjørhusdal 2 0 Førsteamanuensis 01.01.2006 27.06.2019
2019 Trond Trosterud 1 0 Professor 01.01.2006 27.06.2019
2019 Liv Kari Eskeland 2 0 Prosjektleder i Unitec 01.01.2006 27.06.2019
2019 Jan Erik Knarbakk 1 0 Redaktør/medieleder 01.01.2006 27.06.2019
2019 Guri Melby 2 550 Bystyrerepresentant i Oslo 01.01.2006 12.03.2019