Styret for statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for statens institutt for forbruksforskning (SIFO)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Utvalgsnummer: 426
Opprettelsesår: 1973
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Barne- og familiedepartementet
2005 Barne- og familiedepartementet
2006 Barne- og likestillingsdepartementet
2007 Barne- og likestillingsdepartementet
2008 Barne- og likestillingsdepartementet
2009 Barne- og likestillingsdepartementet
2010 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2012 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2014 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2015 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2016 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2017 Barne- og likestillingsdepartementet
2018 Barne- og likestillingsdepartementet
2019 Barne- og likestillingsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.1995 31.12.2015
2004 Grete Synøve Botten 2 0 professor 01.01.1996 19.01.2006
2004 Ingeborg Astrid Kleppe 2 0 førsteamanuensis 01.01.1997 01.10.2006
2004 Unni Kjærnes 2 0 forsker 01.01.1998 19.01.2006
2004 Dag Endal 1 0 styreleder 01.01.1998 19.01.2006
2004 Geir Gripsrud 1 0 professor 01.01.1998 01.10.2006
2004 Bjarnhild Hodneland 2 0 forbundsleder 01.01.2001 19.01.2006
2004 Odd Jarl Borch 1 0 forskningsleder 01.01.2001 01.10.2008
2004 Bjørn Erik Thon 1 0 direktør 01.01.2001 30.09.2012
2004 Gunnar Jordfald 1 0 direktør 01.01.2002 19.01.2006
2004 Gun Roos 2 0 ernæringsantropolog 01.01.2002 01.10.2006
2004 Hans H. Hansen 1 0 pensjonist 01.01.2002 01.10.2006
2004 Harald Throne-Holst 1 0 forsker 01.01.2002 01.10.2010
2004 Anne Sæterdal 2 0 spesialrådgiver 01.01.2004 01.10.2006
2004 Ragnhild Brusdal 2 0 forsker 01.01.2004 01.10.2008
2004 Hilmar Rommetvedt 1 0 forskningsgruppeleder 01.01.2004 30.09.2012
2004 Elling Borgeraas 1 0 forskningsleder 01.01.2004 30.09.2012
2004 Randi Kjeldstad 2 0 forsker 01.01.2004 30.09.2014
2004 Kirsten Danielsen 2 306 forsker I 01.01.2001 19.01.2006
2004 Christl Kvam 2 2836 regiondirektør 01.01.2001 19.01.2006
2005 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.1995 31.12.2015
2005 Grete Synøve Botten 2 0 professor 01.01.1996 19.01.2006
2005 Ingeborg Astrid Kleppe 2 0 førsteamanuensis 01.01.1997 01.10.2006
2005 Unni Kjærnes 2 0 forsker 01.01.1998 19.01.2006
2005 Dag Endal 1 0 styreleder 01.01.1998 19.01.2006
2005 Geir Gripsrud 1 0 professor 01.01.1998 01.10.2006
2005 Bjarnhild Hodneland 2 0 forbundsleder 01.01.2001 19.01.2006
2005 Odd Jarl Borch 1 0 forskningsleder 01.01.2001 01.10.2008
2005 Bjørn Erik Thon 1 0 direktør 01.01.2001 30.09.2012
2005 Gunnar Jordfald 1 0 direktør 01.01.2002 19.01.2006
2005 Gun Roos 2 0 ernæringsantropolog 01.01.2002 01.10.2006
2005 Hans H. Hansen 1 0 pensjonist 01.01.2002 01.10.2006
2005 Harald Throne-Holst 1 0 forsker 01.01.2002 01.10.2010
2005 Anne Sæterdal 2 0 spesialrådgiver 01.01.2004 01.10.2006
2005 Ragnhild Brusdal 2 0 forsker 01.01.2004 01.10.2008
2005 Hilmar Rommetvedt 1 0 forskningsgruppeleder 01.01.2004 30.09.2012
2005 Elling Borgeraas 1 0 forskningsleder 01.01.2004 30.09.2012
2005 Randi Kjeldstad 2 0 forsker 01.01.2004 30.09.2014
2005 Kirsten Danielsen 2 306 forsker I 01.01.2001 19.01.2006
2005 Christl Kvam 2 2836 regiondirektør 01.01.2001 19.01.2006
2006 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.1995 31.12.2015
2006 Grete Synøve Botten 2 0 professor 01.01.1996 19.01.2006
2006 Ingeborg Astrid Kleppe 2 0 førsteamanuensis 01.01.1997 01.10.2006
2006 Unni Kjærnes 2 0 forsker 01.01.1998 19.01.2006
2006 Dag Endal 1 0 styreleder 01.01.1998 19.01.2006
2006 Geir Gripsrud 1 0 professor 01.01.1998 01.10.2006
2006 Bjarnhild Hodneland 2 0 forbundsleder 01.01.2001 19.01.2006
2006 Odd Jarl Borch 1 0 forskningsleder 01.01.2001 01.10.2008
2006 Bjørn Erik Thon 1 0 direktør 01.01.2001 30.09.2012
2006 Gunnar Jordfald 1 0 direktør 01.01.2002 19.01.2006
2006 Gun Roos 2 0 ernæringsantropolog 01.01.2002 01.10.2006
2006 Hans H. Hansen 1 0 pensjonist 01.01.2002 01.10.2006
2006 Harald Throne-Holst 1 0 forsker 01.01.2002 01.10.2010
2006 Anne Sæterdal 2 0 spesialrådgiver 01.01.2004 01.10.2006
2006 Ragnhild Brusdal 2 0 forsker 01.01.2004 01.10.2008
2006 Hilmar Rommetvedt 1 0 forskningsgruppeleder 01.01.2004 30.09.2012
2006 Elling Borgeraas 1 0 forskningsleder 01.01.2004 30.09.2012
2006 Randi Kjeldstad 2 0 forsker 01.01.2004 30.09.2014
2006 Mary-Ann Stamsø 2 0 forsker 01.01.2006 30.09.2010
2006 Kari Gjesteby 2 176 riksmeklingsmann 01.01.2006 31.12.2015
2006 Kirsten Danielsen 2 306 forsker I 01.01.2001 19.01.2006
2006 Christl Kvam 2 2836 regiondirektør 01.01.2001 19.01.2006
2007 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.1995 31.12.2015
2007 Odd Jarl Borch 1 0 forskningsleder 01.01.2001 01.10.2008
2007 Bjørn Erik Thon 1 0 direktør 01.01.2001 30.09.2012
2007 Harald Throne-Holst 1 0 forsker 01.01.2002 01.10.2010
2007 Ragnhild Brusdal 2 0 forsker 01.01.2004 01.10.2008
2007 Hilmar Rommetvedt 1 0 forskningsgruppeleder 01.01.2004 30.09.2012
2007 Elling Borgeraas 1 0 forskningsleder 01.01.2004 30.09.2012
2007 Randi Kjeldstad 2 0 forsker 01.01.2004 30.09.2014
2007 Mary-Ann Stamsø 2 0 forsker 01.01.2006 30.09.2010
2007 Kari Gjesteby 2 176 riksmeklingsmann 01.01.2006 31.12.2015
2008 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.1995 31.12.2015
2008 Odd Jarl Borch 1 0 forskningsleder 01.01.2001 01.10.2008
2008 Bjørn Erik Thon 1 0 direktør 01.01.2001 30.09.2012
2008 Harald Throne-Holst 1 0 forsker 01.01.2002 01.10.2010
2008 Ragnhild Brusdal 2 0 forsker 01.01.2004 01.10.2008
2008 Hilmar Rommetvedt 1 0 forskningsgruppeleder 01.01.2004 30.09.2012
2008 Elling Borgeraas 1 0 forskningsleder 01.01.2004 30.09.2012
2008 Randi Kjeldstad 2 0 forsker 01.01.2004 30.09.2014
2008 Mary-Ann Stamsø 2 0 forsker 01.01.2006 30.09.2010
2008 Åse Wrålsen 2 0 kommunalsjef 01.01.2008 31.12.2011
2008 Mari Rysst 2 0 forsker 01.01.2008 30.09.2012
2008 Kari Gjesteby 2 176 riksmeklingsmann 01.01.2006 31.12.2015
2009 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.1995 31.12.2015
2009 Bjørn Erik Thon 1 0 direktør 01.01.2001 30.09.2012
2009 Harald Throne-Holst 1 0 forsker 01.01.2002 01.10.2010
2009 Hilmar Rommetvedt 1 0 forskningsgruppeleder 01.01.2004 30.09.2012
2009 Elling Borgeraas 1 0 forskningsleder 01.01.2004 30.09.2012
2009 Randi Kjeldstad 2 0 forsker 01.01.2004 30.09.2014
2009 Mary-Ann Stamsø 2 0 forsker 01.01.2006 30.09.2010
2009 Åse Wrålsen 2 0 kommunalsjef 01.01.2008 31.12.2011
2009 Mari Rysst 2 0 forsker 01.01.2008 30.09.2012
2009 Kari Gjesteby 2 176 riksmeklingsmann 01.01.2006 31.12.2015
2010 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.1995 31.12.2015
2010 Bjørn Erik Thon 1 0 direktør 01.01.2001 30.09.2012
2010 Harald Throne-Holst 1 0 forsker 01.01.2002 01.10.2010
2010 Hilmar Rommetvedt 1 0 forskningsgruppeleder 01.01.2004 30.09.2012
2010 Elling Borgeraas 1 0 forskningsleder 01.01.2004 30.09.2012
2010 Randi Kjeldstad 2 0 forsker 01.01.2004 30.09.2014
2010 Mary-Ann Stamsø 2 0 forsker 01.01.2006 30.09.2010
2010 Åse Wrålsen 2 0 kommunalsjef 01.01.2008 31.12.2011
2010 Mari Rysst 2 0 forsker 01.01.2008 30.09.2012
2010 Irene Solberg 2 0 ass. direktør 01.01.2010 31.12.2015
2010 Audun Skeidsvoll 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2010 31.12.2015
2010 Ellen, Katrine Nyhus 2 0 førsteamanuensis 01.01.2010 31.12.2015
2010 Kari Gjesteby 2 176 riksmeklingsmann 01.01.2006 31.12.2015
2010 Pål Strandbakken 1 1532 forsker 01.01.2010 31.12.2015
2010 Marit Kjeldsberg 2 2013 overingeniør 01.01.2010 15.05.2013
2010 Erling Holden 1 6863 professor 01.01.2010 31.12.2015
2010 Knut Holtan Sørensen 1 7014 professor 01.01.2010 31.12.2015
2011 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.1995 31.12.2015
2011 Bjørn Erik Thon 1 0 direktør 01.01.2001 30.09.2012
2011 Hilmar Rommetvedt 1 0 forskningsgruppeleder 01.01.2004 30.09.2012
2011 Elling Borgeraas 1 0 forskningsleder 01.01.2004 30.09.2012
2011 Randi Kjeldstad 2 0 forsker 01.01.2004 30.09.2014
2011 Åse Wrålsen 2 0 kommunalsjef 01.01.2008 31.12.2011
2011 Mari Rysst 2 0 forsker 01.01.2008 30.09.2012
2011 Irene Solberg 2 0 ass. direktør 01.01.2010 31.12.2015
2011 Audun Skeidsvoll 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2010 31.12.2015
2011 Ellen, Katrine Nyhus 2 0 førsteamanuensis 01.01.2010 31.12.2015
2011 Kari Gjesteby 2 176 riksmeklingsmann 01.01.2006 31.12.2015
2011 Pål Strandbakken 1 1532 forsker 01.01.2010 31.12.2015
2011 Marit Kjeldsberg 2 2013 overingeniør 01.01.2010 15.05.2013
2011 Erling Holden 1 6863 professor 01.01.2010 31.12.2015
2011 Knut Holtan Sørensen 1 7014 professor 01.01.2010 31.12.2015
2012 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.1995 31.12.2015
2012 Bjørn Erik Thon 1 0 direktør 01.01.2001 30.09.2012
2012 Hilmar Rommetvedt 1 0 forskningsgruppeleder 01.01.2004 30.09.2012
2012 Elling Borgeraas 1 0 forskningsleder 01.01.2004 30.09.2012
2012 Randi Kjeldstad 2 0 forsker 01.01.2004 30.09.2014
2012 Mari Rysst 2 0 forsker 01.01.2008 30.09.2012
2012 Irene Solberg 2 0 ass. direktør 01.01.2010 31.12.2015
2012 Audun Skeidsvoll 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2010 31.12.2015
2012 Ellen, Katrine Nyhus 2 0 førsteamanuensis 01.01.2010 31.12.2015
2012 Mary-Ann Stamsø 2 0 forsker 01.01.2012 30.09.2014
2012 Gunnar Vittersø 1 0 forsker 01.01.2012 31.12.2015
2012 Reidar Almås 1 0 professor 01.01.2012 31.12.2015
2012 Kari Gjesteby 2 176 riksmeklingsmann 01.01.2006 31.12.2015
2012 Jo Gjedrem 1 462 fagdirektør 01.01.2012 31.12.2015
2012 Pål Strandbakken 1 1532 forsker 01.01.2010 31.12.2015
2012 Marit Kjeldsberg 2 2013 overingeniør 01.01.2010 15.05.2013
2012 Erling Holden 1 6863 professor 01.01.2010 31.12.2015
2012 Knut Holtan Sørensen 1 7014 professor 01.01.2010 31.12.2015
2013 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.1995 31.12.2015
2013 Randi Kjeldstad 2 0 forsker 01.01.2004 30.09.2014
2013 Irene Solberg 2 0 ass. direktør 01.01.2010 31.12.2015
2013 Audun Skeidsvoll 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2010 31.12.2015
2013 Ellen, Katrine Nyhus 2 0 førsteamanuensis 01.01.2010 31.12.2015
2013 Mary-Ann Stamsø 2 0 forsker 01.01.2012 30.09.2014
2013 Gunnar Vittersø 1 0 forsker 01.01.2012 31.12.2015
2013 Reidar Almås 1 0 professor 01.01.2012 31.12.2015
2013 Anita Borch 2 0 forsker 01.01.2013 31.12.2015
2013 Roar Hagen 1 0 professor 01.01.2013 31.12.2015
2013 Kari Gjesteby 2 176 riksmeklingsmann 01.01.2006 31.12.2015
2013 Jo Gjedrem 1 462 fagdirektør 01.01.2012 31.12.2015
2013 Bent Sofus Tranøy 1 1359 forsker 01.01.2013 31.12.2015
2013 Pål Strandbakken 1 1532 forsker 01.01.2010 31.12.2015
2013 Marit Kjeldsberg 2 2013 overingeniør 01.01.2010 15.05.2013
2013 Erling Holden 1 6863 professor 01.01.2010 31.12.2015
2013 Knut Holtan Sørensen 1 7014 professor 01.01.2010 31.12.2015
2014 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.1995 31.12.2015
2014 Randi Kjeldstad 2 0 forsker 01.01.2004 30.09.2014
2014 Irene Solberg 2 0 ass. direktør 01.01.2010 31.12.2015
2014 Audun Skeidsvoll 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2010 31.12.2015
2014 Ellen, Katrine Nyhus 2 0 førsteamanuensis 01.01.2010 31.12.2015
2014 Mary-Ann Stamsø 2 0 forsker 01.01.2012 30.09.2014
2014 Gunnar Vittersø 1 0 forsker 01.01.2012 31.12.2015
2014 Reidar Almås 1 0 professor 01.01.2012 31.12.2015
2014 Anita Borch 2 0 forsker 01.01.2013 31.12.2015
2014 Roar Hagen 1 0 professor 01.01.2013 31.12.2015
2014 Kari Gjesteby 2 176 riksmeklingsmann 01.01.2006 31.12.2015
2014 Jo Gjedrem 1 462 fagdirektør 01.01.2012 31.12.2015
2014 Bent Sofus Tranøy 1 1359 forsker 01.01.2013 31.12.2015
2014 Pål Strandbakken 1 1532 forsker 01.01.2010 31.12.2015
2014 Erling Holden 1 6863 professor 01.01.2010 31.12.2015
2014 Knut Holtan Sørensen 1 7014 professor 01.01.2010 31.12.2015
2015 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.1995 31.12.2015
2015 Irene Solberg 2 0 ass. direktør 01.01.2010 31.12.2015
2015 Audun Skeidsvoll 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2010 31.12.2015
2015 Ellen, Katrine Nyhus 2 0 førsteamanuensis 01.01.2010 31.12.2015
2015 Gunnar Vittersø 1 0 forsker 01.01.2012 31.12.2015
2015 Reidar Almås 1 0 professor 01.01.2012 31.12.2015
2015 Anita Borch 2 0 forsker 01.01.2013 31.12.2015
2015 Roar Hagen 1 0 professor 01.01.2013 31.12.2015
2015 Kari Gjesteby 2 176 riksmeklingsmann 01.01.2006 31.12.2015
2015 Jo Gjedrem 1 462 fagdirektør 01.01.2012 31.12.2015
2015 Bent Sofus Tranøy 1 1359 forsker 01.01.2013 31.12.2015
2015 Pål Strandbakken 1 1532 forsker 01.01.2010 31.12.2015
2015 Erling Holden 1 6863 professor 01.01.2010 31.12.2015
2015 Knut Holtan Sørensen 1 7014 professor 01.01.2010 31.12.2015