Tilsynsrådet for Trondheim kretsfengsel

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsrådet for Trondheim kretsfengsel" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsrådet for Trondheim kretsfengsel
Utvalgsnummer: 4023000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Tilhørende departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Justisdepartementet i henhold til Fengselsloven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 4 0 11 12000 Annen instans
1981 Justis- og politidepartementet 4 2 11 13420 Annen instans
1982 Justis- og politidepartementet 4 2 12 15000 Annen instans
1983 Justis- og politidepartementet 4 2 12 16780 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 4 2 3 16493 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 4 2 12 17473 Annen instans
1986 Justis- og politidepartementet 4 2 11 17554 Annen instans
1987 Justis- og politidepartementet 4 2 13 19782
1988 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1989 Justis- og politidepartementet 4 2 10 19691
1990 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1991 Justis- og politidepartementet 4 2 12 22302
1992 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1994 Justis- og politidepartementet 4 2 20 56000
1995 Justis- og politidepartementet 4 2 9 80500
1996 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1997 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Henrik Greve Hartmann 1 1601 Byrettsdommer Av departement 1980 1980
1980 Nestleder Reidar Harkjerr 1 1601 Politimester Av departement 1975 1980
1980 Vanlig medlem Arvid Lie 1 1601 Skolesjef Av departement 1980
1980 Vanlig medlem Kirsten Ryvarden 2 1601 Høgskolelærer Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Odd Sture Holm 1 1601 Konsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Margit Ryum 2 1601 Rektor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Odd Sture Holm 1 1601 Konsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Margit Ryum 2 1601 Rektor Av departement
1982 Leder Henrik Greve Hartmann 1 1601 Byrettsdommer Av departement 1980 1982
1982 Nestleder Reidar Harkjerr 1 1601 Politimester Av departement 1976 1982
1982 Vanlig medlem Arvid Lie 1 1601 Skolesjef Av departement 1968 1982
1982 Vanlig medlem Kirsten Ryvarden 2 1601 Høgskolelærer Av departement 1976 1982
1982 Vanlig varamedlem Peder J. Smehaug 1 1601 Styrer Av departement 1982 1982
1983 Vanlig varamedlem Peder J. Smehaug 1 1601 Styrer Av departement 1982
1984 Leder Henrik Greve Hartmann 1 1601 Byrettsdommer Av departement 1980 1984
1984 Nestleder Sverre Kirksæter 1 1601 Politimester Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ragnhild Collin-Hansen 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Berit Kapelrud 2 1662 Sosialsjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Peder J. Smehaug 1 1601 Styrer Av departement 1982 1984
1984 Vanlig varamedlem Eirik Sjømæling 1 1601 Skolesjef Av departement 1984
1985 Nestleder Sverre Kirksæter 1 1601 Politimester Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ragnhild Collin-Hansen 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Berit Kapelrud 2 1662 Sosialsjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Eirik Sjømæling 1 1601 Skolesjef Av departement 1984
1986 Leder Nanne Kindt Grut 2 1601 Byrettsdommer Av departement 1986
1986 Nestleder Sverre Kirksæter 1 1601 Politimester Av departement 1984 1986
1986 Vanlig medlem Ragnhild Collin-Hansen 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1984 1986
1986 Vanlig medlem Berit Kapelrud 2 1662 Sosialsjef Av departement 1984 1986
1986 Vanlig varamedlem Peder J. Smehaug 1 1601 Styrer Av departement 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Eirik Sjømæling 1 1601 Skolesjef Av departement 1984 1986
1987 Leder Nanne Kindt Grut 2 1601 Byrettsdommer Av departement 1986
1988 Leder Nanne Kindt Grut 2 1601 Byrettsdommer Av departement 1986 1988
1988 Nestleder Sverre Kirksæter 1 1601 Politimester Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Eirik Sjømæling 1 1601 Kommunaldirektø Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Kari Brit Strand 2 1640 Helsesjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Peder J. Smehaug 1 1601 Styrer Av departement 1982 1988
1988 Vanlig varamedlem Sissel Endresen 2 1601 Advokat Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Kari Brit Strand 2 1640 Helsesjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Sissel Endresen 2 1601 Advokat Av departement 1988
1990 Leder Morten Gunnes 1 1653 Sorenskriver Av departement 1990
1990 Nestleder Eirik Sjømæling 1 1601 Kommunaldirektø Av departement 1984 1990
1990 Vanlig medlem Lilly Beth Landås 2 1601 Barnevernskonsu Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Ivar Oftedahl 1 1601 Politimester Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Peder J. Smehaug 1 1601 Styrer Av departement 1982 1990
1990 Vanlig varamedlem Sissel Endresen 2 1601 Advokat Av departement 1988 1990
1991 Leder Morten Gunnes 1 1653 Sorenskriver Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Lilly Beth Landås 2 1601 Barnevernskonsu Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Ivar Oftedahl 1 1601 Politimester Av departement 1990
1992 Leder Morten Gunnes 1 1653 Sorenskriver Av departement 1990 1992
1992 Nestleder Eirik Sjømæling 1 1601 Kommunaldirektø Av departement 1984 1992
1992 Vanlig medlem Lilly Beth Landås 2 1601 Barnevernskonsu Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Ivar Oftedahl 1 1601 Politimester Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Peder J. Smehaug 1 1601 Styrer Av departement 1982 1992
1992 Vanlig varamedlem Anne-Brit Olsson 2 1601 Advokat Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Anne-Brit Olsson 2 1601 Advokat Av departement 1992
1994 Leder Ivar Oftedahl 1 1601 Lagdommer Av departement 1990 1994
1994 Nestleder Marit Holand 2 1601 Leder Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Hrønn Thorisdottir 2 1601 Daglig Leder Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Jan Henrik Dahle 1 1663 Førstestatsadvo Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Peder Widding 1 1601 Rådgiver Av departement 1994
1995 Nestleder Marit Holand 2 1601 Leder Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Hrønn Thorisdottir 2 1601 Daglig Leder Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Jan Henrik Dahle 1 1663 Førstestatsadvo Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Peder Widding 1 1601 Rådgiver Av departement 1994
1996 Leder Marit Holand 2 1601 Leder Av departement 1994 1996
1996 Nestleder Aage Rundberget 1 1601 Lagdommer Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Hrønn Thorisdottir 2 1601 Daglig Leder Av departement 1994 1996
1996 Vanlig medlem Jan Henrik Dahle 1 1663 Førstestatsadvo Av departement 1994 1996
1996 Vanlig varamedlem Peder Widding 1 1601 Rådgiver Av departement 1994 1996
1996 Vanlig varamedlem John Kristian Rismark 1 1601 Advokat Av departement 1996
1997 Nestleder Aage Rundberget 1 1601 Lagdommer Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem John Kristian Rismark 1 1601 Advokat 1996