Norges Banks representantskap

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Norges Banks representantskap" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Norges Banks representantskap
Utvalgsnummer: 393
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 2009
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Finansdepartementet
2005 Finansdepartementet
2006 Finansdepartementet
2007 Finansdepartementet
2008 Finansdepartementet
2009 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Aslaug Mildrid Sofie Eriksen 2 0 kontorleder 01.01.1986 31.12.2005
2004 Berit Irene Hultmann 2 0 sekretær 01.01.1986 31.12.2005
2004 Hakon Lunde 1 0 pensjonist 01.01.1990 31.12.2005
2004 Per Almar Aas 1 0 fhv. rektor 01.01.1994 31.12.2005
2004 Jens Marcussen 1 0 fhv. skipsreder 01.01.1994 31.12.2005
2004 Ragnhild Weiseth 2 0 rektor 01.01.1995 31.12.2009
2004 Trude Brosvik 2 0 kirkeverge 01.01.1998 31.12.2009
2004 Dag Sandstå 1 0 banksjef 01.01.2000 31.12.2009
2004 Camilla Bakken Øvald 2 0 samfunnsøkonom 01.01.2000 31.12.2009
2004 Steinulf Tungesvik 1 0 advokat 01.01.2004 31.12.2009
2004 Hans Petter Kvaal 1 0 dekan 01.01.2004 31.12.2009
2004 Anne Strifelt 2 0 rådgiver 01.01.2004 31.12.2009
2004 Liv Sandven 2 0 rektor 01.01.2004 31.12.2009
2004 Hans Kolstad 1 0 statsautorisert revisor 01.01.2004 31.12.2009
2004 Tom Thoresen 1 1633 direktør 01.01.2002 31.12.2009
2004 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører 01.01.2000 31.12.2009
2004 Arnt Kragh 1 5019 politisk rådgiver 01.01.2004 31.12.2009
2004 Terje Ohnstad 1 5097 kommunalråd 01.01.2000 31.12.2009
2004 Liv Røssland 2 5147 politiker 01.01.2004 09.10.2009
2004 Eva Karin Gråberg 2 6300 rektor 01.01.2004 31.12.2009
2004 Liv Stave 2 6750 skolekonsulent 01.01.2002 31.12.2007
2004 Mary Kvidal 2 7560 pensjonist 01.01.1998 31.12.2009
2004 Runbjørg Bremset Hansen 2 7970 lektor 01.01.2004 31.12.2009
2004 Jan Elvheim 1 9411 LO-sekretær 01.01.2002 31.12.2009
2004 Kåre Harila 1 9802 konsulent 01.01.2000 31.12.2009
2005 Aslaug Mildrid Sofie Eriksen 2 0 kontorleder 01.01.1986 31.12.2005
2005 Berit Irene Hultmann 2 0 sekretær 01.01.1986 31.12.2005
2005 Hakon Lunde 1 0 pensjonist 01.01.1990 31.12.2005
2005 Per Almar Aas 1 0 fhv. rektor 01.01.1994 31.12.2005
2005 Jens Marcussen 1 0 fhv. skipsreder 01.01.1994 31.12.2005
2005 Ragnhild Weiseth 2 0 rektor 01.01.1995 31.12.2009
2005 Trude Brosvik 2 0 kirkeverge 01.01.1998 31.12.2009
2005 Dag Sandstå 1 0 banksjef 01.01.2000 31.12.2009
2005 Camilla Bakken Øvald 2 0 samfunnsøkonom 01.01.2000 31.12.2009
2005 Steinulf Tungesvik 1 0 advokat 01.01.2004 31.12.2009
2005 Hans Petter Kvaal 1 0 dekan 01.01.2004 31.12.2009
2005 Anne Strifelt 2 0 rådgiver 01.01.2004 31.12.2009
2005 Liv Sandven 2 0 rektor 01.01.2004 31.12.2009
2005 Hans Kolstad 1 0 statsautorisert revisor 01.01.2004 31.12.2009
2005 Tom Thoresen 1 1633 direktør 01.01.2002 31.12.2009
2005 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører 01.01.2000 31.12.2009
2005 Arnt Kragh 1 5019 politisk rådgiver 01.01.2004 31.12.2009
2005 Terje Ohnstad 1 5097 kommunalråd 01.01.2000 31.12.2009
2005 Liv Røssland 2 5147 politiker 01.01.2004 09.10.2009
2005 Eva Karin Gråberg 2 6300 rektor 01.01.2004 31.12.2009
2005 Liv Stave 2 6750 skolekonsulent 01.01.2002 31.12.2007
2005 Mary Kvidal 2 7560 pensjonist 01.01.1998 31.12.2009
2005 Runbjørg Bremset Hansen 2 7970 lektor 01.01.2004 31.12.2009
2005 Jan Elvheim 1 9411 LO-sekretær 01.01.2002 31.12.2009
2005 Kåre Harila 1 9802 konsulent 01.01.2000 31.12.2009
2006 Ragnhild Weiseth 2 0 rektor 01.01.1995 31.12.2009
2006 Trude Brosvik 2 0 kirkeverge 01.01.1998 31.12.2009
2006 Dag Sandstå 1 0 banksjef 01.01.2000 31.12.2009
2006 Camilla Bakken Øvald 2 0 samfunnsøkonom 01.01.2000 31.12.2009
2006 Steinulf Tungesvik 1 0 advokat 01.01.2004 31.12.2009
2006 Hans Petter Kvaal 1 0 dekan 01.01.2004 31.12.2009
2006 Anne Strifelt 2 0 rådgiver 01.01.2004 31.12.2009
2006 Liv Sandven 2 0 rektor 01.01.2004 31.12.2009
2006 Hans Kolstad 1 0 statsautorisert revisor 01.01.2004 31.12.2009
2006 Torild Skogsholm 2 0 Adm. direktør 01.01.2006 31.12.2009
2006 Oskar J. Grimstad 1 0 daglig leder 01.01.2006 31.12.2009
2006 Ivar B. Prestbakmo 1 0 ordfører 01.01.2006 31.12.2009
2006 Ola Røtvei 1 0 ordfører 01.01.2006 31.12.2009
2006 Frank Edvard Sve 1 0 ordfører 01.01.2006 31.12.2009
2006 Terje Johansen 1 0 siviløkonom 01.01.2006 31.12.2009
2006 Inger Spangen 2 578 seksjonssjef 01.01.2006 31.12.2009
2006 Erland Vestli 1 1481 administrasjonssjef 01.01.2006 31.12.2009
2006 Frode Klemp 1 1560 prosjektleder 01.01.2006 31.12.2009
2006 Tom Thoresen 1 1633 direktør 01.01.2002 31.12.2009
2006 Reidar Åsgård 1 2440 pensjonist 01.01.2006 31.12.2009
2006 Pål Morten Borgli 1 4328 gruppeleder 01.01.2006 31.12.2009
2006 Trond Lode 1 4365 salgsleder 01.01.2006 31.12.2009
2006 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører 01.01.2000 31.12.2009
2006 Arnt Kragh 1 5019 politisk rådgiver 01.01.2004 31.12.2009
2006 Terje Ohnstad 1 5097 kommunalråd 01.01.2000 31.12.2009
2006 Liv Røssland 2 5147 politiker 01.01.2004 09.10.2009
2006 Eva Karin Gråberg 2 6300 rektor 01.01.2004 31.12.2009
2006 Liv Stave 2 6750 skolekonsulent 01.01.2002 31.12.2007
2006 Lars Gjedebo 1 7036 aut. regnskapsfører 01.01.2006 31.12.2009
2006 Mary Kvidal 2 7560 pensjonist 01.01.1998 31.12.2009
2006 Runbjørg Bremset Hansen 2 7970 lektor 01.01.2004 31.12.2009
2006 Jan Elvheim 1 9411 LO-sekretær 01.01.2002 31.12.2009
2006 Kåre Harila 1 9802 konsulent 01.01.2000 31.12.2009
2007 Ragnhild Weiseth 2 0 rektor 01.01.1995 31.12.2009
2007 Trude Brosvik 2 0 kirkeverge 01.01.1998 31.12.2009
2007 Dag Sandstå 1 0 banksjef 01.01.2000 31.12.2009
2007 Camilla Bakken Øvald 2 0 samfunnsøkonom 01.01.2000 31.12.2009
2007 Steinulf Tungesvik 1 0 advokat 01.01.2004 31.12.2009
2007 Hans Petter Kvaal 1 0 dekan 01.01.2004 31.12.2009
2007 Anne Strifelt 2 0 rådgiver 01.01.2004 31.12.2009
2007 Liv Sandven 2 0 rektor 01.01.2004 31.12.2009
2007 Hans Kolstad 1 0 statsautorisert revisor 01.01.2004 31.12.2009
2007 Torild Skogsholm 2 0 Adm. direktør 01.01.2006 31.12.2009
2007 Oskar J. Grimstad 1 0 daglig leder 01.01.2006 31.12.2009
2007 Ivar B. Prestbakmo 1 0 ordfører 01.01.2006 31.12.2009
2007 Ola Røtvei 1 0 ordfører 01.01.2006 31.12.2009
2007 Frank Edvard Sve 1 0 ordfører 01.01.2006 31.12.2009
2007 Terje Johansen 1 0 siviløkonom 01.01.2006 31.12.2009
2007 Inger Spangen 2 578 seksjonssjef 01.01.2006 31.12.2009
2007 Erland Vestli 1 1481 administrasjonssjef 01.01.2006 31.12.2009
2007 Frode Klemp 1 1560 prosjektleder 01.01.2006 31.12.2009
2007 Tom Thoresen 1 1633 direktør 01.01.2002 31.12.2009
2007 Reidar Åsgård 1 2440 pensjonist 01.01.2006 31.12.2009
2007 Pål Morten Borgli 1 4328 gruppeleder 01.01.2006 31.12.2009
2007 Trond Lode 1 4365 salgsleder 01.01.2006 31.12.2009
2007 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører 01.01.2000 31.12.2009
2007 Arnt Kragh 1 5019 politisk rådgiver 01.01.2004 31.12.2009
2007 Terje Ohnstad 1 5097 kommunalråd 01.01.2000 31.12.2009
2007 Liv Røssland 2 5147 politiker 01.01.2004 09.10.2009
2007 Eva Karin Gråberg 2 6300 rektor 01.01.2004 31.12.2009
2007 Liv Stave 2 6750 skolekonsulent 01.01.2002 31.12.2007
2007 Lars Gjedebo 1 7036 aut. regnskapsfører 01.01.2006 31.12.2009
2007 Mary Kvidal 2 7560 pensjonist 01.01.1998 31.12.2009
2007 Runbjørg Bremset Hansen 2 7970 lektor 01.01.2004 31.12.2009
2007 Jan Elvheim 1 9411 LO-sekretær 01.01.2002 31.12.2009
2007 Kåre Harila 1 9802 konsulent 01.01.2000 31.12.2009
2008 Ragnhild Weiseth 2 0 rektor 01.01.1995 31.12.2009
2008 Trude Brosvik 2 0 kirkeverge 01.01.1998 31.12.2009
2008 Dag Sandstå 1 0 banksjef 01.01.2000 31.12.2009
2008 Camilla Bakken Øvald 2 0 samfunnsøkonom 01.01.2000 31.12.2009
2008 Steinulf Tungesvik 1 0 advokat 01.01.2004 31.12.2009
2008 Hans Petter Kvaal 1 0 dekan 01.01.2004 31.12.2009
2008 Anne Strifelt 2 0 rådgiver 01.01.2004 31.12.2009
2008 Liv Sandven 2 0 rektor 01.01.2004 31.12.2009
2008 Hans Kolstad 1 0 statsautorisert revisor 01.01.2004 31.12.2009
2008 Torild Skogsholm 2 0 Adm. direktør 01.01.2006 31.12.2009
2008 Oskar J. Grimstad 1 0 daglig leder 01.01.2006 31.12.2009
2008 Ivar B. Prestbakmo 1 0 ordfører 01.01.2006 31.12.2009
2008 Ola Røtvei 1 0 ordfører 01.01.2006 31.12.2009
2008 Frank Edvard Sve 1 0 ordfører 01.01.2006 31.12.2009
2008 Terje Johansen 1 0 siviløkonom 01.01.2006 31.12.2009
2008 Inger Spangen 2 578 seksjonssjef 01.01.2006 31.12.2009
2008 Erland Vestli 1 1481 administrasjonssjef 01.01.2006 31.12.2009
2008 Frode Klemp 1 1560 prosjektleder 01.01.2006 31.12.2009
2008 Tom Thoresen 1 1633 direktør 01.01.2002 31.12.2009
2008 Reidar Åsgård 1 2440 pensjonist 01.01.2006 31.12.2009
2008 Pål Morten Borgli 1 4328 gruppeleder 01.01.2006 31.12.2009
2008 Trond Lode 1 4365 salgsleder 01.01.2006 31.12.2009
2008 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører 01.01.2000 31.12.2009
2008 Arnt Kragh 1 5019 politisk rådgiver 01.01.2004 31.12.2009
2008 Terje Ohnstad 1 5097 kommunalråd 01.01.2000 31.12.2009
2008 Liv Røssland 2 5147 politiker 01.01.2004 09.10.2009
2008 Eva Karin Gråberg 2 6300 rektor 01.01.2004 31.12.2009
2008 Lars Gjedebo 1 7036 aut. regnskapsfører 01.01.2006 31.12.2009
2008 Mary Kvidal 2 7560 pensjonist 01.01.1998 31.12.2009
2008 Runbjørg Bremset Hansen 2 7970 lektor 01.01.2004 31.12.2009
2008 Jan Elvheim 1 9411 LO-sekretær 01.01.2002 31.12.2009
2008 Kåre Harila 1 9802 konsulent 01.01.2000 31.12.2009
2009 Ragnhild Weiseth 2 0 rektor 01.01.1995 31.12.2009
2009 Trude Brosvik 2 0 kirkeverge 01.01.1998 31.12.2009
2009 Dag Sandstå 1 0 banksjef 01.01.2000 31.12.2009
2009 Camilla Bakken Øvald 2 0 samfunnsøkonom 01.01.2000 31.12.2009
2009 Steinulf Tungesvik 1 0 advokat 01.01.2004 31.12.2009
2009 Hans Petter Kvaal 1 0 dekan 01.01.2004 31.12.2009
2009 Anne Strifelt 2 0 rådgiver 01.01.2004 31.12.2009
2009 Liv Sandven 2 0 rektor 01.01.2004 31.12.2009
2009 Hans Kolstad 1 0 statsautorisert revisor 01.01.2004 31.12.2009
2009 Torild Skogsholm 2 0 Adm. direktør 01.01.2006 31.12.2009
2009 Oskar J. Grimstad 1 0 daglig leder 01.01.2006 31.12.2009
2009 Ivar B. Prestbakmo 1 0 ordfører 01.01.2006 31.12.2009
2009 Ola Røtvei 1 0 ordfører 01.01.2006 31.12.2009
2009 Frank Edvard Sve 1 0 ordfører 01.01.2006 31.12.2009
2009 Terje Johansen 1 0 siviløkonom 01.01.2006 31.12.2009
2009 Inger Spangen 2 578 seksjonssjef 01.01.2006 31.12.2009
2009 Erland Vestli 1 1481 administrasjonssjef 01.01.2006 31.12.2009
2009 Frode Klemp 1 1560 prosjektleder 01.01.2006 31.12.2009
2009 Tom Thoresen 1 1633 direktør 01.01.2002 31.12.2009
2009 Reidar Åsgård 1 2440 pensjonist 01.01.2006 31.12.2009
2009 Pål Morten Borgli 1 4328 gruppeleder 01.01.2006 31.12.2009
2009 Trond Lode 1 4365 salgsleder 01.01.2006 31.12.2009
2009 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører 01.01.2000 31.12.2009
2009 Arnt Kragh 1 5019 politisk rådgiver 01.01.2004 31.12.2009
2009 Terje Ohnstad 1 5097 kommunalråd 01.01.2000 31.12.2009
2009 Liv Røssland 2 5147 politiker 01.01.2004 09.10.2009
2009 Eva Karin Gråberg 2 6300 rektor 01.01.2004 31.12.2009
2009 Lars Gjedebo 1 7036 aut. regnskapsfører 01.01.2006 31.12.2009
2009 Mary Kvidal 2 7560 pensjonist 01.01.1998 31.12.2009
2009 Runbjørg Bremset Hansen 2 7970 lektor 01.01.2004 31.12.2009
2009 Jan Elvheim 1 9411 LO-sekretær 01.01.2002 31.12.2009
2009 Kåre Harila 1 9802 konsulent 01.01.2000 31.12.2009