Virkemidler for et godt skolemiljø Djupedal-utvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Virkemidler for et godt skolemiljø Djupedal-utvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Virkemidler for et godt skolemiljø Djupedal-utvalget
Utvalgsnummer: 364
Opprettelsesår: 2013
Tilhørende departement: Kunnskapsdepartementet
Opphørsår: 2015
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2013 Harald Pedersen 1 0 Adm. direktør 01.01.2013 25.11.2015
2013 Lars Michael Arrhenius 1 0 generalsekretær 01.01.2013 25.11.2015
2013 Jette Raundahl Kofoed 2 0 lektor 01.01.2013 25.11.2015
2013 Noor Jdid 2 567 konsulent 01.01.2013 25.11.2015
2013 Trond Johnsen 1 2613 Avdelingsdirektør 01.01.2013 25.11.2015
2013 Arild Brynjulv Rekve 1 4630 oppvekstdirektør 01.01.2013 25.11.2015
2013 Øystein Djupedal 1 4843 fylkesmann 01.01.2013 25.11.2015
2013 Christopher Ray Beckham 1 5036 2. nestleder 01.01.2013 25.11.2015
2013 Erlend Moen 1 7056 fagleder 01.01.2013 25.11.2015
2013 Kristin Kulseth 2 7549 student 01.01.2013 25.11.2015
2013 Monica Martinussen 2 9009 professor 01.01.2013 25.11.2015
2013 Ellen Inga O. Hætta 2 9520 rektor 01.01.2013 25.11.2015
2014 Harald Pedersen 1 0 Adm. direktør 01.01.2013 25.11.2015
2014 Lars Michael Arrhenius 1 0 generalsekretær 01.01.2013 25.11.2015
2014 Jette Raundahl Kofoed 2 0 lektor 01.01.2013 25.11.2015
2014 Noor Jdid 2 567 konsulent 01.01.2013 25.11.2015
2014 Trond Johnsen 1 2613 Avdelingsdirektør 01.01.2013 25.11.2015
2014 Arild Brynjulv Rekve 1 4630 oppvekstdirektør 01.01.2013 25.11.2015
2014 Øystein Djupedal 1 4843 fylkesmann 01.01.2013 25.11.2015
2014 Christopher Ray Beckham 1 5036 2. nestleder 01.01.2013 25.11.2015
2014 Erlend Moen 1 7056 fagleder 01.01.2013 25.11.2015
2014 Kristin Kulseth 2 7549 student 01.01.2013 25.11.2015
2014 Monica Martinussen 2 9009 professor 01.01.2013 25.11.2015
2014 Ellen Inga O. Hætta 2 9520 rektor 01.01.2013 25.11.2015
2015 Harald Pedersen 1 0 Adm. direktør 01.01.2013 25.11.2015
2015 Lars Michael Arrhenius 1 0 generalsekretær 01.01.2013 25.11.2015
2015 Jette Raundahl Kofoed 2 0 lektor 01.01.2013 25.11.2015
2015 Noor Jdid 2 567 konsulent 01.01.2013 25.11.2015
2015 Trond Johnsen 1 2613 Avdelingsdirektør 01.01.2013 25.11.2015
2015 Arild Brynjulv Rekve 1 4630 oppvekstdirektør 01.01.2013 25.11.2015
2015 Øystein Djupedal 1 4843 fylkesmann 01.01.2013 25.11.2015
2015 Christopher Ray Beckham 1 5036 2. nestleder 01.01.2013 25.11.2015
2015 Erlend Moen 1 7056 fagleder 01.01.2013 25.11.2015
2015 Kristin Kulseth 2 7549 student 01.01.2013 25.11.2015
2015 Monica Martinussen 2 9009 professor 01.01.2013 25.11.2015
2015 Ellen Inga O. Hætta 2 9520 rektor 01.01.2013 25.11.2015