Styret for Norsk institutt for skogforskning (SKOGFORSK)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norsk institutt for skogforskning (SKOGFORSK)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norsk institutt for skogforskning (SKOGFORSK)
Utvalgsnummer: 283
Opprettelsesår: 1974
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 2006
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Landbruksdepartementet
2005 Landbruks- og matdepartementet
2006 Landbruks- og matdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Øystein Johnsen 1 0 forsker 01.01.1997 30.06.2006
2004 Hans Fredrik Hoen 1 0 førsteamanuensis 01.01.1997 30.06.2006
2004 Agnar Aas 1 0 direktør 01.01.1999 12.11.2004
2004 Marit Synnøve Haugen 2 0 avdelingsleder 01.01.1999 30.06.2006
2004 Kjersti Kinderås 2 0 daglig leder 01.01.1999 30.06.2006
2004 Bernt-Håvard Øyen 1 0 forsker 01.01.2001 30.06.2006
2004 Sissel Ravnsborg 2 0 forskningssjef 01.01.2001 30.06.2006
2004 Olaug Olsen 2 0 ingeniør 01.01.2001 30.06.2006
2004 Berit Sanness 2 0 kommunikasjonssjef 01.01.2001 30.06.2006
2004 Lars W. Grøholt 1 0 Leder 01.01.2001 30.06.2006
2004 Camilla Baumann 2 0 rådgiver 01.01.2001 30.06.2006
2004 Olav Høibø 1 0 førsteamanuensis 01.01.2002 30.06.2006
2004 Arne Rørå 1 1550 Adm. direktør 01.01.1999 30.06.2006
2005 Øystein Johnsen 1 0 forsker 01.01.1997 30.06.2006
2005 Hans Fredrik Hoen 1 0 førsteamanuensis 01.01.1997 30.06.2006
2005 Marit Synnøve Haugen 2 0 avdelingsleder 01.01.1999 30.06.2006
2005 Kjersti Kinderås 2 0 daglig leder 01.01.1999 30.06.2006
2005 Bernt-Håvard Øyen 1 0 forsker 01.01.2001 30.06.2006
2005 Sissel Ravnsborg 2 0 forskningssjef 01.01.2001 30.06.2006
2005 Olaug Olsen 2 0 ingeniør 01.01.2001 30.06.2006
2005 Berit Sanness 2 0 kommunikasjonssjef 01.01.2001 30.06.2006
2005 Lars W. Grøholt 1 0 Leder 01.01.2001 30.06.2006
2005 Camilla Baumann 2 0 rådgiver 01.01.2001 30.06.2006
2005 Olav Høibø 1 0 førsteamanuensis 01.01.2002 30.06.2006
2005 Arne Rørå 1 1550 Adm. direktør 01.01.1999 30.06.2006
2006 Øystein Johnsen 1 0 forsker 01.01.1997 30.06.2006
2006 Hans Fredrik Hoen 1 0 førsteamanuensis 01.01.1997 30.06.2006
2006 Marit Synnøve Haugen 2 0 avdelingsleder 01.01.1999 30.06.2006
2006 Kjersti Kinderås 2 0 daglig leder 01.01.1999 30.06.2006
2006 Bernt-Håvard Øyen 1 0 forsker 01.01.2001 30.06.2006
2006 Sissel Ravnsborg 2 0 forskningssjef 01.01.2001 30.06.2006
2006 Olaug Olsen 2 0 ingeniør 01.01.2001 30.06.2006
2006 Berit Sanness 2 0 kommunikasjonssjef 01.01.2001 30.06.2006
2006 Lars W. Grøholt 1 0 Leder 01.01.2001 30.06.2006
2006 Camilla Baumann 2 0 rådgiver 01.01.2001 30.06.2006
2006 Olav Høibø 1 0 førsteamanuensis 01.01.2002 30.06.2006
2006 Arne Rørå 1 1550 Adm. direktør 01.01.1999 30.06.2006