Kringkastingsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kringkastingsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kringkastingsrådet
Utvalgsnummer: 230
Opprettelsesår: 1933
Hjemmel:
Lov
Mandat:
Hovedfunksjon: Råd til andre enn forvaltingen
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Kultur- og kirkedepartementet
2005 Kultur- og kirkedepartementet
2006 Kultur- og kirkedepartementet
2007 Kultur- og kirkedepartementet
2008 Kultur- og kirkedepartementet
2009 Kultur- og kirkedepartementet
2010 Kulturdepartementet
2011 Kulturdepartementet
2012 Kulturdepartementet
2013 Kulturdepartementet
2014 Kulturdepartementet
2015 Kulturdepartementet
2016 Kulturdepartementet
2017 Kulturdepartementet
2018 Kulturdepartementet
2019 Kulturdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Fredrik Fårber 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2004 Erik Knudsen 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2004 Filip Rygg 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2004 Torvild Sveen 1 0 Informasjonssjef Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2004 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2004 Bjørg Brusevold 2 0 konsulent Kongen 01.01.1986 31.12.2005
2004 Geir Mo 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1994 31.12.2005
2004 Nita Kapoor 2 0 konsulent Kongen 01.01.1998 09.12.2004
2004 Hanne-Grete Brommeland Larsen 2 0 Kongen 01.01.1998 31.12.2005
2004 Astri Wessel 2 0 fylkesvaraordfører Kongen 01.01.1998 31.12.2005
2004 Kjellbjørg Lunde 2 0 utdanningsdirektør Kongen 01.01.1998 31.12.2005
2004 Margareth Humlen 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.1998 01.06.2006
2004 Roy Jacobsen 1 0 forfatter Kongen 01.01.1998 31.12.2006
2004 Cathrine Sandnes 2 0 journalist Kongen 01.01.2002 09.12.2004
2004 Randi Karlstrøm 2 0 Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2004 Litt Woon Long 2 0 Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2004 Nancy C. Porsanger 2 0 Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2004 Karsten Isachsen 1 0 forfatter Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2004 Magne Rommetveit 1 0 ordfører Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2004 Torbjørn Urfjell 1 0 politiker Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2004 Asta Margrethe Brimi 2 0 redaktør/daglig leder Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2004 Kine Hellebust 2 0 artist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2004 Olaf Skogmo 1 0 avdelingsingeniør Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2004 Hallgrim Berg 1 0 kulturist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2004 Paul Leer-Salvesen 1 0 professor Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2004 John-Arne Balto 1 0 redaktør Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2004 Torbjørn Bratt 1 0 kommunalråd Kongen 01.01.2003 31.12.2005
2004 Ingjerd Egeberg 2 0 skuespiller Kongen 01.01.2004 31.12.2005
2004 Solveig Torsvik 2 0 prosjektutvikler Kongen 01.01.2004 01.11.2006
2004 Anne Kathrine Slungård 2 368 Adm. direktør Kongen 01.01.1998 31.12.2005
2004 Per Arne Olsen 1 1351 seniorrådgiver Kongen 01.01.1998 24.09.2009
2004 Kjellaug Nakkim 2 1513 pensjonist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2004 Bård Vegar Solhjell 1 1555 partisekretær Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2004 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 medieforsker Kongen 01.01.1933 27.06.2017
2004 Svein Harald Brurås 1 5115 førsteamanuensis Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2004 Jan Olav Fretland 1 6887 førsteamanuensis Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2005 Fredrik Fårber 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2005 Erik Knudsen 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2005 Filip Rygg 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2005 Torvild Sveen 1 0 Informasjonssjef Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2005 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2005 Bjørg Brusevold 2 0 konsulent Kongen 01.01.1986 31.12.2005
2005 Geir Mo 1 0 generalsekretær Kongen 01.01.1994 31.12.2005
2005 Hanne-Grete Brommeland Larsen 2 0 Kongen 01.01.1998 31.12.2005
2005 Astri Wessel 2 0 fylkesvaraordfører Kongen 01.01.1998 31.12.2005
2005 Kjellbjørg Lunde 2 0 utdanningsdirektør Kongen 01.01.1998 31.12.2005
2005 Margareth Humlen 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.1998 01.06.2006
2005 Roy Jacobsen 1 0 forfatter Kongen 01.01.1998 31.12.2006
2005 Randi Karlstrøm 2 0 Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2005 Litt Woon Long 2 0 Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2005 Nancy C. Porsanger 2 0 Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2005 Karsten Isachsen 1 0 forfatter Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2005 Magne Rommetveit 1 0 ordfører Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2005 Torbjørn Urfjell 1 0 politiker Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2005 Asta Margrethe Brimi 2 0 redaktør/daglig leder Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2005 Kine Hellebust 2 0 artist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2005 Olaf Skogmo 1 0 avdelingsingeniør Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2005 Hallgrim Berg 1 0 kulturist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2005 Paul Leer-Salvesen 1 0 professor Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2005 John-Arne Balto 1 0 redaktør Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2005 Torbjørn Bratt 1 0 kommunalråd Kongen 01.01.2003 31.12.2005
2005 Ingjerd Egeberg 2 0 skuespiller Kongen 01.01.2004 31.12.2005
2005 Solveig Torsvik 2 0 prosjektutvikler Kongen 01.01.2004 01.11.2006
2005 Anne Kathrine Slungård 2 368 Adm. direktør Kongen 01.01.1998 31.12.2005
2005 Per Arne Olsen 1 1351 seniorrådgiver Kongen 01.01.1998 24.09.2009
2005 Kjellaug Nakkim 2 1513 pensjonist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2005 Bård Vegar Solhjell 1 1555 partisekretær Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2005 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 medieforsker Kongen 01.01.1933 27.06.2017
2005 Svein Harald Brurås 1 5115 førsteamanuensis Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2005 Jan Olav Fretland 1 6887 førsteamanuensis Kongen 01.01.2002 31.12.2005
2006 Fredrik Fårber 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2006 Erik Knudsen 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2006 Filip Rygg 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2006 Torvild Sveen 1 0 Informasjonssjef Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2006 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2006 Margareth Humlen 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.1998 01.06.2006
2006 Roy Jacobsen 1 0 forfatter Kongen 01.01.1998 31.12.2006
2006 Kine Hellebust 2 0 artist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2006 Olaf Skogmo 1 0 avdelingsingeniør Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2006 Hallgrim Berg 1 0 kulturist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2006 Paul Leer-Salvesen 1 0 professor Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2006 John-Arne Balto 1 0 redaktør Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2006 Solveig Torsvik 2 0 prosjektutvikler Kongen 01.01.2004 01.11.2006
2006 Steinar Gudmund Ness 1 0 sauebonde/rådgiver Kongen 01.01.2006 11.06.2010
2006 Helge Østbye 1 0 professor Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2006 Grethe G. Fossum 2 0 sykehusdirektør Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2006 Shabana Rehman 2 272 artist Kongen 01.01.2006 05.09.2008
2006 Shahzad Asghar Rana 1 381 teknologidirektør Kongen 01.01.2006 15.08.2010
2006 Grethe Fossli 2 590 avdelingsleder Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2006 Afshan Rafiq 2 1086 dommer Kongen 01.01.2006 31.12.2017
2006 Hilde Widerøe Wibe 2 1168 direktør Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2006 Øyvind Håbrekke 1 1263 prosjektleder Kongen 01.01.2006 24.09.2009
2006 Per Arne Olsen 1 1351 seniorrådgiver Kongen 01.01.1998 24.09.2009
2006 Kjellaug Nakkim 2 1513 pensjonist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2006 Mona Trandum 2 2260 journalist Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2006 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 medieforsker Kongen 01.01.1933 27.06.2017
2006 Sigbjørn Molvik 1 3716 lærer Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2006 Thomas Berland 1 5089 rådgiver, digital kommunikasjon Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2006 Kristin Jensen 2 7011 daglig leder Kongen 01.01.2006 15.08.2010
2006 Jan Otto Fredagsvik 1 7260 lærer Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2006 Jon Olav Alstad 1 7510 samfunnskontakt Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2006 Rita Monica Lekang 2 8029 LO-sekretær Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2006 Roger Ingebrigtsen 1 9011 statssekretær Kongen 01.01.2006 24.09.2009
2006 Kristoffer Kanestrøm 1 9020 byråd Kongen 01.01.2006 31.12.2014
2006 Sara Marja Magga 2 9521 kommunikasjonsrådgiver Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2007 Fredrik Fårber 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2007 Erik Knudsen 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2007 Filip Rygg 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2007 Torvild Sveen 1 0 Informasjonssjef Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2007 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2007 Kine Hellebust 2 0 artist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2007 Olaf Skogmo 1 0 avdelingsingeniør Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2007 Hallgrim Berg 1 0 kulturist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2007 Paul Leer-Salvesen 1 0 professor Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2007 John-Arne Balto 1 0 redaktør Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2007 Steinar Gudmund Ness 1 0 sauebonde/rådgiver Kongen 01.01.2006 11.06.2010
2007 Helge Østbye 1 0 professor Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2007 Grethe G. Fossum 2 0 sykehusdirektør Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2007 Shabana Rehman 2 272 artist Kongen 01.01.2006 05.09.2008
2007 Shahzad Asghar Rana 1 381 teknologidirektør Kongen 01.01.2006 15.08.2010
2007 Grethe Fossli 2 590 avdelingsleder Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2007 Afshan Rafiq 2 1086 dommer Kongen 01.01.2006 31.12.2017
2007 Hilde Widerøe Wibe 2 1168 direktør Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2007 Øyvind Håbrekke 1 1263 prosjektleder Kongen 01.01.2006 24.09.2009
2007 Per Arne Olsen 1 1351 seniorrådgiver Kongen 01.01.1998 24.09.2009
2007 Kjellaug Nakkim 2 1513 pensjonist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2007 Mona Trandum 2 2260 journalist Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2007 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 medieforsker Kongen 01.01.1933 27.06.2017
2007 Sigbjørn Molvik 1 3716 lærer Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2007 Thomas Berland 1 5089 rådgiver, digital kommunikasjon Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2007 Kristin Jensen 2 7011 daglig leder Kongen 01.01.2006 15.08.2010
2007 Jan Otto Fredagsvik 1 7260 lærer Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2007 Jon Olav Alstad 1 7510 samfunnskontakt Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2007 Rita Monica Lekang 2 8029 LO-sekretær Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2007 Roger Ingebrigtsen 1 9011 statssekretær Kongen 01.01.2006 24.09.2009
2007 Kristoffer Kanestrøm 1 9020 byråd Kongen 01.01.2006 31.12.2014
2007 Sara Marja Magga 2 9521 kommunikasjonsrådgiver Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2008 Fredrik Fårber 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2008 Erik Knudsen 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2008 Filip Rygg 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2008 Torvild Sveen 1 0 Informasjonssjef Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2008 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2008 Kine Hellebust 2 0 artist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2008 Olaf Skogmo 1 0 avdelingsingeniør Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2008 Hallgrim Berg 1 0 kulturist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2008 Paul Leer-Salvesen 1 0 professor Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2008 John-Arne Balto 1 0 redaktør Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2008 Steinar Gudmund Ness 1 0 sauebonde/rådgiver Kongen 01.01.2006 11.06.2010
2008 Helge Østbye 1 0 professor Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2008 Grethe G. Fossum 2 0 sykehusdirektør Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2008 Shabana Rehman 2 272 artist Kongen 01.01.2006 05.09.2008
2008 Shahzad Asghar Rana 1 381 teknologidirektør Kongen 01.01.2006 15.08.2010
2008 Grethe Fossli 2 590 avdelingsleder Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2008 Afshan Rafiq 2 1086 dommer Kongen 01.01.2006 31.12.2017
2008 Hilde Widerøe Wibe 2 1168 direktør Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2008 Øyvind Håbrekke 1 1263 prosjektleder Kongen 01.01.2006 24.09.2009
2008 Per Arne Olsen 1 1351 seniorrådgiver Kongen 01.01.1998 24.09.2009
2008 Kjellaug Nakkim 2 1513 pensjonist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2008 Mona Trandum 2 2260 journalist Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2008 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 medieforsker Kongen 01.01.1933 27.06.2017
2008 Sigbjørn Molvik 1 3716 lærer Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2008 Thomas Berland 1 5089 rådgiver, digital kommunikasjon Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2008 Kristin Jensen 2 7011 daglig leder Kongen 01.01.2006 15.08.2010
2008 Jan Otto Fredagsvik 1 7260 lærer Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2008 Jon Olav Alstad 1 7510 samfunnskontakt Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2008 Rita Monica Lekang 2 8029 LO-sekretær Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2008 Roger Ingebrigtsen 1 9011 statssekretær Kongen 01.01.2006 24.09.2009
2008 Kristoffer Kanestrøm 1 9020 byråd Kongen 01.01.2006 31.12.2014
2008 Sara Marja Magga 2 9521 kommunikasjonsrådgiver Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2009 Fredrik Fårber 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2009 Erik Knudsen 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2009 Filip Rygg 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2009 Torvild Sveen 1 0 Informasjonssjef Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2009 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2009 Kine Hellebust 2 0 artist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2009 Olaf Skogmo 1 0 avdelingsingeniør Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2009 Hallgrim Berg 1 0 kulturist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2009 Paul Leer-Salvesen 1 0 professor Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2009 John-Arne Balto 1 0 redaktør Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2009 Steinar Gudmund Ness 1 0 sauebonde/rådgiver Kongen 01.01.2006 11.06.2010
2009 Helge Østbye 1 0 professor Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2009 Grethe G. Fossum 2 0 sykehusdirektør Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2009 Shahzad Asghar Rana 1 381 teknologidirektør Kongen 01.01.2006 15.08.2010
2009 Grethe Fossli 2 590 avdelingsleder Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2009 Afshan Rafiq 2 1086 dommer Kongen 01.01.2006 31.12.2017
2009 Hilde Widerøe Wibe 2 1168 direktør Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2009 Øyvind Håbrekke 1 1263 prosjektleder Kongen 01.01.2006 24.09.2009
2009 Per Arne Olsen 1 1351 seniorrådgiver Kongen 01.01.1998 24.09.2009
2009 Kjellaug Nakkim 2 1513 pensjonist Kongen 01.01.2002 31.12.2009
2009 Mona Trandum 2 2260 journalist Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2009 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 medieforsker Kongen 01.01.1933 27.06.2017
2009 Sigbjørn Molvik 1 3716 lærer Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2009 Thomas Berland 1 5089 rådgiver, digital kommunikasjon Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2009 Kristin Jensen 2 7011 daglig leder Kongen 01.01.2006 15.08.2010
2009 Jan Otto Fredagsvik 1 7260 lærer Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2009 Jon Olav Alstad 1 7510 samfunnskontakt Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2009 Rita Monica Lekang 2 8029 LO-sekretær Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2009 Roger Ingebrigtsen 1 9011 statssekretær Kongen 01.01.2006 24.09.2009
2009 Kristoffer Kanestrøm 1 9020 byråd Kongen 01.01.2006 31.12.2014
2009 Sara Marja Magga 2 9521 kommunikasjonsrådgiver Kongen 01.01.2006 31.12.2009
2010 Fredrik Fårber 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2010 Erik Knudsen 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2010 Filip Rygg 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2010 Torvild Sveen 1 0 Informasjonssjef Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2010 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2010 Steinar Gudmund Ness 1 0 sauebonde/rådgiver Kongen 01.01.2006 11.06.2010
2010 Helge Østbye 1 0 professor Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2010 Grethe G. Fossum 2 0 sykehusdirektør Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2010 Maria Teresa Benedicto Bjerke 2 0 ballettpedagog Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2010 Per Kristian Skulberg 1 0 fastlege Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2010 Kent Gudmundsen 1 0 fylkesråd for utdanning Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2010 May Hansen 2 0 jordmor Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2010 Saera Khan 2 0 markeds- og kommunikasjonsdirektør Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2010 Knut Haavik 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2010 Gerd von der Lippe 2 0 professor Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2010 Berit Øksnes 2 0 prost Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2010 Marit Elisebeth Totland 2 0 uføretrygdet Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2010 Ann Jorid Henriksen 2 0 virksomhetsleder Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2010 Erik Berg-Hansen 1 0 rådssekretær Kongen 01.01.2010 05.07.2017
2010 Beate Bø Nilsen 2 0 markedssjef Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2010 Mette Gundersen 2 0 politiker Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2010 Steinar Pedersen 1 0 rektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2010 Frank Rossavik 1 356 forfatter Kongen 01.01.2010 01.12.2015
2010 Shahzad Asghar Rana 1 381 teknologidirektør Kongen 01.01.2006 15.08.2010
2010 Afshan Rafiq 2 1086 dommer Kongen 01.01.2006 31.12.2017
2010 Elizabeth Skogrand 2 1389 lektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2010 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 medieforsker Kongen 01.01.1933 27.06.2017
2010 Pål Morten Borgli 1 4328 gruppeleder Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2010 Sylfest Lomheim 1 4633 professor Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2010 Stein Gauslaa 1 4818 redaktør Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2010 Thomas Berland 1 5089 rådgiver, digital kommunikasjon Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2010 Leif Magne Raundalen 1 5115 barnepsykolog/amanuensis Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2010 Kristin Jensen 2 7011 daglig leder Kongen 01.01.2006 15.08.2010
2010 Jan Otto Fredagsvik 1 7260 lærer Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2010 Jon Olav Alstad 1 7510 samfunnskontakt Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2010 Kristoffer Kanestrøm 1 9020 byråd Kongen 01.01.2006 31.12.2014
2011 Fredrik Fårber 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2011 Erik Knudsen 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2011 Filip Rygg 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2011 Torvild Sveen 1 0 Informasjonssjef Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2011 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2011 Helge Østbye 1 0 professor Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2011 Grethe G. Fossum 2 0 sykehusdirektør Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2011 Maria Teresa Benedicto Bjerke 2 0 ballettpedagog Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2011 Per Kristian Skulberg 1 0 fastlege Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2011 Kent Gudmundsen 1 0 fylkesråd for utdanning Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2011 May Hansen 2 0 jordmor Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2011 Saera Khan 2 0 markeds- og kommunikasjonsdirektør Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2011 Knut Haavik 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2011 Gerd von der Lippe 2 0 professor Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2011 Berit Øksnes 2 0 prost Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2011 Marit Elisebeth Totland 2 0 uføretrygdet Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2011 Ann Jorid Henriksen 2 0 virksomhetsleder Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2011 Erik Berg-Hansen 1 0 rådssekretær Kongen 01.01.2010 05.07.2017
2011 Beate Bø Nilsen 2 0 markedssjef Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2011 Mette Gundersen 2 0 politiker Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2011 Steinar Pedersen 1 0 rektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2011 Frank Rossavik 1 356 forfatter Kongen 01.01.2010 01.12.2015
2011 Afshan Rafiq 2 1086 dommer Kongen 01.01.2006 31.12.2017
2011 Elizabeth Skogrand 2 1389 lektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2011 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 medieforsker Kongen 01.01.1933 27.06.2017
2011 Pål Morten Borgli 1 4328 gruppeleder Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2011 Sylfest Lomheim 1 4633 professor Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2011 Stein Gauslaa 1 4818 redaktør Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2011 Thomas Berland 1 5089 rådgiver, digital kommunikasjon Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2011 Leif Magne Raundalen 1 5115 barnepsykolog/amanuensis Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2011 Jan Otto Fredagsvik 1 7260 lærer Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2011 Jon Olav Alstad 1 7510 samfunnskontakt Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2011 Kristoffer Kanestrøm 1 9020 byråd Kongen 01.01.2006 31.12.2014
2012 Fredrik Fårber 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2012 Erik Knudsen 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2012 Filip Rygg 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2012 Torvild Sveen 1 0 Informasjonssjef Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2012 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2012 Helge Østbye 1 0 professor Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2012 Grethe G. Fossum 2 0 sykehusdirektør Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2012 Maria Teresa Benedicto Bjerke 2 0 ballettpedagog Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2012 Per Kristian Skulberg 1 0 fastlege Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2012 Kent Gudmundsen 1 0 fylkesråd for utdanning Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2012 May Hansen 2 0 jordmor Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2012 Saera Khan 2 0 markeds- og kommunikasjonsdirektør Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2012 Knut Haavik 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2012 Gerd von der Lippe 2 0 professor Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2012 Berit Øksnes 2 0 prost Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2012 Marit Elisebeth Totland 2 0 uføretrygdet Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2012 Ann Jorid Henriksen 2 0 virksomhetsleder Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2012 Erik Berg-Hansen 1 0 rådssekretær Kongen 01.01.2010 05.07.2017
2012 Beate Bø Nilsen 2 0 markedssjef Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2012 Mette Gundersen 2 0 politiker Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2012 Steinar Pedersen 1 0 rektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2012 Frank Rossavik 1 356 forfatter Kongen 01.01.2010 01.12.2015
2012 Afshan Rafiq 2 1086 dommer Kongen 01.01.2006 31.12.2017
2012 Elizabeth Skogrand 2 1389 lektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2012 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 medieforsker Kongen 01.01.1933 27.06.2017
2012 Pål Morten Borgli 1 4328 gruppeleder Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2012 Sylfest Lomheim 1 4633 professor Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2012 Stein Gauslaa 1 4818 redaktør Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2012 Thomas Berland 1 5089 rådgiver, digital kommunikasjon Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2012 Leif Magne Raundalen 1 5115 barnepsykolog/amanuensis Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2012 Jan Otto Fredagsvik 1 7260 lærer Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2012 Jon Olav Alstad 1 7510 samfunnskontakt Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2012 Kristoffer Kanestrøm 1 9020 byråd Kongen 01.01.2006 31.12.2014
2013 Fredrik Fårber 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2013 Erik Knudsen 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2013 Filip Rygg 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2013 Torvild Sveen 1 0 Informasjonssjef Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2013 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2013 Helge Østbye 1 0 professor Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2013 Grethe G. Fossum 2 0 sykehusdirektør Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2013 Maria Teresa Benedicto Bjerke 2 0 ballettpedagog Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2013 Per Kristian Skulberg 1 0 fastlege Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2013 Kent Gudmundsen 1 0 fylkesråd for utdanning Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2013 May Hansen 2 0 jordmor Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2013 Saera Khan 2 0 markeds- og kommunikasjonsdirektør Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2013 Knut Haavik 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2013 Gerd von der Lippe 2 0 professor Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2013 Berit Øksnes 2 0 prost Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2013 Marit Elisebeth Totland 2 0 uføretrygdet Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2013 Ann Jorid Henriksen 2 0 virksomhetsleder Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2013 Erik Berg-Hansen 1 0 rådssekretær Kongen 01.01.2010 05.07.2017
2013 Beate Bø Nilsen 2 0 markedssjef Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2013 Mette Gundersen 2 0 politiker Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2013 Steinar Pedersen 1 0 rektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2013 Frank Rossavik 1 356 forfatter Kongen 01.01.2010 01.12.2015
2013 Afshan Rafiq 2 1086 dommer Kongen 01.01.2006 31.12.2017
2013 Elizabeth Skogrand 2 1389 lektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2013 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 medieforsker Kongen 01.01.1933 27.06.2017
2013 Pål Morten Borgli 1 4328 gruppeleder Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2013 Sylfest Lomheim 1 4633 professor Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2013 Stein Gauslaa 1 4818 redaktør Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2013 Thomas Berland 1 5089 rådgiver, digital kommunikasjon Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2013 Leif Magne Raundalen 1 5115 barnepsykolog/amanuensis Kongen 01.01.2010 31.12.2013
2013 Jan Otto Fredagsvik 1 7260 lærer Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2013 Jon Olav Alstad 1 7510 samfunnskontakt Kongen 01.01.2006 31.12.2013
2013 Kristoffer Kanestrøm 1 9020 byråd Kongen 01.01.2006 31.12.2014
2014 Fredrik Fårber 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2014 Erik Knudsen 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2014 Filip Rygg 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2014 Torvild Sveen 1 0 Informasjonssjef Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2014 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2014 Erik Berg-Hansen 1 0 rådssekretær Kongen 01.01.2010 05.07.2017
2014 Beate Bø Nilsen 2 0 markedssjef Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2014 Mette Gundersen 2 0 politiker Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2014 Steinar Pedersen 1 0 rektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2014 Sigvald Oppebøen Hansen 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2014
2014 Hallvard Moe 1 0 medieforsker Kongen 01.01.2014 22.09.2015
2014 Mona Solbakk 2 0 daglig leder Kongen 01.01.2014 30.09.2015
2014 Hannah Wozene Kvam 2 0 Kultur- og nærmiljøleder Kongen 01.01.2014 30.09.2015
2014 Erlend Grimstad 1 0 advokat Kongen 01.01.2014 10.11.2015
2014 Ola By Rise 1 0 rådgiver Kongen 01.01.2014 01.05.2017
2014 Ingvil Smines Tybring-Gjedde 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2014 01.05.2017
2014 Henning Warloe 1 0 byråd Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2014 Elin Ørjasæter 2 0 førstelektor Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2014 Line Gaare Paulsen 2 0 kommunikasjonssjef Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2014 Inger Løite 2 0 kunderådgiver Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2014 Thor Bjarne Bore 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2014 Katri Somby 2 0 student Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2014 Espen Granberg Johnsen 1 0 ordfører Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2014 Marvin Wiseth 1 0 rådgiver Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2014 Frank Rossavik 1 356 forfatter Kongen 01.01.2010 01.12.2015
2014 Afshan Rafiq 2 1086 dommer Kongen 01.01.2006 31.12.2017
2014 Elizabeth Skogrand 2 1389 lektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2014 Per Edgar Kokkvold 1 1440 pensjonist Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2014 Finn Egil Holm 1 3070 generalsekretær Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2014 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 medieforsker Kongen 01.01.1933 27.06.2017
2014 Stein Gauslaa 1 4818 redaktør Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2014 Rune Hetland 1 5568 generalsekretær Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2014 Randi Wenche Haugen 2 7046 daglig leder Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2014 Kristoffer Kanestrøm 1 9020 byråd Kongen 01.01.2006 31.12.2014
2014 Jens Johan Hjort 1 9102 Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2015 Fredrik Fårber 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2015 Erik Knudsen 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2015 Filip Rygg 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2015 Torvild Sveen 1 0 Informasjonssjef Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2015 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2015 Erik Berg-Hansen 1 0 rådssekretær Kongen 01.01.2010 05.07.2017
2015 Beate Bø Nilsen 2 0 markedssjef Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2015 Mette Gundersen 2 0 politiker Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2015 Steinar Pedersen 1 0 rektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2015 Sigvald Oppebøen Hansen 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2014
2015 Hallvard Moe 1 0 medieforsker Kongen 01.01.2014 22.09.2015
2015 Mona Solbakk 2 0 daglig leder Kongen 01.01.2014 30.09.2015
2015 Hannah Wozene Kvam 2 0 Kultur- og nærmiljøleder Kongen 01.01.2014 30.09.2015
2015 Erlend Grimstad 1 0 advokat Kongen 01.01.2014 10.11.2015
2015 Ola By Rise 1 0 rådgiver Kongen 01.01.2014 01.05.2017
2015 Ingvil Smines Tybring-Gjedde 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2014 01.05.2017
2015 Henning Warloe 1 0 byråd Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2015 Elin Ørjasæter 2 0 førstelektor Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2015 Line Gaare Paulsen 2 0 kommunikasjonssjef Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2015 Inger Løite 2 0 kunderådgiver Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2015 Thor Bjarne Bore 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2015 Katri Somby 2 0 student Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2015 Espen Granberg Johnsen 1 0 ordfører Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2015 Marvin Wiseth 1 0 rådgiver Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2015 Torvild Sveen 1 0 informasjonssjef Kongen 01.01.2015 31.12.2016
2015 Bushra Ishaq 2 0 Lege Kongen 01.01.2015 31.12.2021
2015 Frank Rossavik 1 356 forfatter Kongen 01.01.2010 01.12.2015
2015 Afshan Rafiq 2 1086 dommer Kongen 01.01.2006 31.12.2017
2015 Elizabeth Skogrand 2 1389 lektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2015 Per Edgar Kokkvold 1 1440 pensjonist Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2015 Finn Egil Holm 1 3070 generalsekretær Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2015 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 medieforsker Kongen 01.01.1933 27.06.2017
2015 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 Medieforsker Kongen 01.01.2015 31.12.2017
2015 Torgeir Uberg Nærland 1 5037 medieforsker Kongen 01.01.2015 31.12.2021
2015 Rune Hetland 1 5568 generalsekretær Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2015 Randi Wenche Haugen 2 7046 daglig leder Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2015 Jens Johan Hjort 1 9102 Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2016 Fredrik Fårber 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2016 Erik Knudsen 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2016 Filip Rygg 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2016 Torvild Sveen 1 0 Informasjonssjef Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2016 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2016 Erik Berg-Hansen 1 0 rådssekretær Kongen 01.01.2010 05.07.2017
2016 Beate Bø Nilsen 2 0 markedssjef Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2016 Mette Gundersen 2 0 politiker Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2016 Steinar Pedersen 1 0 rektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2016 Sigvald Oppebøen Hansen 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2014
2016 Ola By Rise 1 0 rådgiver Kongen 01.01.2014 01.05.2017
2016 Ingvil Smines Tybring-Gjedde 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2014 01.05.2017
2016 Henning Warloe 1 0 byråd Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2016 Elin Ørjasæter 2 0 førstelektor Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2016 Line Gaare Paulsen 2 0 kommunikasjonssjef Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2016 Inger Løite 2 0 kunderådgiver Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2016 Thor Bjarne Bore 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2016 Katri Somby 2 0 student Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2016 Espen Granberg Johnsen 1 0 ordfører Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2016 Marvin Wiseth 1 0 rådgiver Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2016 Torvild Sveen 1 0 informasjonssjef Kongen 01.01.2015 31.12.2016
2016 Bushra Ishaq 2 0 Lege Kongen 01.01.2015 31.12.2021
2016 Vebjørn Selbekk 1 0 redaktør Kongen 01.01.2016 31.12.2021
2016 Afshan Rafiq 2 1086 dommer Kongen 01.01.2006 31.12.2017
2016 Elizabeth Skogrand 2 1389 lektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2016 Per Edgar Kokkvold 1 1440 pensjonist Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2016 Finn Egil Holm 1 3070 generalsekretær Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2016 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 medieforsker Kongen 01.01.1933 27.06.2017
2016 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 Medieforsker Kongen 01.01.2015 31.12.2017
2016 Torgeir Uberg Nærland 1 5037 medieforsker Kongen 01.01.2015 31.12.2021
2016 Rune Hetland 1 5568 generalsekretær Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2016 Randi Wenche Haugen 2 7046 daglig leder Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2016 Jens Johan Hjort 1 9102 Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2017 Fredrik Fårber 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2017 Erik Knudsen 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2017 Filip Rygg 1 0 Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2017 Torvild Sveen 1 0 Informasjonssjef Kongen 01.01.1933 31.12.2017
2017 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2017 Erik Berg-Hansen 1 0 rådssekretær Kongen 01.01.2010 05.07.2017
2017 Beate Bø Nilsen 2 0 markedssjef Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2017 Mette Gundersen 2 0 politiker Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2017 Steinar Pedersen 1 0 rektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2017 Sigvald Oppebøen Hansen 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2014
2017 Ola By Rise 1 0 rådgiver Kongen 01.01.2014 01.05.2017
2017 Ingvil Smines Tybring-Gjedde 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2014 01.05.2017
2017 Henning Warloe 1 0 byråd Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2017 Elin Ørjasæter 2 0 førstelektor Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2017 Line Gaare Paulsen 2 0 kommunikasjonssjef Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2017 Inger Løite 2 0 kunderådgiver Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2017 Thor Bjarne Bore 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2017 Katri Somby 2 0 student Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2017 Espen Granberg Johnsen 1 0 ordfører Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2017 Marvin Wiseth 1 0 rådgiver Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2017 Bushra Ishaq 2 0 Lege Kongen 01.01.2015 31.12.2021
2017 Vebjørn Selbekk 1 0 redaktør Kongen 01.01.2016 31.12.2021
2017 Afshan Rafiq 2 1086 dommer Kongen 01.01.2006 31.12.2017
2017 Elizabeth Skogrand 2 1389 lektor Kongen 01.01.2010 31.12.2017
2017 Per Edgar Kokkvold 1 1440 pensjonist Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2017 Finn Egil Holm 1 3070 generalsekretær Kongen 01.01.2014 31.12.2017
2017 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 medieforsker Kongen 01.01.1933 27.06.2017
2017 Kjersti Thorbjørnsrud 2 3179 Medieforsker Kongen 01.01.2015 31.12.2017
2017 Torgeir Uberg Nærland 1 5037 medieforsker Kongen 01.01.2015 31.12.2021
2017 Rune Hetland 1 5568 generalsekretær Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2017 Randi Wenche Haugen 2 7046 daglig leder Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2017 Jens Johan Hjort 1 9102 Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2018 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2018 Sigvald Oppebøen Hansen 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2014
2018 Espen Granberg Johnsen 1 0 ordfører Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2018 Marvin Wiseth 1 0 rådgiver Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2018 Bushra Ishaq 2 0 Lege Kongen 01.01.2015 31.12.2021
2018 Vebjørn Selbekk 1 0 redaktør Kongen 01.01.2016 31.12.2021
2018 Julie Margrethe Brodtkorb 2 0 Kongen 01.01.2018 31.12.2021
2018 Torgeir Uberg Nærland 1 5037 medieforsker Kongen 01.01.2015 31.12.2021
2018 Rune Hetland 1 5568 generalsekretær Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2018 Randi Wenche Haugen 2 7046 daglig leder Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2018 Jens Johan Hjort 1 9102 Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2019 Inger-Gunn Sande 2 0 Daglig leder Kongen 01.01.1933 31.12.2021
2019 Sigvald Oppebøen Hansen 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2014
2019 Espen Granberg Johnsen 1 0 ordfører Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2019 Marvin Wiseth 1 0 rådgiver Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2019 Bushra Ishaq 2 0 Lege Kongen 01.01.2015 31.12.2021
2019 Vebjørn Selbekk 1 0 redaktør Kongen 01.01.2016 31.12.2021
2019 Julie Margrethe Brodtkorb 2 0 Kongen 01.01.2018 31.12.2021
2019 Torgeir Uberg Nærland 1 5037 medieforsker Kongen 01.01.2015 31.12.2021
2019 Rune Hetland 1 5568 generalsekretær Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2019 Randi Wenche Haugen 2 7046 daglig leder Kongen 01.01.2014 31.12.2021
2019 Jens Johan Hjort 1 9102 Kongen 01.01.2014 31.12.2021