Klagenemnda for merverdiavgift

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Klagenemnda for merverdiavgift" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Klagenemnda for merverdiavgift
Utvalgsnummer: 219
Opprettelsesår: 1970
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 2016
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon: Klage
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Finansdepartementet
2005 Finansdepartementet
2006 Finansdepartementet
2007 Finansdepartementet
2008 Finansdepartementet
2009 Finansdepartementet
2010 Finansdepartementet
2011 Finansdepartementet
2012 Finansdepartementet
2013 Finansdepartementet
2014 Finansdepartementet
2015 Finansdepartementet
2016 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Ivar S Martinsen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.1986 10.01.2005
2004 Per Langballe 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.1992 31.12.2012
2004 Mariann Andersen 2 0 advokat Departementet 01.01.1994 31.12.2009
2004 Arne Slettebøe 1 0 direktør Departementet 01.01.1996 03.08.2016
2004 Tor Jacob Aabelvik 1 0 fagsjef Departementet 01.01.1998 10.01.2005
2004 Stein Dons Heinfjell 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1998 08.06.2008
2004 Aud Margit Kjensli 2 0 byfogd Departementet 01.01.1998 31.12.2009
2004 Oddvar Omdal 1 0 økonomidirektør Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2004 Elisabeth Kloster 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2013
2004 Per Bjørner Myrbostad 1 0 økonomisjef Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2004 Gunhild Kveine 2 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2003 03.08.2016
2004 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2005 Ivar S Martinsen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.1986 10.01.2005
2005 Per Langballe 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.1992 31.12.2012
2005 Mariann Andersen 2 0 advokat Departementet 01.01.1994 31.12.2009
2005 Arne Slettebøe 1 0 direktør Departementet 01.01.1996 03.08.2016
2005 Tor Jacob Aabelvik 1 0 fagsjef Departementet 01.01.1998 10.01.2005
2005 Stein Dons Heinfjell 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1998 08.06.2008
2005 Aud Margit Kjensli 2 0 byfogd Departementet 01.01.1998 31.12.2009
2005 Oddvar Omdal 1 0 økonomidirektør Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2005 Elisabeth Kloster 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2013
2005 Per Bjørner Myrbostad 1 0 økonomisjef Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2005 Gunhild Kveine 2 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2003 03.08.2016
2005 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2006 Per Langballe 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.1992 31.12.2012
2006 Mariann Andersen 2 0 advokat Departementet 01.01.1994 31.12.2009
2006 Arne Slettebøe 1 0 direktør Departementet 01.01.1996 03.08.2016
2006 Stein Dons Heinfjell 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1998 08.06.2008
2006 Aud Margit Kjensli 2 0 byfogd Departementet 01.01.1998 31.12.2009
2006 Oddvar Omdal 1 0 økonomidirektør Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2006 Elisabeth Kloster 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2013
2006 Per Bjørner Myrbostad 1 0 økonomisjef Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2006 Gunhild Kveine 2 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2003 03.08.2016
2006 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2007 Per Langballe 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.1992 31.12.2012
2007 Mariann Andersen 2 0 advokat Departementet 01.01.1994 31.12.2009
2007 Arne Slettebøe 1 0 direktør Departementet 01.01.1996 03.08.2016
2007 Stein Dons Heinfjell 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1998 08.06.2008
2007 Aud Margit Kjensli 2 0 byfogd Departementet 01.01.1998 31.12.2009
2007 Oddvar Omdal 1 0 økonomidirektør Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2007 Elisabeth Kloster 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2013
2007 Per Bjørner Myrbostad 1 0 økonomisjef Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2007 Gunhild Kveine 2 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2003 03.08.2016
2007 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2008 Per Langballe 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.1992 31.12.2012
2008 Mariann Andersen 2 0 advokat Departementet 01.01.1994 31.12.2009
2008 Arne Slettebøe 1 0 direktør Departementet 01.01.1996 03.08.2016
2008 Stein Dons Heinfjell 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1998 08.06.2008
2008 Aud Margit Kjensli 2 0 byfogd Departementet 01.01.1998 31.12.2009
2008 Oddvar Omdal 1 0 økonomidirektør Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2008 Elisabeth Kloster 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2013
2008 Per Bjørner Myrbostad 1 0 økonomisjef Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2008 Gunhild Kveine 2 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2003 03.08.2016
2008 Helge Rivedal 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2008 03.08.2016
2008 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2009 Per Langballe 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.1992 31.12.2012
2009 Mariann Andersen 2 0 advokat Departementet 01.01.1994 31.12.2009
2009 Arne Slettebøe 1 0 direktør Departementet 01.01.1996 03.08.2016
2009 Aud Margit Kjensli 2 0 byfogd Departementet 01.01.1998 31.12.2009
2009 Oddvar Omdal 1 0 økonomidirektør Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2009 Elisabeth Kloster 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2013
2009 Per Bjørner Myrbostad 1 0 økonomisjef Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2009 Gunhild Kveine 2 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2003 03.08.2016
2009 Helge Rivedal 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2008 03.08.2016
2009 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2010 Per Langballe 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.1992 31.12.2012
2010 Arne Slettebøe 1 0 direktør Departementet 01.01.1996 03.08.2016
2010 Elisabeth Kloster 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2013
2010 Per Bjørner Myrbostad 1 0 økonomisjef Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2010 Gunhild Kveine 2 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2003 03.08.2016
2010 Helge Rivedal 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2008 03.08.2016
2010 Trude Nyberget 2 0 advokat Departementet 01.01.2010 01.05.2014
2010 Siv Merethe Øveraasen 2 0 advokat Departementet 01.01.2010 03.08.2016
2010 Kjerstin Ongre 2 1383 advokat Departementet 01.01.2010 03.08.2016
2010 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2011 Per Langballe 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.1992 31.12.2012
2011 Arne Slettebøe 1 0 direktør Departementet 01.01.1996 03.08.2016
2011 Elisabeth Kloster 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2013
2011 Per Bjørner Myrbostad 1 0 økonomisjef Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2011 Gunhild Kveine 2 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2003 03.08.2016
2011 Helge Rivedal 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2008 03.08.2016
2011 Trude Nyberget 2 0 advokat Departementet 01.01.2010 01.05.2014
2011 Siv Merethe Øveraasen 2 0 advokat Departementet 01.01.2010 03.08.2016
2011 Kjerstin Ongre 2 1383 advokat Departementet 01.01.2010 03.08.2016
2011 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2012 Per Langballe 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.1992 31.12.2012
2012 Arne Slettebøe 1 0 direktør Departementet 01.01.1996 03.08.2016
2012 Elisabeth Kloster 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2013
2012 Per Bjørner Myrbostad 1 0 økonomisjef Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2012 Gunhild Kveine 2 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2003 03.08.2016
2012 Helge Rivedal 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2008 03.08.2016
2012 Trude Nyberget 2 0 advokat Departementet 01.01.2010 01.05.2014
2012 Siv Merethe Øveraasen 2 0 advokat Departementet 01.01.2010 03.08.2016
2012 Kjerstin Ongre 2 1383 advokat Departementet 01.01.2010 03.08.2016
2012 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2013 Arne Slettebøe 1 0 direktør Departementet 01.01.1996 03.08.2016
2013 Elisabeth Kloster 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2013
2013 Per Bjørner Myrbostad 1 0 økonomisjef Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2013 Gunhild Kveine 2 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2003 03.08.2016
2013 Helge Rivedal 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2008 03.08.2016
2013 Trude Nyberget 2 0 advokat Departementet 01.01.2010 01.05.2014
2013 Siv Merethe Øveraasen 2 0 advokat Departementet 01.01.2010 03.08.2016
2013 Aksel Bjølseth Stenhamar 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2013 03.08.2016
2013 Kjerstin Ongre 2 1383 advokat Departementet 01.01.2010 03.08.2016
2013 Solveig Nordkvist 2 4645 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2014 Arne Slettebøe 1 0 direktør Departementet 01.01.1996 03.08.2016
2014 Gunhild Kveine 2 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2003 03.08.2016
2014 Helge Rivedal 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2008 03.08.2016
2014 Trude Nyberget 2 0 advokat Departementet 01.01.2010 01.05.2014
2014 Siv Merethe Øveraasen 2 0 advokat Departementet 01.01.2010 03.08.2016
2014 Aksel Bjølseth Stenhamar 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2013 03.08.2016
2014 Erik Frøystad 1 0 advokat Departementet 01.01.2014 03.08.2016
2014 Maj Hines Grape 2 0 advokat Departementet 01.01.2014 03.08.2016
2014 Grete Kristine Mølland 2 0 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.2014 03.08.2016
2014 Karsten Karlsen Sunde 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 03.08.2016
2014 Kjerstin Ongre 2 1383 advokat Departementet 01.01.2010 03.08.2016
2015 Arne Slettebøe 1 0 direktør Departementet 01.01.1996 03.08.2016
2015 Gunhild Kveine 2 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2003 03.08.2016
2015 Helge Rivedal 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2008 03.08.2016
2015 Siv Merethe Øveraasen 2 0 advokat Departementet 01.01.2010 03.08.2016
2015 Aksel Bjølseth Stenhamar 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2013 03.08.2016
2015 Erik Frøystad 1 0 advokat Departementet 01.01.2014 03.08.2016
2015 Maj Hines Grape 2 0 advokat Departementet 01.01.2014 03.08.2016
2015 Grete Kristine Mølland 2 0 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.2014 03.08.2016
2015 Karsten Karlsen Sunde 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 03.08.2016
2015 Kjerstin Ongre 2 1383 advokat Departementet 01.01.2010 03.08.2016
2016 Arne Slettebøe 1 0 direktør Departementet 01.01.1996 03.08.2016
2016 Gunhild Kveine 2 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2003 03.08.2016
2016 Helge Rivedal 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2008 03.08.2016
2016 Siv Merethe Øveraasen 2 0 advokat Departementet 01.01.2010 03.08.2016
2016 Aksel Bjølseth Stenhamar 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2013 03.08.2016
2016 Erik Frøystad 1 0 advokat Departementet 01.01.2014 03.08.2016
2016 Maj Hines Grape 2 0 advokat Departementet 01.01.2014 03.08.2016
2016 Grete Kristine Mølland 2 0 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.2014 03.08.2016
2016 Karsten Karlsen Sunde 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 03.08.2016
2016 Kjerstin Ongre 2 1383 advokat Departementet 01.01.2010 03.08.2016