Tilsynskomiteen for Austråttborgen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynskomiteen for Austråttborgen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynskomiteen for Austråttborgen
Utvalgsnummer: 2170000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Tilsyn med Austråttborgen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 4 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 4 4 1 0 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 4 4 3600 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 4 5 7300 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 4 0 0 Vedkommende departement
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 4 4 25070 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 4 4 13000 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Jonas Gill Haanshus 1 1601 Fylkeskonservator Av departement 1967
1980 Vanlig medlem Marit Aune 2 1601 Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Kerstin Gjesdah Noach 2 1601 Dosent Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Einar Einrideson 1 1621 Av departement 1974
1980 Vanlig varamedlem Eilert Bjørkvik 1 1601 Arkivar Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Grethe Authen Blom 2 1601 Professor Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Kjellrun Selven 2 1621 Husmor Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Cato Arnet 1 1621 Tannlege Av departement 1977
1981 Leder Arnfinn Einar Astad 1 1627 Løytnant Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Knut Einar Larsen 1 1601 Amanuensis Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Grethe Authen Blom 2 1601 Professor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ingrid Gangås 2 1621 Lærer Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Eilert Bjørkvik 1 1601 Arkivar Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kirsti Jordet 2 1601 Kulturvernkonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jan Lauritz Opstad 1 1601 Museumsdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Aud Lilleengen 2 1621 Husmor Av departement 1981 1981
1985 Leder Harald Kirkbak 1 1621 Meteorologfullmek Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Knut Einar Larsen 1 1601 Amanuensis Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Liv Emma Thorsen 2 1601 Konservator Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Arnfinn Einar Astad 1 1627 Løytnant Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Eilert Bjørkvik 1 1601 Arkivar Av departement 1977 1985
1985 Vanlig varamedlem Kirsti Jordet 2 1601 Kulturvernkonsule Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Jan-Lauritz Opstad 1 1601 Museumsdirektør Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Hans Tveraaen 1 1621 Major Av departement 1985
1986 Leder Morten Gunnes 1 1617 Sorenskriver Av departement 1986
1986 Leder Harald Kirkbak 1 1621 Meteorologfullmek Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Liv Emma Thorsen 2 1601 Stipendiat Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Hans Tveraaen 1 1621 Major Av departement 1985