Styret for Statens operahøgskole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens operahøgskole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens operahøgskole
Utvalgsnummer: 2097000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1969
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1969 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Styret skal i samarbeid med rektor og høgskolens interne organer se til at virksomheten foregår i samsvar med høgskolens formål og gjeldende lover, regler og vedtak. Styret trekker opp de praktiske hovedlinjer for virksomheten og skal bl.a. utarbeide buds
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 9 12000
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 4 8 14112
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 8 16487 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 8 19134 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 20 22994 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 8 10536 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 7 13364 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 9 14765
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 10 15000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 7 17000
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 0 0
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 5 15151
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 7 23000
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 6 16600
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 4 16000
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 8 57000
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 8 54415
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 3 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ingeborg Lyche 2 301 Pensjonist Av departement 1980 1980
1980 Nestleder Jack Fjeldstad 1 301 Skuespiller 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kaare Ørnung 1 219 Høgskolelektor 1979
1980 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 Høyesterettsadvokat 1979
1980 Vanlig medlem Kristin Theisen 2 301 Student 1980 1980
1980 Vanlig medlem Aase Nordmo Løvberg 2 501 Operasjef 1975
1980 Vanlig varamedlem Jens Chr. Ek 1 219 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Jostein Eriksen 1 219 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Erling Larsen 1 301 Student
1980 Vanlig varamedlem Asbjørn Madsen 1 301 Instruktør 1980 1980
1981 Sekretær, ikke medlem Ingrid Aarum 2 301 Adm. Leder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kaare Ørnung 1 219 Høgskolelektor 1979
1981 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 Høyesterettsadvokat 1979
1981 Vanlig medlem Aase Bjerkholt 2 301 Husmor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Erling Larsen 1 301 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Per E. Fosser 1 301 Regissør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hilde Nora Veidahl 2 301 Student Av departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem Espen Fegran 1 301 Student Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Ragnhild Bjelland 2 301 Student Av departement 1982 1982
1983 Leder Ingeborg Lyche 2 301 Fhv. Underdirektø Av departement 1980 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Ingrid Aarum 2 301 Administrativ Led Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 H.R.Advokat Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Per E. Fosser 1 301 Regissør Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Ragnhild Bjelland 2 301 Student Av departement 1982 1983
1983 Vanlig medlem Adele Lerche 2 301 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Kaare Ørnung 1 219 Høgskolelektor Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Else Bugge Fougner 2 219 Høyesterettsadvok Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Frøydis Klausberger 2 219 Sanger Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Carsten Stabell 1 235 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Ruth Lagesen 2 705 Pianist Av departement 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Ingrid Aarum 2 301 Administrativ Led Av departement 1981
1984 Sekretær, ikke medlem Morten Kielland Gransæther 1 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Adele Lerche 2 301 Konsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Else Bugge Fougner 2 219 Høyesterettsadvok Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Frøydis Klausberger 2 219 Sanger Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Carsten Stabell 1 235 Student Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Ruth Lagesen 2 705 Pianist Av departement 1983
1985 Leder Gunnar Brunvoll 1 219 Direktør Av departement 1984
1985 Sekretær, ikke medlem Morten Kielland Gransæther 1 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ingrid Bjoner Pierpoint 2 301 Sanger Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Marit Isene 2 301 Sanger Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Per Vollestad 1 301 Student Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Else Bugge Fougner 2 219 H.R.Advokat Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Ronald Rørvik 1 230 Regissør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Carsten Stabell 1 235 Student Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Olav Eriksen 1 301 Sanger Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ruth Helene Ødegård 2 602 Student Av departement 1985
1986 Leder Gunnar Brunvoll 1 219 Direktør Av departement 1984
1986 Sekretær, ikke medlem Morten Kielland Gransæther 1 301 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Ingrid Bjoner Pierpoint 2 301 Sanger Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Marit Isene 2 301 Sanger Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Per Vollestad 1 301 Student Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Ole Jørgen Kristiansen 1 720 Student Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Ronald Rørvik 1 230 Regissør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Olav Eriksen 1 301 Sanger Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Ruth Helene Ødegård 2 602 Student Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Jens Olai Justvik 1 1001 Student Av departement 1986
1987 Leder Gunnar Brunvoll 1 219 Styreleder Av departement 1984
1987 Sekretær, ikke medlem Morten Kielland Gransæther 1 301 Konsulent Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Ronald Rørvik 1 230 Regissør Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Ingrid Bjoner Pierpoint 2 301 Sanger Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Jens Olai Justvik 1 1001 Student Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ulf Gunnar Øien 1 219 Student Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Olav Eriksen 1 301 Sanger Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Jan Ragnvald Sødal 1 301 Operasanger Av departement 1987
1988 Leder Gunnar Brunvoll 1 219 Styreleder Av departement 1984 1988
1988 Nestleder Adele Lerche 2 301 Konsulent Av departement 1983 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Nina Midtgaard 2 220 Konsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Ronald Rørvik 1 230 Regissør Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Ingrid Bjoner Pierpoint 2 301 Sanger Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Anders Vangen 1 805 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Frøydis Klausberger 2 219 Sanger Av departement 1983 1988
1988 Vanlig varamedlem Olav Eriksen 1 301 Sanger Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Jan Ragnvald Sødal 1 301 Operasanger Av departement 1987 1988
1988 Vanlig varamedlem Ragnhild Heilan Sørensen 2 301 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ruth Lagesen 2 707 Pianist Av departement 1983 1988
1989 Leder Gunnar Brunvoll 1 219 Styreleder Av departement 1984 1989
1989 Nestleder Adele Lerche 2 301 Konsulent Av departement 1983 1989
1989 Sekretær, ikke medlem Nina Midtgaard 2 220 Konsulent Av andre 1988
1989 Vanlig medlem Ronald Rørvik 1 230 Regissør Av departement 1985 1989
1989 Vanlig medlem Ingrid Bjoner Pierpoint 2 301 Sanger Av departement 1984 1989
1989 Vanlig medlem Aud Søyland 2 1001 Student Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Jan Ragnvald Sødal 1 301 Operasanger Av departement 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Reidun Berg 2 301 Redaksjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Ruth Lagesen 2 707 Pianist Av departement 1983 1989
1989 Vanlig varamedlem Harald Hermansen 1 1103 Direktør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Anne Lise Sollied 2 1929 Student Av departement 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Nina Midtgaard 2 220 Konsulent Av andre 1988
1990 Vanlig medlem Aud Søyland 2 1001 Student Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Reidun Berg 2 301 Programredaktør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Harald Hermansen 1 1103 Direktør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Anne Lise Sollied 2 1929 Student Av departement 1989
1991 Sekretær, ikke medlem Nina Midtgaard 2 220 Konsulent Av andre 1988
1991 Vanlig medlem Aud Søyland 2 1001 Student Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Reidun Berg 2 301 Programredaktør Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Harald Hermansen 1 1103 Direktør Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Anne Lise Sollied 2 1929 Student Av departement 1989
1992 Leder Harald Jørgensen 1 301 Professor Av departement 1992
1992 Nestleder Ingrid Bjoner Pierpoint 2 301 Professor Av departement 1984 1992
1992 Vanlig medlem Jan Bjørnar Sture 1 231 Høgskolelektor Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Sven Olof Eliasson 1 301 Operasjef Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Gro Bente Kjellevold 2 301 Student Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Toril Carlsen 2 230 Sanger Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Reidun Berg 2 301 Programredaktør Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Markus Kvits 1 301 Lærer Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Eivind Bøksle 1 301 Programsekretær Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Liv Gunhild Tandberg 2 301 Student Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Harald Hermansen 1 1103 Direktør Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Knut Skodvin 1 1201 Musikalsk Leder Av departement 1992
1993 Leder Harald Jørgensen 1 301 Professor Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Jan Bjørnar Sture 1 231 Høgskolelektor Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Sven Olof Eliasson 1 301 Operasjef Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Gro Bente Kjellevold 2 301 Student Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Toril Carlsen 2 230 Sanger Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Markus Kvits 1 301 Lærer Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Eivind Bøksle 1 301 Programsekretær Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Liv Gunhild Tandberg 2 301 Student Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Knut Skodvin 1 1201 Musikalsk Leder Av departement 1992
1994 Leder Harald Jørgensen 1 301 Professor Av departement 1992
1994 Leder Narve Bjørgo 1 1902 Professor Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Jan Bjørnar Sture 1 231 Høgskolelektor Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Sven Olof Eliasson 1 301 Operasjef Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Gro Bente Kjellevold 2 301 Student Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Nils Chr Fossdal 1 301 Student Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Toril Carlsen 2 230 Sanger Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Markus Kvits 1 301 Lærer Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Eivind Bøksle 1 301 Programsekretær Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Liv Gunhild Tandberg 2 301 Student Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Jon Petersen 1 301 Lærer Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Hanna Kopra 2 301 Student Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Per-Arne Vighals 1 301 Student Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Knut Skodvin 1 1201 Musikalsk Leder Av departement 1992
1995 Leder Narve Bjørgo 1 1902 Professor Av departement 1994
1995 Nestleder Eivind Bøksle 1 301 Programsekretær Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Jan Bjørnar Sture 1 231 Høgskolelektor Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Sven Olof Eliasson 1 301 Operasjef Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Nils Chr Fossdal 1 301 Student Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Toril Carlsen 2 230 Sanger Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Jon Petersen 1 301 Lærer Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Per-Arne Vighals 1 301 Student Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Knut Skodvin 1 1201 Musikalsk Leder Av departement 1992
1996 Leder Bjørn E. Simensen 1 301 Operasjef Av andre 1996
1996 Leder Narve Bjørgo 1 1902 Professor Av departement 1994
1996 Nestleder Eivind Bøksle 1 301 Programsekretær Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Jan Bjørnar Sture 1 231 Høgskolelektor Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Sven Olof Eliasson 1 301 Fhv. Operasjef Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Nils Christian Fossdal 1 301 Student Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Anna Sundstrøm Otervik 2 301 Student Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Toril Carlsen 2 230 Sanger Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Jon Petersen 1 301 Lærer Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Per-Arne Vighals 1 301 Student Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Hildegunn E. Coucheron 2 301 Student Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Knut Skodvin 1 1201 Musikalsk Leder Av departement 1992
1997 Leder Bjørn E. Simensen 1 301 Operasjef Av andre 1996
1997 Nestleder Eivind Bøksle 1 301 Programsekretær Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Jan Bjørnar Sture 1 231 Høgskolelektor Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Nils Christian Fossdal 1 301 Student Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Anna Sundstrøm Otervik 2 301 Student Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Åse Helen Krystad 2 301 Student Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Knut Skodvin 1 1201 Musikalsk Leder Av departement 1992
1997 Vanlig varamedlem Toril Carlsen 2 230 Sanger Av departement 1992
1997 Vanlig varamedlem Jon Petersen 1 301 Lærer Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Hildegunn E. Coucheron 2 301 Student Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Siv Hagerupsen 2 301 Student Av andre 1997