Styret for Statens havarivernskole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens havarivernskole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens havarivernskole
Utvalgsnummer: 2064000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1974
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 1974 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Drøfte sikkerhetsopplæring innenfor skipsfart/oljevirksomhet. - Formulere mål for skolens virksomhet. - Vurdere styringsdata som ønskes rapportert. - Formulere styrets arbeidsprogram. - Vurdere undervisningsopplegg/-metoder. - Budsjettdrøfting/budsje
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 4 40000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 6 4 40000 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 6 7 78000 Annen instans
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 6 2 26562 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 7 59000 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 6 37000 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 4 29000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Jon Foldøy 1 214 Rektor Av departement
1980 Vanlig medlem Emil Jansen 1 301 Ass.Sjøfartsdirektør Av departement
1980 Vanlig medlem Erik Kruse 1 301 Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Ragnar Grønsand 1 301 Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Overingeniør Av departement
1980 Vanlig medlem Arne Lothe 1 1106 Advokat Av departement
1980 Vanlig medlem Per Otto Selnes 1 1124 Avdelingsleder Av departement
1980 Vanlig varamedlem Eric Johan Salvesen 1 301 Avdelingssjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Tom Nordahl 1 1103 Arbeidsleder Av departement
1980 Vanlig varamedlem Jan I. Holm 1 1103 Maritim Rådgiver Av departement
1980 Vanlig varamedlem Einar Dahl 1 1106 Avdelingsformann Av departement
1980 Vanlig varamedlem Carl R. Amundsen 1 1106 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Georg Mikkelsen 1 1106 Sekretær Av departement
1981 Leder Jon Foldøy 1 214 Rektor Av departement
1981 Vanlig medlem Emil Jansen 1 301 Ass.Sjøfartsdirektør Av departement
1981 Vanlig medlem Erik Kruse 1 301 Direktør Av departement
1981 Vanlig medlem Ragnar Grønsand 1 301 Direktør Av departement
1981 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Overingeniør Av departement
1981 Vanlig medlem Arne Lothe 1 1106 Advokat Av departement
1981 Vanlig medlem Per Otto Selnes 1 1124 Avdelingsleder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Eric Johan Salvesen 1 301 Avdelingssjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Tom Nordahl 1 1103 Arbeidsleder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Jan I. Holm 1 1103 Maritim Rådgiver Av departement
1981 Vanlig varamedlem Einar Dahl 1 1106 Avdelingsformann Av departement
1981 Vanlig varamedlem Carl R. Amundsen 1 1106 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Georg Mikkelsen 1 1106 Sekretær Av departement
1982 Leder Hans Fr. Grøgaard 1 217 Rektor Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Emil Jansen 1 301 Ass.Sjøfartsdire 1974 1982
1982 Vanlig medlem Erik Kruse 1 301 Direktør Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Arne Lothe 1 1106 Advokat Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Finn Roar Dahle 1 1106 Styrmann Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Per Otto Selnes 1 1124 Avdelingsleder Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Leif Roger Tislevoll 1 1222 Forbundsformann Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem H.r. Jansen 1 0 Formann
1982 Vanlig varamedlem Eric Johan Salvesen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Jan I. Holm 1 1103 Maritim Rådgiver Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Einar Dahl 1 1106 Avdelingsformann Av departement 1974 1982
1982 Vanlig varamedlem Carl R. Amundsen 1 1106 Direktør Av departement 1974 1982
1982 Vanlig varamedlem Georg Mikkelsen 1 1106 Sekretær Av departement 1974 1982
1982 Vanlig varamedlem Werner Johansen 1 1201 Kommandørkaptein Av departement 1982 1982
1983 Vanlig medlem Ole Henrik Handeland 1 1103 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Krohn 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Ole Henrik Handeland 1 1103 Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Krohn 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Ole Henrik Handeland 1 1103 Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Krohn 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Ole Henrik Handeland 1 1103 Direktør Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Krohn 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Ole Henrik Handeland 1 1103 Direktør Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Krohn 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1983
1988 Vanlig medlem Ole Henrik Handeland 1 1103 Direktør Av departement 1983
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Krohn 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1983
1989 Vanlig medlem Ole Henrik Handeland 1 1103 Direktør Av departement 1983
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Krohn 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1983
1990 Vanlig medlem Ole Henrik Handeland 1 1103 Direktør Av departement 1983
1990 Vanlig medlem Einar Bryne 1 1103 Personaldirektø Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Eivind Lønningen 1 1224 Forbundsformann Av departement 1984
1990 Vanlig varamedlem Henning Helmersen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Jæger 1 1106 Lektor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Erik Andreas Søndervik 1 1106 Faglærer Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Krohn 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1983
1991 Vanlig medlem Ole Henrik Handeland 1 1103 Direktør Av departement 1983
1991 Vanlig medlem Einar Bryne 1 1103 Personaldirektø Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Eivind Lønningen 1 1224 Forbundsformann Av departement 1984
1991 Vanlig varamedlem Henning Helmersen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Jæger 1 1106 Lektor Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Erik Andreas Søndervik 1 1106 Faglærer Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Krohn 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1983