Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn
Utvalgsnummer: 2053000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1960
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet .11.1960 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Styret skal se til at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og vedtak truffet av departementet. Styret behandler bl.a. saker om tilsetting og vedtar skolens utkast til budsjett.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 3 11000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 3 25358 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 5 34516 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 11 47874 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 5 49590 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 14 90314 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 7 68602 Vedkommende departement
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Jan Henry Keskitalo 1 2011 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Nestleder Astrid Turi Gaup 2 2011 Reineier Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Olea Storelv 2 1853 Husmor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Jonn-Steinar Dahl 1 2011 Disponent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Klemet Olavsen Hætta 1 2011 Sosialsjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Marit Stueng 2 2021 Lærer Av departement 1968 1980
1980 Vanlig medlem Harald Hirsti 1 2025 Rektor Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Unni Steinfjell 2 1740 Student Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Henrik Eriksen 1 1913 Montør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Edel Hætta Eriksen 2 2011 Førstekonsulent Av departement 1966 1980
1980 Vanlig varamedlem Morten Olavsen Hætta 1 2011 Forrentningsdrivende Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Gunnar L. Stumo 1 2011 Kontorsjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Birgitte Dalsaune 2 2020 Lærer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Inger Johanne Kåven 2 2021 Logoped Av departement 1980 1980
1983 Leder Jan Henry Keskitalo 1 2011 Konsulent Av departement 1980
1983 Nestleder Astrid Turi Gaup 2 2011 Reineier Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Olea Storelv 2 1853 Husmor Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Jonn-Steinar Dahl 1 2011 Disponent Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Klemet Olavsen Hætta 1 2011 Sosialsjef Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Henrik Eriksen 1 1913 Montør Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Morten Olavsen Hætta 1 2011 Forretningsdriven Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Gunnar L. Stumo 1 2011 Kontorsjef Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Birgitte Dalsaune 2 2020 Lærer Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Inger Johanne Kåven 2 2021 Logoped Av departement 1980
1984 Leder Jan Henry Keskitalo 1 2011 Konsulent Av departement 1980
1984 Nestleder Astrid Turi Gaup 2 2011 Reineier Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Olea Storelv 2 1853 Husmor Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Jonn-Steinar Dahl 1 2011 Disponent Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Klemet Olavsen Hætta 1 2011 Disponent Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Henrik Eriksen 1 1913 Montør Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Morten Olavsen Hætta 1 2011 Forretningsdriven Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Gunnar L. Stumo 1 2011 Kontorsjef Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Birgitte Dalsaune 2 2020 Lærer Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Inger Johanne Kåven 2 2021 Logoped Av departement 1980
1985 Leder Jan Henry Keskitalo 1 2011 Konsulent Av departement 1980
1985 Nestleder Astrid Turi Gaup 2 2011 Reineier Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Olea Storelv 2 1853 Husmor Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Jonn-Steinar Dahl 1 2011 Disponent Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Klemet Olavsen Hætta 1 2011 Disponent Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Henrik Eriksen 1 1913 Montør Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Morten Olavsen Hætta 1 2011 Forretningsdriven Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Gunnar L. Stumo 1 2011 Kontorsjef Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Birgitte Dalsaune 2 2020 Lærer Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Inger Johanne Kåven 2 2021 Logoped Av departement 1980
1986 Vanlig medlem Ingolf S. Huva 1 1901 Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Ellen Margrethe Klemetsen 2 2011 Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Marit Sara Bongo 2 2011 Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Johan Daniel Hætta 1 2011 Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Ole Henrik Magga 1 2011 Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Turid Kjellmann Pedersen 2 2012 Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Anne Marie Gaup Eira 2 2011 Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Ole Martin Hætta 1 2011 Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Johan Mathis Klemetsen 1 2011 Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Klemet K. Hætta 1 2011 Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Anton Dahl 1 2011 Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Inger M. Oskal 2 2012 Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Per E. Klemetsen 1 2021 Av departement 1985
1986 Varamedlem og nestleder Julie Eira 2 2011 Av departement 1985
1987 Leder Ole Henrik Magga 1 2011 Professor Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Ingolf S. Huva 1 1852 Reineier Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Marit Sara Bongo 2 2011 Ligningssjef Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Johan Daniel Hætta 1 2011 Pedagogisk Kons Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Ellen Anna Bulj Eira 2 2011 Butikkdame Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Klemet K. Hætta 1 2011 Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Inger-Marie Oskal 2 2011 Kontorfullmekti Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Johan Mathis Klemetsen 1 2011 Pensjonist Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Kristine Julie Eira 2 2011 Rektor Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Anton Dahl 1 2011 Undervisningsin Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Klemet Hermansen 1 2011 Tolk Av departement 1987
1988 Leder Ole Henrik Magga 1 2011 Professor Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Ingolf S. Huva 1 1852 Reineier Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Marit Sara Bongo 2 2011 Ligningssjef Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Johan Daniel Hætta 1 2011 Pedagogisk Kons Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Ellen Anna Bulj Eira 2 2011 Butikkdame Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Klemet K. Hætta 1 2011 Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Inger-Marie Oskal 2 2011 Kontorfullmekti Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Johan Mathis Klemetsen 1 2011 Pensjonist Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Kristine Julie Eira 2 2011 Rektor Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Anton Dahl 1 2011 Undervisningsin Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Klemet Hermansen 1 2011 Tolk Av departement 1987
1989 Leder Ole Henrik Magga 1 2011 Professor Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Ingolf S. Huva 1 1852 Reineier Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Marit Sara Bongo 2 2011 Ligningssjef Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Johan Daniel Hætta 1 2011 Pedagogisk Kons Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Ellen Anna Bulj Eira 2 2011 Butikkdame Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Klemet K. Hætta 1 2011 Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Inger-Marie Oskal 2 2011 Kontorfullmekti Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Johan Mathis Klemetsen 1 2011 Pensjonist Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Kristine Julie Eira 2 2011 Rektor Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Anton Dahl 1 2011 Undervisningsin Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Klemet Hermansen 1 2011 Tolk Av departement 1987