Forsvarets boligråd (FBOR)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forsvarets boligråd (FBOR)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forsvarets boligråd (FBOR)
Utvalgsnummer: 17021000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 16.12.1975 av Forsvarsdepartementet
Mandat:
Forsvarets boligråd skal være et rådgivende organ fordepartementet og kontaktledd mellom personellets organisasjoner ogadministrasjon.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forsvarsdepartementet 11 0 7 4000 Vedkommende departement
1981 Forsvarsdepartementet 11 10 4 5000 Vedkommende departement
1982 Forsvarsdepartementet 0 0 4 5000 Vedkommende departement
1983 Forsvarsdepartementet 0 0 4 6700 Vedkommende departement
1984 Forsvarsdepartementet 0 0 2 5800 Vedkommende departement
1985 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Forsvarsdepartementet 0 0 4 0 Vedkommende departement
1987 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0
1988 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0
1989 Forsvarsdepartementet 0 0 4 4867
1990 Forsvarsdepartementet 0 0 2 1
1991 Forsvarsdepartementet 0 0 3 1057
1992 Forsvarsdepartementet 11 10 18 3600
1993 Forsvarsdepartementet 11 10 0 0
1994 Forsvarsdepartementet 11 10 5 0
1995 Forsvarsdepartementet 11 10 4 800
1996 Forsvarsdepartementet 11 10 4 720
1997 Forsvarsdepartementet 11 10 0 0
2002 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Eivind Vatn 1 301 Direktør Av departement 1976 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Olav W. Ølness 1 301 Oberstløytnant Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Øystein Nordås 1 211 Kaptein Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Rolf Kristiansen 1 219 Oberst Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Odd T. Fjeld 1 231 Kommandørkaptein Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Arve Lindahl 1 231 Sekretær Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Kjell Hattvang 1 301 Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Øyvind Wold 1 301 Overingeniør Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Finn Carlsen 1 301 Teknisk Direktør Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Ole Jørgen Bjørnstad 1 301 Underdirektør Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Gerd Kvernmo 2 1924 Lærer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Hans Halsebø 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Odd N. Glosli 1 219 Oberstløytnant Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Kåre Tunstad 1 219 Oberstløytnant Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Arne Grønsholt 1 231 Kontorsjef Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Torstein Sand 1 301 Førstesekretær Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Grov 1 301 Konsulent Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Per Erik Bue 1 301 Major Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Kaare Ø. Waale 1 604 Løytnant Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Johan Lohne 1 717 Sekretær Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Gerd Sollid 2 1922 Kontorassistent Av departement 1980
1981 Vanlig medlem Tor Georg Monsen 1 1243 Kommandør Ii Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gerd Sollid 2 1922 Kontorassistent Av departement 1980
1982 Vanlig varamedlem Gerd Sollid 2 1922 Kontorassistent Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Gerd Sollid 2 1922 Kontorassistent Av departement 1980
1984 Leder Heming Synnevåg 1 301 Generalmajor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Hans Halsebø 1 217 Sjefsingeniør Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Ove Sten Olsen 1 219 Orlogskaptein Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Tor Tandberg 1 220 Kommandør Ii Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Arve Lindahl 1 231 Forbundssekretær Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Arne Grønsholt 1 231 Underdirektør Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Kjell Hattvang 1 301 Konsulent Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Øyvind Wold 1 301 Overingeniør Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Sissel Kværness 2 301 Husmor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Tor A. Jenssen 1 301 Oberst Ii Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Sven-Erik Jensrud 1 217 Oberstløytnant Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Ole Engeskaug 1 219 Oberstløytnant Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Arne Stensrud 1 231 Sjefsingeniør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Torstein Sand 1 301 Førstesekretær Av departement 1976 1984
1984 Vanlig varamedlem Audun Austbø 1 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Tore Ziener 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Odd E. Pedersen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Martin Hjelmervik-Ness 1 1103 Oberstløytnant Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Gerd Sollid 2 1922 Kontorassistent Av departement 1980 1984
1985 Leder Heming Synnevåg 1 301 Generalmajor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ove Sten Olsen 1 219 Orlogskaptein Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Tor Tandberg 1 220 Kommandør Ii Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Sissel Kværness 2 301 Husmor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Tor A. Jenssen 1 301 Oberst Ii Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Sven-Erik Jensrud 1 217 Oberstløytnant Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ole Engeskaug 1 219 Oberstløytnant Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Arne Stensrud 1 231 Sjefsingeniør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Audun Austbø 1 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Tore Ziener 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Odd E. Pedersen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Martin Hjelmervik-Ness 1 1103 Oberstløytnant Av departement 1984
1986 Leder Heming Synnevåg 1 301 Generalmajor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Ove Sten Olsen 1 219 Orlogskaptein Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Tor Tandberg 1 220 Kommandør Ii Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Sissel Kværness 2 301 Husmor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Tor A. Jenssen 1 301 Oberst Ii Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Sven-Erik Jensrud 1 217 Oberstløytnant Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Ole Engeskaug 1 219 Oberstløytnant Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Arne Stensrud 1 231 Sjefsingeniør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Audun Austbø 1 301 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Tore Ziener 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Odd E. Pedersen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Martin Hjelmervik-Ness 1 1103 Oberstløytnant Av departement 1984
1987 Leder Heming Synnevåg 1 301 Generalmajor Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Ove Sten Olsen 1 219 Orlogskaptein Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Tor Tandberg 1 220 Kommandør Ii Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Jan Bråten 1 228 Formann Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Sissel Kværness 2 301 Husmor Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Tor A. Jenssen 1 301 Oberst Ii Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Sven-Erik Jensrud 1 217 Oberstløytnant Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Ole Engeskaug 1 219 Oberstløytnant Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Arne Stensrud 1 231 Sjefsingeniør Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Audun Austbø 1 301 Konsulent Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Tore Ziener 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Odd E. Pedersen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Martin Hjelmervik-Ness 1 1103 Oberstløytnant Av departement 1984
1988 Leder Carl August Bjurstedt 1 220 Generalmajor Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Harald Mallaug 1 213 Kommandørkaptei Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Oddhild Borge 2 217 Nestformann Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Morten Buan 1 219 Leder Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Tor Tandberg 1 220 Kommandør Ii Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Roald Stokken 1 230 Avdelingsingeni Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Sissel Kværness 2 301 Husmor Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Jan Birger Dalen 1 301 Kommandør Ii Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Olav Brekke 1 401 Avdelingsingeni Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Per Kulstad 1 401 Major Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Sven-Erik Jensrud 1 217 Oberstløytnant Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Erling Gulbrandsen 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Arve Lindahl 1 231 Major Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Kjell Kvam 1 233 Major Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Roy Hansen 1 235 Sekretær Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Sissel Lyshaug 2 301 Konsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Rolf J. Nilsen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1988
1989 Leder Carl August Bjurstedt 1 220 Generalmajor Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Oddhild Borge 2 217 Nestformann Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Olav Brekke 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Morten Buan 1 219 Leder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Roald Stokken 1 230 Avdelingsingeni Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Kjell Kvam 1 233 Major Av departement 1988 1989
1989 Vanlig medlem Jan Birger Dalen 1 301 Kommandør Ii Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Per Kulstad 1 401 Major Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Erling Gulbrandsen 1 217 Avdelingsingeni Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Arve Lindahl 1 231 Major Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Håkon Bjørklund 1 237 Organisasjonsse Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Tore Ziener 1 301 Kontorsjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Rolf J. Nilsen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Sissel Lyshaug 2 301 Sekretær Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Aasheim 1 604 Major Av departement 1989
1990 Leder Cato Bjørn Gravdahl 1 219 Generalmajor Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Vigdis Berg Søreng 2 136 Sambandsleder Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Oddhild Borge 2 217 Nestformann Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Olav Brekke 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Morten Buan 1 219 Leder Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Roald Stokken 1 230 Avdelingsingeni Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Dag Hogstad 1 230 Generalsekretær Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Jan Birger Dalen 1 301 Kommandør Ii Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Per Kulstad 1 401 Major Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Erling Gulbrandsen 1 217 Avdelingsingeniør Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Tove Sveen 2 219 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Arve Lindahl 1 231 Major Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Håkon Bjørklund 1 237 Organisasjonsse Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Tore Ziener 1 301 Kontorsjef Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Rolf J. Nilsen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Sissel Lyshaug 2 301 Sekretær Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Aasheim 1 604 Major Av departement 1989
1991 Leder Cato Bjørn Gravdahl 1 219 Generalmajor Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Vigdis Berg Søreng 2 136 Sambandsleder Av departement 1990 1992
1991 Vanlig medlem Oddhild Borge 2 217 Nestformann Av departement 1988 1992
1991 Vanlig medlem Olav Brekke 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Morten Buan 1 219 Leder Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Tor Tandberg 1 220 Kommandør Ii Av departement 1984 1992
1991 Vanlig medlem Roald Stokken 1 230 Avdelingsingeni Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Dag Hogstad 1 230 Generalsekretær Av departement 1990 1992
1991 Vanlig medlem Arne Grønsholt 1 231 Underdirektør Av departement 1976 1992
1991 Vanlig medlem Arne Stensrud 1 231 Sjefsingeniør Av departement 1984 1992
1991 Vanlig medlem Jan Birger Dalen 1 301 Kommandør Ii Av departement 1988 1992
1991 Vanlig medlem Per Kulstad 1 401 Major Av departement 1988 1992
1991 Vanlig medlem Torgrim Alterskjær 1 412 Seksjonsle Av departement 1991 1992
1991 Vanlig varamedlem Erling Gulbrandsen 1 217 Avdelingsingeni Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Tove Sveen 2 219 Konsulent Av departement 1990 1992
1991 Vanlig varamedlem Arve Lindahl 1 231 Major Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Håkon Bjørklund 1 237 Leder Av departement 1988 1992
1991 Vanlig varamedlem Tore Ziener 1 301 Kontorsjef Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Rolf J. Nilsen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Sissel Lyshaug 2 301 Sekretær Av departement 1988 1992
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Aasheim 1 604 Major Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Heidi Krøke 2 1201 Løytnant Av departement 1991 1992
1991 Vanlig varamedlem Gerd Sollid 2 1922 Kontorassistent Av departement 1980 1992
1992 Leder Cato Bjørn Gravdahl 1 219 Generalmajor Av departement 1990
1992 Leder Sven Arnljot Sved 1 401 Generalmajor Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Vigdis Berg Søreng 2 136 Sambandsleder Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Oddhild Borge 2 217 Formann Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Olav Brekke 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Harald M. Nafstad 1 219 Kaptein Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Tor Tandberg 1 220 Kommandør Ii Av departement 1984 1992
1992 Vanlig medlem Dag Hogstad 1 230 Generalsekretær Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Arne Grønsholt 1 231 Underdirektør Av departement 1976 1992
1992 Vanlig medlem Arne Stensrud 1 231 Sjefsingeniør Av departement 1984 1992
1992 Vanlig medlem Jan Birger Dalen 1 301 Kommandør Ii Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Tove Bøe 2 301 Husmor Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Per Kulstad 1 401 Oberstløytnant Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Torgrim Alterskjær 1 412 Seksjonsleder Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Tove Sveen 2 219 Konsulent Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Unni Korstvedt 2 220 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Frank Andersen 1 220 Oberstløytnant Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Håkon Bjørklund 1 237 Leder Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Sissel Lyshaug 2 301 Sekretær Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Jens Petter Kristoffersen 1 301 Major Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Oddmund Kristian Olsen 1 532 Major Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Aasheim 1 604 Oberstløytnant Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Heidi Krøke 2 1201 Løytnant Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Gerd Sollid 2 1922 Kontorassistent Av departement 1980 1992
1993 Leder Sven Arnljot Sved 1 605 Generalmajor Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Harald M. Nafstad 1 219 Kaptein Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Edel Tellefsen 2 235 Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Tove Bøe 2 301 Husmor Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Martin Gamnes 1 301 Kommandør Ii Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Jan Eide 1 301 Oberst Ii Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Nils Sten 1 1714 Organisasjonsse Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Unni Korstvedt 2 220 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Frank Andersen 1 220 Oberstløytnant Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Jens Petter Kristoffersen 1 301 Major Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Oddmund Kristian Olsen 1 532 Major Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Aasheim 1 604 Oberstløytnant Av departement 1989
1994 Leder Sven Arnljot Sved 1 605 Generalmajor Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Harald M. Nafstad 1 219 Kaptein Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Sylvi Krogsæter 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Edel Tellefsen 2 235 Husmor Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Martin Gamnes 1 301 Kommandør Ii Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Jan Eide 1 301 Oberst Ii Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Per Kulstad 1 401 Oberstløytnant Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Wenche Bjerknes 2 604 Kokk Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Øyvind Nyløkken 1 707 Organisasjonsse Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Nils Sten 1 1714 Organisasjonsse Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Bernhard Nielsen 1 211 Teamleder Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Unni Korstvedt 2 220 Førstekonsulent Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Frank Andersen 1 220 Oberstløytnant Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Jens Petter Kristoffersen 1 301 Major Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Arne Johansen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Oddmund Kristian Olsen 1 532 Major Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Aasheim 1 604 Oberstløytnant Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Arne Waler 1 627 Fagarbeider Av departement 1994
1995 Leder Sven Arnljot Sved 1 605 Generalmajor Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Sylvi Krogsæter 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Edel Tellefsen 2 235 Husmor Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Martin Gamnes 1 301 Kommandør Ii Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Jan Eide 1 301 Oberst Ii Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Per Kulstad 1 401 Oberstløytnant Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Wenche Bjerknes 2 604 Kokk Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Øyvind Nyløkken 1 707 Organisasjonsse Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Dan Sørensen 1 Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Bernhard Nielsen 1 211 Teamleder Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Unni Korstvedt 2 220 Førstekonsulent Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Frank Andersen 1 220 Oberstløytnant Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Jens Petter Kristoffersen 1 301 Major Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Arne Johansen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Aasheim 1 604 Oberstløytnant Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Arne Waler 1 627 Fagarbeider Av departement 1994
1996 Leder Sven Arnljot Sved 1 605 Generalmajor Av departement 1992 1996
1996 Vanlig medlem Bernhard Lie Nielsen 1 211 Teamleder Av departement 1994 1996
1996 Vanlig medlem Sylvi Krogsæter 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1994 1996
1996 Vanlig medlem Edel Tellefsen 2 301 Husmor Av departement 1993 1996
1996 Vanlig medlem Martin Gamnes 1 301 Kommandør Ii Av departement 1993 1996
1996 Vanlig medlem Jan Eide 1 301 Oberst Ii Av departement 1993 1996
1996 Vanlig medlem John G. Aspholt 1 301 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Tod Faye-Schjøll 1 301 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Stig Rune Reese 1 301 Generalsekretær Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Per Kulstad 1 401 Oberstløytnant Av departement 1994 1996
1996 Vanlig medlem Wenche Bjerknes 2 604 Kokk Av departement 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Ståle Tangestuen 1 101 Førstekonsulent Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Frank Andersen 1 220 Oberstløytnant Av departement 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Arne Johansen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Tomas Edvardsen 1 301 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Roger Aanonsen 1 301 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Jan Erik Hjelde 1 301 Orlogskaptein Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Arne Waler 1 627 Fagarbeider Av departement 1994 1996
1996 Vanlig varamedlem Heidi Krøke 2 1201 Løytnant Av departement 1991 1996
1996 Vanlig varamedlem Gerd Sollid 2 1922 Kontorassistent Av departement 1980 1996
1997 Vanlig medlem John G. Aspholt 1 301 Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Tod Faye-Schjøll 1 301 Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Stig Rune Reese 1 301 Generalsekretær Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Ståle Tangestuen 1 101 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Tomas Edvardsen 1 301 Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Roger Aanonsen 1 301 Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Jan Erik Hjelde 1 301 Orlogskaptein Av departement 1996
2002 Barbro Farbro
2002 Else Margrethe Hartmann
2002 Tor Kvalheim
2002 Haakon Pedersen
2002 Hans Petter Kirkhus Førstekonsulent
2002 Trond Viggo Opdal Kaptein
2002 Øystein Hansen Kommandørkaptein
2002 Terje Ward-Johansen Oberstløytnant
2002 Ragnar Dahl Orlogskaptein
2002 Kim Johnsen Sambandsleder
2002 Wilhelm Larsen 301
2002 Roger Aanonsen 301
2002 Geir Thomassen 301 Førstekonsulent
2002 Jan Erik Hjelde 301 Orlogskaptein
2002 Gerd Sollid 1922 Kontorassistent
2002 Leder Sven Arnljot Sved 605 Generalmajor