Riksskattenemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Riksskattenemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Riksskattenemnda
Utvalgsnummer: 16052000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1983
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1983 ved kongelig resolusjon i henhold til Ligningslovenparagraf 2-3 (Lov av 13. juni 1980).
Mandat:
Riksskattenemnda består av 1 formann og 4 medlemmer og 5varamedlemmer, oppført i den rekkefølge de skal innkalles. Samtligeoppnevnes av Kongen for 4 år av gangen. Nemnda er den øversteankeinstans for rikets ligningsvesen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage- eller ankeinstans
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Finans- og tolldepartementet 5 5 1 41925 Annen instans
1985 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 88276 Annen instans
1986 Finans- og tolldepartementet 5 5 3 51000 Annen instans
1987 Finans- og tolldepartementet 5 5 3 42090
1988 Finans- og tolldepartementet 5 5 2 55322
1989 Finans- og tolldepartementet 5 5 2 61796
1990 Finans- og tolldepartementet 5 5 5 65690
1991 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 60000
1992 Finans- og tolldepartementet 5 5 3 61250
1993 Finans- og tolldepartementet 5 5 0 0
1994 Finans- og tolldepartementet 5 5 3 74005
1995 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 67523
1996 Finans- og tolldepartementet 5 5 0 0
1997 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 61750
2002 Finansdepartementet 5 438042
2003 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Leder Edgar Johannesen 1 301 Direktør I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Gerd Kirste 2 219 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Johan Østby 1 427 Journalist I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Hans Nordahl-Jensen 1 1804 Sekretær I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Inger Gabrielsen 2 301 Forsker I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Bjørg Hermansen 2 1103 Administrasjonsse I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Arne Reitan 1 1103 Regnskapskonsulen I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Halvard N. Sveen 1 1106 Finansrådmann I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Jan B. Reiding 1 2012 Bedriftsøkonom I statsråd 1984
1985 Leder Edgar Johannesen 1 301 Direktør I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Gerd Kirste 2 219 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Johan Østby 1 427 Journalist I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Hans Nordahl-Jensen 1 1804 Sekretær I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Inger Gabrielsen 2 301 Forsker I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Bjørg Hermansen 2 1103 Administrasjonsse I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Arne Reitan 1 1103 Regnskapskonsulen I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Halvard N. Sveen 1 1106 Finansrådmann I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Jan B. Reiding 1 2012 Bedriftsøkonom I statsråd 1984
1986 Leder Edgar Johannesen 1 301 Direktør I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Gerd Kirste 2 219 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Johan Østby 1 427 Journalist I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Hans Nordahl-Jensen 1 1804 Distriktssekretær I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Inger Gabrielsen 2 301 Forsker I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Bjørg Hermansen 2 1103 Kommunalråd I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Arne Reitan 1 1103 Regnskapskonsulen I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Halvard N. Sveen 1 1106 Finansrådmann I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Jan B. Reiding 1 2012 Bedriftsøkonom I statsråd 1984
1987 Leder Edgar Johannesen 1 301 Direktør I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Gerd Kirste 2 219 Fhv. Stortingsr I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 230 Pensjonist I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Johan Østby 1 427 Journalist I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Hans Nordahl-Jensen 1 1804 Distriktssekret I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Inger Gabrielsen 2 301 Forsker I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Bjørg Hermansen 2 1103 Kommunalråd I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Arne Reitan 1 1103 Regnskapskonsul I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Halvard N. Sveen 1 1106 Banksjef I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Jan B. Reiding 1 2012 Bedriftsøkonom I statsråd 1984
1988 Leder Olav T. Laake 1 1103 Byrettsdommer Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Gerd Kirste 2 219 Fhv. Stortingsr I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 230 Pensjonist I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig medlem Edgar Johannesen 1 301 Direktør I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig medlem Johan Østby 1 427 Journalist I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig medlem Hans Nordahl-Jensen 1 1804 Distriktssekret I statsråd 1984
1988 Vanlig varamedlem Inger Gabrielsen 2 301 Forsker I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Reidun Winther 2 520 Lærer Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Bjørg Hermansen 2 1103 Kommunalråd I statsråd 1984
1988 Vanlig varamedlem Arne Reitan 1 1103 Regnskapskonsul I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Halvard N. Sveen 1 1106 Banksjef I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Jan B. Reiding 1 2012 Bedriftsøkonom I statsråd 1984 1988
1989 Leder Olav T. Laake 1 1103 Byrettsdommer Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Reidun Winther 2 520 Lærer Av departement 1988
1990 Leder Olav T. Laake 1 1103 Byrettsjustitia Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Reidun Winther 2 520 Lærer Av departement 1988
1991 Leder Olav T. Laake 1 1103 Byrettsjustitia Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Reidun Winther 2 520 Lærer Av departement 1988
1992 Leder Olav T. Laake 1 1103 Byrettsjustitia Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Gerd Kirste 2 219 Fhv. Stortingsr I statsråd 1984 1992
1992 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1984 1992
1992 Vanlig medlem Edgar Johannesen 1 301 Direktør I statsråd 1984 1992
1992 Vanlig medlem Johan Østby 1 427 Journalist I statsråd 1984 1992
1992 Vanlig varamedlem Inger Gabrielsen 2 301 Forsker I statsråd 1984 1992
1992 Vanlig varamedlem Reidun Winther 2 520 Lærer Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Arne Reitan 1 1103 Regnskapskonsul I statsråd 1984 1992
1992 Vanlig varamedlem Halvard N. Sveen 1 1106 Banksjef I statsråd 1984 1992
1992 Vanlig varamedlem Jan B. Reiding 1 2012 Bedriftsøkonom I statsråd 1984 1992
1996 Leder Olav T. Laake 1 1103 Byrettsjustitia I statsråd 1988 1996
1996 Vanlig medlem Einar Langseth 1 I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Knut Njøs 1 102 I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Astrid Østbø 2 301 I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Jenny Sevaldson 2 301 Advokat I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Arne Reitan 1 1103 Regnskapskonsul I statsråd 1984 1996
1996 Vanlig varamedlem Mariann Andersen 2 301 Advokat I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Reidun Winther 2 520 Lærer Av departement 1988 1996
1996 Vanlig varamedlem Halvard N. Sveen 1 1106 Banksjef I statsråd 1984 1996
1996 Vanlig varamedlem Jan B. Reiding 1 2012 Bedriftsøkonom I statsråd 1984 1996
1997 Vanlig medlem Knut Njøs 1 102 I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Astrid Østbø 2 301 I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Jenny Sevaldson 2 301 Advokat I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Einar Langseth 1 301 I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Mariann Andersen 2 301 Advokat I statsråd 1996
2002 Knut Njøs 105 Advokat
2002 Mariann Andersen 301 Advokat
2002 Einar Langseth 301 Advokat
2002 Jenny Paaske Sevaldson 301 Advokat
2002 Astrid Røhmen Langaas 301 Tingrettsdommer
2002 Reidun Green Winther 520 Lærer
2002 Arne Reitan 1103 Regnskapskonsulent
2002 Halvard N. Sveen 1106 Banksjef
2002 Jan B. Reiding 2012 Bedriftsøkonom
2002 Leder Olav T. Laake 1103 Byrettsjustitiarius
2003 Mariann Andersen Advokat
2003 Einar Langseth Advokat
2003 Knut Njøs Advokat
2003 Jenny Paaske Sevaldson Advokat
2003 Halvard N. Sveen Banksjef
2003 Jan B. Reiding Bedriftsøkonom
2003 Reidun Green Winther Lærer
2003 Arne Reitan Regnskapskonsulent
2003 Astrid Røhmen Langaas Tingrettsdommer
2003 Leder Olav T. Laake Byrettsjustitiarius