Riksskattestyret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Riksskattestyret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Riksskattestyret
Utvalgsnummer: 16015000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1913
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 1913 av departementet i henhold til stortingsvedtak. ihenhold til lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 18.august 1911, paragraf 104.
Mandat:
Styret består av en direktør som leder og 4 medlemmer hvorav 3oppnevnes av Stortinget og 1 av Kongen.Riksskattestyret er den øverste instans for rikets ligningsvesen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 5 0 5 37000 Annen instans
1981 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 29320 Annen instans
1982 Finans- og tolldepartementet 5 5 2 36679 Annen instans
1983 Finans- og tolldepartementet 5 5 2 32946 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Erling Ree-Pedersen 1 104 Skattedirektør 1976
1980 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd
1980 Vanlig medlem Leif Skau 1 301 Sekretær Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Inger Gabrielsen 2 219 Forsker I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Odd Hagen 1 301 Direktør 1977
1980 Vanlig varamedlem Øyvind A. Jansen 1 1103 Personalsjef Av instans utenfor departement
1981 Leder Erling Ree-Pedersen 1 104 Skattedirektør 1976
1981 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd
1981 Vanlig medlem Leif Skau 1 301 Sekretær Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Inger Gabrielsen 2 219 Forsker I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Odd Hagen 1 301 Direktør 1977
1981 Vanlig varamedlem Øyvind A. Jansen 1 1103 Personalsjef Av instans utenfor departement
1982 Leder Willy Ovesen 1 301 Skattedirektør I statsråd 1982 1982
1983 Leder Willy Ovesen 1 301 Skattedirektør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Gerd Kirste 2 219 Husmor I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Edgar Johannesen 1 301 Direktør Av Stortinget 1975 1983
1983 Vanlig medlem Leif Skau 1 301 Sekretær Av Stortinget 1979 1983
1983 Vanlig medlem Hans Nordahl-Jensen 1 1804 Sekretær Av Stortinget 1971 1983
1983 Vanlig varamedlem Inger Gabrielsen 2 219 Forsker I statsråd 1975 1983
1983 Vanlig varamedlem Øyvin Dokken 1 237 Tiltakssjef Av Stortinget 1967 1983
1983 Vanlig varamedlem Odd Hagen 1 301 Direktør I statsråd 1977
1983 Vanlig varamedlem Per Urdahl 1 301 H.R.Advokat Av Stortinget 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Øyvind A. Jansen 1 1103 Personalsjef Av Stortinget 1975 1983