Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU
Utvalgsnummer: 13013000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 1961 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Leder planleggingen i fredstid av en ekstraordinær reparasjons-anleggs- og byggevirksomhet i krigstid.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 5 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Samferdselsdepartementet 5 5 0 0 Vedkommende departement
1982 Samferdselsdepartementet 5 5 1 8534 Vedkommende departement
1983 Samferdselsdepartementet 5 5 0 0 Vedkommende departement
1984 Samferdselsdepartementet 5 5 2 0 Vedkommende departement
1985 Samferdselsdepartementet 5 5 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Eskild Jensen 1 301 Vegdirektør Av departement
1980 Vanlig medlem Per Lie 1 219 Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Johannes Bernha Havig 1 219 Oberst Av departement
1980 Vanlig medlem Finn Valeur 1 301 Avdelingsdirektør Av departement
1980 Vanlig medlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Odd N. Glosli 1 219 Oberstløytnant Av departement
1980 Vanlig varamedlem Oskar Emil Schi Magnus 1 220 Oberst I Av departement
1980 Vanlig varamedlem Leif Strand 1 230 Kontorsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Trygg Willy Buer 1 233 Opplæringsleder Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement
1981 Leder Eskild Jensen 1 301 Vegdirektør Av departement
1981 Vanlig medlem Per Lie 1 219 Direktør Av departement
1981 Vanlig medlem Johannes Bernha Havig 1 219 Oberst Av departement
1981 Vanlig medlem Finn Valeur 1 301 Avdelingsdirektør Av departement
1981 Vanlig medlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Odd N. Glosli 1 219 Oberstløytnant Av departement
1981 Vanlig varamedlem Oskar Emil Schi Magnus 1 220 Oberst I Av departement
1981 Vanlig varamedlem Leif Strand 1 230 Kontorsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Trygg Willy Buer 1 233 Opplæringsleder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement
1982 Vanlig varamedlem Odd N. Glosli 1 219 Oberstløytnant Av departement 1978 1982
1983 Leder Eskild Jensen 1 301 Vegdirektør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1978 1984
1983 Vanlig varamedlem Oskar Emil Schi Magnus 1 220 Oberst I Av departement 1981
1984 Leder Eskild Jensen 1 301 Vegdirektør Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Erik Flaten 1 219 Sjefsingeniør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1978 1984
1984 Vanlig medlem Ole Christian Englund 1 605 Oberst I Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Oskar Emil Schi Magnus 1 220 Oberst I Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Trond Bakke 1 301 Overingeniør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Wegger Strømmen 1 605 Oberstløytnant Av departement 1984
1985 Leder Eskild Jensen 1 301 Vegdirektør Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Erik Flaten 1 219 Sjefsingeniør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ole Christian Englund 1 605 Oberst I Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Oskar Emil Schi Magnus 1 220 Oberst I Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Trond Bakke 1 301 Overingeniør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Wegger Strømmen 1 605 Oberstløytnant Av departement 1984