Naturskadefondets ankenemnd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Naturskadefondets ankenemnd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Naturskadefondets ankenemnd
Utvalgsnummer: 127
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 2016
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon: Klage
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Landbruksdepartementet
2005 Landbruks- og matdepartementet
2006 Landbruks- og matdepartementet
2007 Landbruks- og matdepartementet
2008 Landbruks- og matdepartementet
2009 Landbruks- og matdepartementet
2010 Landbruks- og matdepartementet
2011 Landbruks- og matdepartementet
2012 Landbruks- og matdepartementet
2013 Landbruks- og matdepartementet
2014 Landbruks- og matdepartementet
2015 Landbruks- og matdepartementet
2016 Landbruks- og matdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Marte Reier 2 0 advokat 01.01.1987 31.12.2015
2004 Siv Bjørklid 2 0 advokat 01.01.1991 31.12.2005
2004 Kjell Martin Sørby 1 0 amanuensis 01.01.1991 28.01.2009
2004 Bjørg Stabell 2 0 førsteamanuensis 01.01.1991 28.01.2009
2004 Bjørn Hovstad 1 0 advokat 01.01.1991 31.12.2016
2004 Aage Stenrød 1 0 avdelingsleder 01.01.1991 31.12.2016
2004 Ann Gunn Edvardsen 2 0 advokat 01.01.1996 31.12.2015
2004 Steinar Tveitnes 1 0 professor 01.01.1996 31.12.2016
2004 Hallvard Berg 1 0 seksjonssjef 01.01.1996 31.12.2016
2005 Marte Reier 2 0 advokat 01.01.1987 31.12.2015
2005 Siv Bjørklid 2 0 advokat 01.01.1991 31.12.2005
2005 Kjell Martin Sørby 1 0 amanuensis 01.01.1991 28.01.2009
2005 Bjørg Stabell 2 0 førsteamanuensis 01.01.1991 28.01.2009
2005 Bjørn Hovstad 1 0 advokat 01.01.1991 31.12.2016
2005 Aage Stenrød 1 0 avdelingsleder 01.01.1991 31.12.2016
2005 Ann Gunn Edvardsen 2 0 advokat 01.01.1996 31.12.2015
2005 Steinar Tveitnes 1 0 professor 01.01.1996 31.12.2016
2005 Hallvard Berg 1 0 seksjonssjef 01.01.1996 31.12.2016
2006 Marte Reier 2 0 advokat 01.01.1987 31.12.2015
2006 Kjell Martin Sørby 1 0 amanuensis 01.01.1991 28.01.2009
2006 Bjørg Stabell 2 0 førsteamanuensis 01.01.1991 28.01.2009
2006 Bjørn Hovstad 1 0 advokat 01.01.1991 31.12.2016
2006 Aage Stenrød 1 0 avdelingsleder 01.01.1991 31.12.2016
2006 Ann Gunn Edvardsen 2 0 advokat 01.01.1996 31.12.2015
2006 Steinar Tveitnes 1 0 professor 01.01.1996 31.12.2016
2006 Hallvard Berg 1 0 seksjonssjef 01.01.1996 31.12.2016
2006 Marit Eriksson 2 0 advokat 01.01.2006 31.12.2016
2006 Ole Øyvind Moen 1 0 sivilingeniør 01.01.2006 31.12.2016
2007 Marte Reier 2 0 advokat 01.01.1987 31.12.2015
2007 Kjell Martin Sørby 1 0 amanuensis 01.01.1991 28.01.2009
2007 Bjørg Stabell 2 0 førsteamanuensis 01.01.1991 28.01.2009
2007 Bjørn Hovstad 1 0 advokat 01.01.1991 31.12.2016
2007 Aage Stenrød 1 0 avdelingsleder 01.01.1991 31.12.2016
2007 Ann Gunn Edvardsen 2 0 advokat 01.01.1996 31.12.2015
2007 Steinar Tveitnes 1 0 professor 01.01.1996 31.12.2016
2007 Hallvard Berg 1 0 seksjonssjef 01.01.1996 31.12.2016
2007 Marit Eriksson 2 0 advokat 01.01.2006 31.12.2016
2007 Ole Øyvind Moen 1 0 sivilingeniør 01.01.2006 31.12.2016
2008 Marte Reier 2 0 advokat 01.01.1987 31.12.2015
2008 Kjell Martin Sørby 1 0 amanuensis 01.01.1991 28.01.2009
2008 Bjørg Stabell 2 0 førsteamanuensis 01.01.1991 28.01.2009
2008 Bjørn Hovstad 1 0 advokat 01.01.1991 31.12.2016
2008 Aage Stenrød 1 0 avdelingsleder 01.01.1991 31.12.2016
2008 Ann Gunn Edvardsen 2 0 advokat 01.01.1996 31.12.2015
2008 Steinar Tveitnes 1 0 professor 01.01.1996 31.12.2016
2008 Hallvard Berg 1 0 seksjonssjef 01.01.1996 31.12.2016
2008 Marit Eriksson 2 0 advokat 01.01.2006 31.12.2016
2008 Ole Øyvind Moen 1 0 sivilingeniør 01.01.2006 31.12.2016
2009 Marte Reier 2 0 advokat 01.01.1987 31.12.2015
2009 Kjell Martin Sørby 1 0 amanuensis 01.01.1991 28.01.2009
2009 Bjørg Stabell 2 0 førsteamanuensis 01.01.1991 28.01.2009
2009 Bjørn Hovstad 1 0 advokat 01.01.1991 31.12.2016
2009 Aage Stenrød 1 0 avdelingsleder 01.01.1991 31.12.2016
2009 Ann Gunn Edvardsen 2 0 advokat 01.01.1996 31.12.2015
2009 Steinar Tveitnes 1 0 professor 01.01.1996 31.12.2016
2009 Hallvard Berg 1 0 seksjonssjef 01.01.1996 31.12.2016
2009 Marit Eriksson 2 0 advokat 01.01.2006 31.12.2016
2009 Ole Øyvind Moen 1 0 sivilingeniør 01.01.2006 31.12.2016
2010 Marte Reier 2 0 advokat 01.01.1987 31.12.2015
2010 Bjørn Hovstad 1 0 advokat 01.01.1991 31.12.2016
2010 Aage Stenrød 1 0 avdelingsleder 01.01.1991 31.12.2016
2010 Ann Gunn Edvardsen 2 0 advokat 01.01.1996 31.12.2015
2010 Steinar Tveitnes 1 0 professor 01.01.1996 31.12.2016
2010 Hallvard Berg 1 0 seksjonssjef 01.01.1996 31.12.2016
2010 Marit Eriksson 2 0 advokat 01.01.2006 31.12.2016
2010 Ole Øyvind Moen 1 0 sivilingeniør 01.01.2006 31.12.2016
2011 Marte Reier 2 0 advokat 01.01.1987 31.12.2015
2011 Bjørn Hovstad 1 0 advokat 01.01.1991 31.12.2016
2011 Aage Stenrød 1 0 avdelingsleder 01.01.1991 31.12.2016
2011 Ann Gunn Edvardsen 2 0 advokat 01.01.1996 31.12.2015
2011 Steinar Tveitnes 1 0 professor 01.01.1996 31.12.2016
2011 Hallvard Berg 1 0 seksjonssjef 01.01.1996 31.12.2016
2011 Marit Eriksson 2 0 advokat 01.01.2006 31.12.2016
2011 Ole Øyvind Moen 1 0 sivilingeniør 01.01.2006 31.12.2016
2011 Tore Krogstad 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2016
2012 Marte Reier 2 0 advokat 01.01.1987 31.12.2015
2012 Bjørn Hovstad 1 0 advokat 01.01.1991 31.12.2016
2012 Aage Stenrød 1 0 avdelingsleder 01.01.1991 31.12.2016
2012 Ann Gunn Edvardsen 2 0 advokat 01.01.1996 31.12.2015
2012 Steinar Tveitnes 1 0 professor 01.01.1996 31.12.2016
2012 Hallvard Berg 1 0 seksjonssjef 01.01.1996 31.12.2016
2012 Marit Eriksson 2 0 advokat 01.01.2006 31.12.2016
2012 Ole Øyvind Moen 1 0 sivilingeniør 01.01.2006 31.12.2016
2012 Tore Krogstad 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2016
2013 Marte Reier 2 0 advokat 01.01.1987 31.12.2015
2013 Bjørn Hovstad 1 0 advokat 01.01.1991 31.12.2016
2013 Aage Stenrød 1 0 avdelingsleder 01.01.1991 31.12.2016
2013 Ann Gunn Edvardsen 2 0 advokat 01.01.1996 31.12.2015
2013 Steinar Tveitnes 1 0 professor 01.01.1996 31.12.2016
2013 Hallvard Berg 1 0 seksjonssjef 01.01.1996 31.12.2016
2013 Marit Eriksson 2 0 advokat 01.01.2006 31.12.2016
2013 Ole Øyvind Moen 1 0 sivilingeniør 01.01.2006 31.12.2016
2013 Tore Krogstad 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2016
2014 Marte Reier 2 0 advokat 01.01.1987 31.12.2015
2014 Bjørn Hovstad 1 0 advokat 01.01.1991 31.12.2016
2014 Aage Stenrød 1 0 avdelingsleder 01.01.1991 31.12.2016
2014 Ann Gunn Edvardsen 2 0 advokat 01.01.1996 31.12.2015
2014 Steinar Tveitnes 1 0 professor 01.01.1996 31.12.2016
2014 Hallvard Berg 1 0 seksjonssjef 01.01.1996 31.12.2016
2014 Marit Eriksson 2 0 advokat 01.01.2006 31.12.2016
2014 Ole Øyvind Moen 1 0 sivilingeniør 01.01.2006 31.12.2016
2014 Tore Krogstad 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2016
2015 Marte Reier 2 0 advokat 01.01.1987 31.12.2015
2015 Bjørn Hovstad 1 0 advokat 01.01.1991 31.12.2016
2015 Aage Stenrød 1 0 avdelingsleder 01.01.1991 31.12.2016
2015 Ann Gunn Edvardsen 2 0 advokat 01.01.1996 31.12.2015
2015 Steinar Tveitnes 1 0 professor 01.01.1996 31.12.2016
2015 Hallvard Berg 1 0 seksjonssjef 01.01.1996 31.12.2016
2015 Marit Eriksson 2 0 advokat 01.01.2006 31.12.2016
2015 Ole Øyvind Moen 1 0 sivilingeniør 01.01.2006 31.12.2016
2015 Tore Krogstad 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2016
2016 Bjørn Hovstad 1 0 advokat 01.01.1991 31.12.2016
2016 Aage Stenrød 1 0 avdelingsleder 01.01.1991 31.12.2016
2016 Steinar Tveitnes 1 0 professor 01.01.1996 31.12.2016
2016 Hallvard Berg 1 0 seksjonssjef 01.01.1996 31.12.2016
2016 Marit Eriksson 2 0 advokat 01.01.2006 31.12.2016
2016 Ole Øyvind Moen 1 0 sivilingeniør 01.01.2006 31.12.2016
2016 Tore Krogstad 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2016
2016 Cathrin Welle-Smidt 2 1384 advokat 01.01.2016 31.12.2016
2016 Trine Buttingsrud Mathiesen 2 3511 advokat 01.01.2016 31.12.2016