Styret i Naturskadefondet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i Naturskadefondet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i Naturskadefondet
Utvalgsnummer: 125
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 2016
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon: Styre for ordinært forvaltningsorgan
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Landbruksdepartementet
2005 Landbruks- og matdepartementet
2006 Landbruks- og matdepartementet
2007 Landbruks- og matdepartementet
2008 Landbruks- og matdepartementet
2009 Landbruks- og matdepartementet
2010 Landbruks- og matdepartementet
2011 Landbruks- og matdepartementet
2012 Landbruks- og matdepartementet
2013 Landbruks- og matdepartementet
2014 Landbruks- og matdepartementet
2015 Landbruks- og matdepartementet
2016 Landbruks- og matdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 August Johan Vonheim 1 0 undervisningsinspektør 01.01.1972 31.12.2005
2004 Kari Kjølstad Tenden 2 0 husmor 01.01.1982 31.12.2005
2004 Arne Bergland 1 0 rektor 01.01.1982 31.12.2016
2004 Johan J. Julke 1 0 jordbrukssjef 01.01.1991 31.12.2016
2004 Per Arne Skjeflo 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2004 Åse Egeland 2 0 landbruksdirektør 01.01.2000 31.12.2016
2004 Kjersti Flåthen 2 0 underdirektør 01.01.2002 31.12.2005
2004 Anne Kathrine Slungård 2 368 Adm. direktør 01.01.1996 31.12.2005
2005 August Johan Vonheim 1 0 undervisningsinspektør 01.01.1972 31.12.2005
2005 Kari Kjølstad Tenden 2 0 husmor 01.01.1982 31.12.2005
2005 Arne Bergland 1 0 rektor 01.01.1982 31.12.2016
2005 Johan J. Julke 1 0 jordbrukssjef 01.01.1991 31.12.2016
2005 Per Arne Skjeflo 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2005 Åse Egeland 2 0 landbruksdirektør 01.01.2000 31.12.2016
2005 Kjersti Flåthen 2 0 underdirektør 01.01.2002 31.12.2005
2005 Anne Kathrine Slungård 2 368 Adm. direktør 01.01.1996 31.12.2005
2006 Arne Bergland 1 0 rektor 01.01.1982 31.12.2016
2006 Johan J. Julke 1 0 jordbrukssjef 01.01.1991 31.12.2016
2006 Per Arne Skjeflo 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2006 Åse Egeland 2 0 landbruksdirektør 01.01.2000 31.12.2016
2006 Bror Yngve Rahm 1 0 prosjektansvarlig 01.01.2006 31.12.2016
2006 Turid Mette Nilsen 2 1283 underdirektør 01.01.2006 31.12.2015
2006 Andreas Kjær 1 3960 strategisk rådgiver 01.01.2006 31.12.2016
2006 Kristin Marie Sørheim 2 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2007 Arne Bergland 1 0 rektor 01.01.1982 31.12.2016
2007 Johan J. Julke 1 0 jordbrukssjef 01.01.1991 31.12.2016
2007 Per Arne Skjeflo 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2007 Åse Egeland 2 0 landbruksdirektør 01.01.2000 31.12.2016
2007 Bror Yngve Rahm 1 0 prosjektansvarlig 01.01.2006 31.12.2016
2007 Turid Mette Nilsen 2 1283 underdirektør 01.01.2006 31.12.2015
2007 Andreas Kjær 1 3960 strategisk rådgiver 01.01.2006 31.12.2016
2007 Kristin Marie Sørheim 2 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2008 Arne Bergland 1 0 rektor 01.01.1982 31.12.2016
2008 Johan J. Julke 1 0 jordbrukssjef 01.01.1991 31.12.2016
2008 Per Arne Skjeflo 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2008 Åse Egeland 2 0 landbruksdirektør 01.01.2000 31.12.2016
2008 Bror Yngve Rahm 1 0 prosjektansvarlig 01.01.2006 31.12.2016
2008 Turid Mette Nilsen 2 1283 underdirektør 01.01.2006 31.12.2015
2008 Andreas Kjær 1 3960 strategisk rådgiver 01.01.2006 31.12.2016
2008 Kristin Marie Sørheim 2 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2009 Arne Bergland 1 0 rektor 01.01.1982 31.12.2016
2009 Johan J. Julke 1 0 jordbrukssjef 01.01.1991 31.12.2016
2009 Per Arne Skjeflo 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2009 Åse Egeland 2 0 landbruksdirektør 01.01.2000 31.12.2016
2009 Bror Yngve Rahm 1 0 prosjektansvarlig 01.01.2006 31.12.2016
2009 Turid Mette Nilsen 2 1283 underdirektør 01.01.2006 31.12.2015
2009 Andreas Kjær 1 3960 strategisk rådgiver 01.01.2006 31.12.2016
2009 Kristin Marie Sørheim 2 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2010 Arne Bergland 1 0 rektor 01.01.1982 31.12.2016
2010 Johan J. Julke 1 0 jordbrukssjef 01.01.1991 31.12.2016
2010 Per Arne Skjeflo 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2010 Åse Egeland 2 0 landbruksdirektør 01.01.2000 31.12.2016
2010 Bror Yngve Rahm 1 0 prosjektansvarlig 01.01.2006 31.12.2016
2010 Turid Mette Nilsen 2 1283 underdirektør 01.01.2006 31.12.2015
2010 Andreas Kjær 1 3960 strategisk rådgiver 01.01.2006 31.12.2016
2010 Kristin Marie Sørheim 2 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2011 Arne Bergland 1 0 rektor 01.01.1982 31.12.2016
2011 Johan J. Julke 1 0 jordbrukssjef 01.01.1991 31.12.2016
2011 Per Arne Skjeflo 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2011 Åse Egeland 2 0 landbruksdirektør 01.01.2000 31.12.2016
2011 Bror Yngve Rahm 1 0 prosjektansvarlig 01.01.2006 31.12.2016
2011 Turid Mette Nilsen 2 1283 underdirektør 01.01.2006 31.12.2015
2011 Andreas Kjær 1 3960 strategisk rådgiver 01.01.2006 31.12.2016
2011 Kristin Marie Sørheim 2 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2012 Arne Bergland 1 0 rektor 01.01.1982 31.12.2016
2012 Johan J. Julke 1 0 jordbrukssjef 01.01.1991 31.12.2016
2012 Per Arne Skjeflo 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2012 Åse Egeland 2 0 landbruksdirektør 01.01.2000 31.12.2016
2012 Bror Yngve Rahm 1 0 prosjektansvarlig 01.01.2006 31.12.2016
2012 Turid Mette Nilsen 2 1283 underdirektør 01.01.2006 31.12.2015
2012 Andreas Kjær 1 3960 strategisk rådgiver 01.01.2006 31.12.2016
2012 Kristin Marie Sørheim 2 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2013 Arne Bergland 1 0 rektor 01.01.1982 31.12.2016
2013 Johan J. Julke 1 0 jordbrukssjef 01.01.1991 31.12.2016
2013 Per Arne Skjeflo 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2013 Åse Egeland 2 0 landbruksdirektør 01.01.2000 31.12.2016
2013 Bror Yngve Rahm 1 0 prosjektansvarlig 01.01.2006 31.12.2016
2013 Turid Mette Nilsen 2 1283 underdirektør 01.01.2006 31.12.2015
2013 Andreas Kjær 1 3960 strategisk rådgiver 01.01.2006 31.12.2016
2013 Kristin Marie Sørheim 2 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2014 Arne Bergland 1 0 rektor 01.01.1982 31.12.2016
2014 Johan J. Julke 1 0 jordbrukssjef 01.01.1991 31.12.2016
2014 Per Arne Skjeflo 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2014 Åse Egeland 2 0 landbruksdirektør 01.01.2000 31.12.2016
2014 Bror Yngve Rahm 1 0 prosjektansvarlig 01.01.2006 31.12.2016
2014 Turid Mette Nilsen 2 1283 underdirektør 01.01.2006 31.12.2015
2014 Andreas Kjær 1 3960 strategisk rådgiver 01.01.2006 31.12.2016
2014 Kristin Marie Sørheim 2 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2015 Arne Bergland 1 0 rektor 01.01.1982 31.12.2016
2015 Johan J. Julke 1 0 jordbrukssjef 01.01.1991 31.12.2016
2015 Per Arne Skjeflo 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2015 Åse Egeland 2 0 landbruksdirektør 01.01.2000 31.12.2016
2015 Bror Yngve Rahm 1 0 prosjektansvarlig 01.01.2006 31.12.2016
2015 Turid Mette Nilsen 2 1283 underdirektør 01.01.2006 31.12.2015
2015 Andreas Kjær 1 3960 strategisk rådgiver 01.01.2006 31.12.2016
2015 Kristin Marie Sørheim 2 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2016 Arne Bergland 1 0 rektor 01.01.1982 31.12.2016
2016 Johan J. Julke 1 0 jordbrukssjef 01.01.1991 31.12.2016
2016 Per Arne Skjeflo 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2016 Åse Egeland 2 0 landbruksdirektør 01.01.2000 31.12.2016
2016 Bror Yngve Rahm 1 0 prosjektansvarlig 01.01.2006 31.12.2016
2016 Andreas Kjær 1 3960 strategisk rådgiver 01.01.2006 31.12.2016
2016 Kristin Marie Sørheim 2 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016