Styret i Norsk instutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i Norsk instutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i Norsk instutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
Utvalgsnummer: 119
Opprettelsesår: 2009
Tilhørende departement: Landbruks- og matdepartementet
Opphørsår: 2015
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2008 Landbruks- og matdepartementet
2009 Landbruks- og matdepartementet
2010 Landbruks- og matdepartementet
2011 Landbruks- og matdepartementet
2012 Landbruks- og matdepartementet
2013 Landbruks- og matdepartementet
2014 Landbruks- og matdepartementet
2015 Landbruks- og matdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2009 Lars Martin Julseth 1 0 prosjektleder 01.01.2009 31.12.2011
2009 Gro Ladegård 2 0 1. amanuensis 01.01.2009 03.12.2013
2009 Marit Synnøve Haugen 2 0 avdelingsleder 01.01.2009 03.12.2013
2009 Irene Grønningsæter 2 0 konsulent 01.01.2009 03.12.2013
2009 Heidi Knutsen 2 0 kontorsjef 01.01.2009 03.12.2013
2009 Gudbrand Kvaal 1 0 ass. direktør 01.01.2009 31.12.2015
2009 Håkon Mageli 1 0 direktør 01.01.2009 31.12.2015
2009 Karen Refsgaard 2 0 forsker 01.01.2009 31.12.2015
2009 Frode Veggeland 1 0 forsker 01.01.2009 31.12.2015
2009 Odd Magne Harstad 1 0 professor 01.01.2009 31.12.2015
2009 Åse Margareta Vaag 2 0 underdirektør 01.01.2009 31.12.2015
2009 Roald Gulbrandsen 1 1820 direktør 01.01.2009 31.12.2015
2010 Lars Martin Julseth 1 0 prosjektleder 01.01.2009 31.12.2011
2010 Gro Ladegård 2 0 1. amanuensis 01.01.2009 03.12.2013
2010 Marit Synnøve Haugen 2 0 avdelingsleder 01.01.2009 03.12.2013
2010 Irene Grønningsæter 2 0 konsulent 01.01.2009 03.12.2013
2010 Heidi Knutsen 2 0 kontorsjef 01.01.2009 03.12.2013
2010 Gudbrand Kvaal 1 0 ass. direktør 01.01.2009 31.12.2015
2010 Håkon Mageli 1 0 direktør 01.01.2009 31.12.2015
2010 Karen Refsgaard 2 0 forsker 01.01.2009 31.12.2015
2010 Frode Veggeland 1 0 forsker 01.01.2009 31.12.2015
2010 Odd Magne Harstad 1 0 professor 01.01.2009 31.12.2015
2010 Åse Margareta Vaag 2 0 underdirektør 01.01.2009 31.12.2015
2010 Roald Gulbrandsen 1 1820 direktør 01.01.2009 31.12.2015
2011 Lars Martin Julseth 1 0 prosjektleder 01.01.2009 31.12.2011
2011 Gro Ladegård 2 0 1. amanuensis 01.01.2009 03.12.2013
2011 Marit Synnøve Haugen 2 0 avdelingsleder 01.01.2009 03.12.2013
2011 Irene Grønningsæter 2 0 konsulent 01.01.2009 03.12.2013
2011 Heidi Knutsen 2 0 kontorsjef 01.01.2009 03.12.2013
2011 Gudbrand Kvaal 1 0 ass. direktør 01.01.2009 31.12.2015
2011 Håkon Mageli 1 0 direktør 01.01.2009 31.12.2015
2011 Karen Refsgaard 2 0 forsker 01.01.2009 31.12.2015
2011 Frode Veggeland 1 0 forsker 01.01.2009 31.12.2015
2011 Odd Magne Harstad 1 0 professor 01.01.2009 31.12.2015
2011 Åse Margareta Vaag 2 0 underdirektør 01.01.2009 31.12.2015
2011 Klaus Mittenzwei 1 0 forsker 01.01.2011 03.12.2013
2011 Mai-Britt Teigen 2 0 rådgiver 01.01.2011 31.12.2014
2011 Morten Ingvaldsen 1 0 landbruksdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2011 Roald Gulbrandsen 1 1820 direktør 01.01.2009 31.12.2015
2012 Gro Ladegård 2 0 1. amanuensis 01.01.2009 03.12.2013
2012 Marit Synnøve Haugen 2 0 avdelingsleder 01.01.2009 03.12.2013
2012 Irene Grønningsæter 2 0 konsulent 01.01.2009 03.12.2013
2012 Heidi Knutsen 2 0 kontorsjef 01.01.2009 03.12.2013
2012 Gudbrand Kvaal 1 0 ass. direktør 01.01.2009 31.12.2015
2012 Håkon Mageli 1 0 direktør 01.01.2009 31.12.2015
2012 Karen Refsgaard 2 0 forsker 01.01.2009 31.12.2015
2012 Frode Veggeland 1 0 forsker 01.01.2009 31.12.2015
2012 Odd Magne Harstad 1 0 professor 01.01.2009 31.12.2015
2012 Åse Margareta Vaag 2 0 underdirektør 01.01.2009 31.12.2015
2012 Klaus Mittenzwei 1 0 forsker 01.01.2011 03.12.2013
2012 Mai-Britt Teigen 2 0 rådgiver 01.01.2011 31.12.2014
2012 Morten Ingvaldsen 1 0 landbruksdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2012 Roald Gulbrandsen 1 1820 direktør 01.01.2009 31.12.2015
2013 Gro Ladegård 2 0 1. amanuensis 01.01.2009 03.12.2013
2013 Marit Synnøve Haugen 2 0 avdelingsleder 01.01.2009 03.12.2013
2013 Irene Grønningsæter 2 0 konsulent 01.01.2009 03.12.2013
2013 Heidi Knutsen 2 0 kontorsjef 01.01.2009 03.12.2013
2013 Gudbrand Kvaal 1 0 ass. direktør 01.01.2009 31.12.2015
2013 Håkon Mageli 1 0 direktør 01.01.2009 31.12.2015
2013 Karen Refsgaard 2 0 forsker 01.01.2009 31.12.2015
2013 Frode Veggeland 1 0 forsker 01.01.2009 31.12.2015
2013 Odd Magne Harstad 1 0 professor 01.01.2009 31.12.2015
2013 Åse Margareta Vaag 2 0 underdirektør 01.01.2009 31.12.2015
2013 Klaus Mittenzwei 1 0 forsker 01.01.2011 03.12.2013
2013 Mai-Britt Teigen 2 0 rådgiver 01.01.2011 31.12.2014
2013 Morten Ingvaldsen 1 0 landbruksdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2013 Anna Birgitte Milford 2 0 forsker 01.01.2013 31.12.2015
2013 Bjørg Bruset 2 0 kommunikasjonssjef 01.01.2013 31.12.2015
2013 Oddveig Storstad 2 0 Seniorforsker 01.01.2013 31.12.2015
2013 Torbjørn Haukås 1 0 seniorrådgiver 01.01.2013 31.12.2015
2013 Roald Gulbrandsen 1 1820 direktør 01.01.2009 31.12.2015
2014 Gudbrand Kvaal 1 0 ass. direktør 01.01.2009 31.12.2015
2014 Håkon Mageli 1 0 direktør 01.01.2009 31.12.2015
2014 Karen Refsgaard 2 0 forsker 01.01.2009 31.12.2015
2014 Frode Veggeland 1 0 forsker 01.01.2009 31.12.2015
2014 Odd Magne Harstad 1 0 professor 01.01.2009 31.12.2015
2014 Åse Margareta Vaag 2 0 underdirektør 01.01.2009 31.12.2015
2014 Mai-Britt Teigen 2 0 rådgiver 01.01.2011 31.12.2014
2014 Morten Ingvaldsen 1 0 landbruksdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2014 Anna Birgitte Milford 2 0 forsker 01.01.2013 31.12.2015
2014 Bjørg Bruset 2 0 kommunikasjonssjef 01.01.2013 31.12.2015
2014 Oddveig Storstad 2 0 Seniorforsker 01.01.2013 31.12.2015
2014 Torbjørn Haukås 1 0 seniorrådgiver 01.01.2013 31.12.2015
2014 Roald Gulbrandsen 1 1820 direktør 01.01.2009 31.12.2015
2015 Gudbrand Kvaal 1 0 ass. direktør 01.01.2009 31.12.2015
2015 Håkon Mageli 1 0 direktør 01.01.2009 31.12.2015
2015 Karen Refsgaard 2 0 forsker 01.01.2009 31.12.2015
2015 Frode Veggeland 1 0 forsker 01.01.2009 31.12.2015
2015 Odd Magne Harstad 1 0 professor 01.01.2009 31.12.2015
2015 Åse Margareta Vaag 2 0 underdirektør 01.01.2009 31.12.2015
2015 Morten Ingvaldsen 1 0 landbruksdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2015 Anna Birgitte Milford 2 0 forsker 01.01.2013 31.12.2015
2015 Bjørg Bruset 2 0 kommunikasjonssjef 01.01.2013 31.12.2015
2015 Oddveig Storstad 2 0 Seniorforsker 01.01.2013 31.12.2015
2015 Torbjørn Haukås 1 0 seniorrådgiver 01.01.2013 31.12.2015
2015 Roald Gulbrandsen 1 1820 direktør 01.01.2009 31.12.2015