Opplæringsutvalget for de sivile kjørekursene ved Hærens skole og øvingsavdeling, Starum

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Opplæringsutvalget for de sivile kjørekursene ved Hærens skole og øvingsavdeling, Starum" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Opplæringsutvalget for de sivile kjørekursene ved Hærens skole og øvingsavdeling, Starum
Utvalgsnummer: 11087000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1967
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 08.06.1967 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Utvalgets oppgave er å utarbeide planer for kursvirksomheten,forberede kursene og administrere disse i samarbeid med skolen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 4 0 1 0
1981 Landbruksdepartementet 4 0 1 0
1982 Landbruksdepartementet 0 0 2 0 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 0 0 1 50000 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 0 0 1 78 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1987 Landbruksdepartementet 0 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Arve Rolstad 1 301 Statskonsulent 1967
1980 Medlem og sekretær Jens E. Bergseng 1 415 Lastebileier Av departement 1967
1980 Vanlig medlem William A. Jensen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Arne Lund 1 529 Bonde
1981 Leder Arve Rolstad 1 301 Statskonsulent 1967
1981 Medlem og sekretær Jens E. Bergseng 1 415 Lastebileier Av departement 1967
1981 Vanlig medlem William A. Jensen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1973
1981 Vanlig medlem Arne Lund 1 529 Bonde
1984 Leder Arve Rolstad 1 301 Statskonsulent Av departement 1967
1984 Medlem og sekretær Jens E. Bergseng 1 415 Gardbruker Av departement 1967
1985 Leder Arve Rolstad 1 301 Statskonsulent Av departement 1967
1985 Medlem og sekretær Jens E. Bergseng 1 415 Gardbruker Av departement 1967
1986 Leder Arve Rolstad 1 301 Statskonsulent Av departement 1967
1986 Medlem og sekretær Jens E. Bergseng 1 415 Gardbruker Av departement 1967
1987 Leder Arve Rolstad 1 301 Statskonsulent Av departement 1967
1987 Medlem og sekretær Jens E. Bergseng 1 415 Gardbruker Av departement 1967