Klarspråksjuryen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Klarspråksjuryen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Klarspråksjuryen
Utvalgsnummer: 107
Opprettelsesår: 2009
Tilhørende departement: Kommunal- og regionaldepartementet
Hjemmel:
Ikke formalisert
Mandat:
Hovedfunksjon: Råd til forvaltningen
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2008 Kommunal- og regionaldepartementet
2009 Kommunal- og regionaldepartementet
2010 Kommunal- og regionaldepartementet
2011 Kommunal- og regionaldepartementet
2012 Kommunal- og regionaldepartementet
2013 Kommunal- og regionaldepartementet
2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2009 Gunn Ovesen 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2009 Ragnfrid Trohaug 2 0 forlagsdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2009 Ola Breivega 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2009 Kjell Lars Berge 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2010 Gunn Ovesen 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2010 Ragnfrid Trohaug 2 0 forlagsdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2010 Ola Breivega 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2010 Kjell Lars Berge 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2011 Gunn Ovesen 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2011 Ragnfrid Trohaug 2 0 forlagsdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2011 Ola Breivega 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2011 Kjell Lars Berge 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2012 Gunn Ovesen 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2012 Ragnfrid Trohaug 2 0 forlagsdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2012 Ola Breivega 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2012 Kjell Lars Berge 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2013 Gunn Ovesen 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2013 Ragnfrid Trohaug 2 0 forlagsdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2013 Ola Breivega 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2013 Kjell Lars Berge 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2014 Gunn Ovesen 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2014 Ragnfrid Trohaug 2 0 forlagsdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2014 Ola Breivega 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2014 Kjell Lars Berge 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2015 Gunn Ovesen 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2015 Ragnfrid Trohaug 2 0 forlagsdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2015 Ola Breivega 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2015 Kjell Lars Berge 1 0 professor Departementet 01.01.2009 31.12.2015
2016 Anne Mette Hjelle 2 6810 Kommunikasjonsdirektør Departementet 20.09.2016 31.12.2016
2016 Jan Olav Fretland 1 6887 Dosent Departementet 20.09.2016
2016 Fatima Almanea 2 7654 Student/bibliotekar Departementet 20.09.2016 31.12.2016
2017 Kristin Høie Walstad 2 4020 spesialrådgiver Departementet 30.08.2017
2017 Jan Olav Fretland 1 6887 Dosent Departementet 20.09.2016
2018 Kristin Høie Walstad 2 4020 spesialrådgiver Departementet 30.08.2017
2018 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 Dekan Departementet 14.12.2018
2018 Jan Olav Fretland 1 6887 Dosent Departementet 20.09.2016
2019 Kristin Høie Walstad 2 4020 spesialrådgiver Departementet 30.08.2017
2019 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 2 6104 Dekan Departementet 14.12.2018
2019 Jan Olav Fretland 1 6887 Dosent Departementet 20.09.2016