Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning
Utvalgsnummer: 10052000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Fiskeridepartementet 21.02.94 etter avtale (fiskeri- avtalen mellom staten og Norges fiskarlag).
Mandat:
Ordningen har som hovedformål å yte støtte til tiltak som kan effektivisere fisket og som kan fremme en rasjonell og lønnsom utvikling av næringen som helhet. Ordningen er særlig rettet mot forsøksfiske (a), utprøving av fiske- og fangstmetoder (b), veile
Tidsfrist: 1997
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Fiskeridepartementet 6 6 3 37580
1995 Fiskeridepartementet 6 6 6 22243
1996 Fiskeridepartementet 6 6 1 16025
1997 Fiskeridepartementet 6 6 1 23017
2002 Fiskeridepartementet 1 33000
2003 Fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Andre tilknyttede personer Geir Verner Andreassen 1 301 Adm Direktør Av departement 1994
1994 Andre tilknyttede personer Per Dag Iversen 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1994 Leder Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass Fiskeridir Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Ole Strand 1 1532 Fiskeskipper Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Adm Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Generalsekretár Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Michaela Aschan 2 1902 Forsker Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Einar Johansen 1 2003 Fisker Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Åsmund Bjordal 1 1201 Senterleder Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Øyvind Mårvik 1 1749 Fisker Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Jostein Bergvoll 1 1901 Disponent Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Ola Rasmus Valvåg 1 1902 Adm Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Kåre Ludvigsen 1 1902 Fisker Av departement 1994
1994 Varamedlem og nestleder Arne Wige 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1995 Andre tilknyttede personer Geir Verner Andreassen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1994
1995 Andre tilknyttede personer Per Dag Iversen 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1995 Leder Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir Av departement 1994
1995 Leder Arne Wåge 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Ole Strand 1 1532 Fiskeskipper Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Generalsekretær Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Michaela Aschan 2 1902 Forsker Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Einar Johansen 1 2003 Fisker Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Åsmund Bjordal 1 1201 Senterleder Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Øyvind Mårvik 1 1749 Fisker Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Jostein Bergvoll 1 1901 Disponent Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Ola Rasmus Valvåg 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Kåre Ludvigsen 1 1902 Fisker Av departement 1994
1995 Varamedlem og nestleder Hild Ynnesdal 2 1201 Seksjonsleder Av departement 1995
1996 Andre tilknyttede personer Geir Verner Andreassen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1994
1996 Andre tilknyttede personer Per Dag Iversen 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1996 Leder Arne Wåge 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1996 Leder Viggo Jan Olsen 1 1201 Rådgiver Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Ole Strand 1 1532 Fiskeskipper Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Generalsekretær Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Michaela Maria Aschan 2 1902 Forsker Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Einar Johansen 1 2003 Fisker Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Åsmund Bjordal 1 1201 Senterleder Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Øyvind Mårvik 1 1749 Fisker Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Jostein Bergvoll 1 1901 Disponent Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Ola Rasmus Valvåg 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Kåre Ludvigsen 1 1902 Fiskeskipper Av departement 1994
1996 Varamedlem og nestleder Hild Ynnesdal 2 1201 Seksjonsleder Av departement 1995
1997 Andre tilknyttede personer Geir Verner Andreassen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1994
1997 Andre tilknyttede personer Per Dag Iversen 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1997 Leder Viggo Jan Olsen 1 1201 Rådgiver Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Ole Strand 1 1532 Fiskebåtreder Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Næringssjef Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Michaela Maria Aschan 2 1902 Forsker Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Einar Johansen 1 2003 Fisker Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Åsmund Bjordal 1 1201 Senterleder Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Øyvind Mårvik 1 1749 Fisker Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Jostein Bergvoll 1 1901 Disponent Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Ola Rasmus Valvåg 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Kåre Ludvigsen 1 1902 Fiskeskipper Av departement 1994
1997 Varamedlem og nestleder Hild Ynnesdal 2 1201 Seksjonsleder Av departement 1995
2002 Arne Bye Fiskebåtreder
2002 Ove Arve Misund Forsker
2002 Kristen A. Mordal 301 Fisker
2002 Otto Jens Olsen 1201 Avdelingsdirektør
2002 Aud Vold Soldal 1201 Forsker
2002 Hild Ynnesdal 1201 Seksjonsleder
2002 Ole Arne Strand 1532 Fiskebåtreder
2002 Jan Skjærvø 1601 Generalsekretær
2002 Øyvind Mårvik 1749 Fisker
2002 Kåre Ludvigsen 1902 Fiskeskipper
2002 Michaela Maria Aschan 1902 Forsker
2002 Jens Erik Eliassen 1902 Førsteamanuensis
2002 Einar Rudolf Johansen 2003 Nestformann
2002 Leder Viggo Jan Olsen 1201 Rådgiver
2003 Arne Bye Fiskebåtreder
2003 Ole Arne Strand Fiskebåtreder
2003 Øyvind Mårvik Fisker
2003 Kåre Ludvigsen Fiskeskipper
2003 Michaela Maria Aschan Forsker
2003 Ove Arve Misund Forsker
2003 Aud Vold Soldal Forsker
2003 Jens Erik Eliassen Førsteamanuensis
2003 Jan Skjærvø Generalsekretær
2003 Einar Rudolf Johansen Nestformann
2003 Hild Ynnesdal Seksjonsleder
2003 Leder Viggo Jan Olsen Rådgiver
2003 Observatør Christen Andre Mordal Direktør
2003 Varaobservatør Otto Jens Olsen Avdelingsdirektør