Statistikk over organisasjoner

Siden viser antall organisasjoner kategorisert etter spesifikk gruppe. Disse are Orgninsasjonsgruppe(Organisasjonsform, Sektorkode,Næringskode).

Velg fra listen nedenfor. Detaljer kommer hvis du klikker den respektive linken som kommer opp.

Orgninsasjonsgruppe: Velg år:

Antall organisasjoner basert på organisasjonsform, aar = 2019
Organisasjonsform Antall organisasjoner Antall ansatte
BEDR (Bedrift) 3709 193747
KIRK (Den norske kirke) 1 1909
ORGL (Organisasjonsledd) 297 179761
STAT (Staten) 18 7936